Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør / overingeniør ved Norges fiskerihøgskole

Søknadsfrist: 28.06.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

Fakultetet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE) består av Institutt for arktisk og marin biologi, Norges Fiskerihøgskole og Handelshøgskolen. Fakultetets primæroppgaver er å utøve forskning, undervisning og formidling på høyt nasjonalt og internasjonalt nivå innenfor sine fag. Prioriterte forskningsfelt er akvatiske og terrestriske økosystemer, klima, fisk og dyrs tilpasning til livet i Arktis, marin bioteknologi/bioprospektering, akvakultur/fiskehelse, marine næringsmidler, bedrifts- og næringsøkonomi, ressurs- og miljøøkonomi, markedsforskning og ressursforvaltning. Fakultetets tverrfaglige profil gir god anledning til å utvikle forskningsprosjekter der flere faggrupper samarbeider.

Ved Fakultet for biovitenskap, fiskeri og økonomi (BFE), UiT Norges arktiske universitet er det ledig en fast 100 prosent stilling som avdelingsingeniør/overingeniør. Stillingen er plassert ved Norges fiskerihøgskole (NFH) og forskningsgruppen «Sjømatvitenskap».

Norges fiskerihøgskole (NFH) har for tiden cirka 130 ansatte fordelt på vitenskapelige og teknisk/administrative stillinger. Forskningsaktiviteten er samlet rundt to hovedtema: Marin ressursforvaltning og marin bioteknologi. Dette inkluderer grunnforskning og tematisk rettet næringsforskning innen: Marin ressursforvaltning, ressursøkonomi, fiskerihistorie, marin bedriftsledelse og organisasjon, fiskehelse, havbruk og miljø, marine næringsmidler og marin bioprospektering. Forskning ved Norges fiskerihøgskole skjer i tette samarbeid med fakultetets og universitetets forskningsmiljø, samt med samarbeidspartnere lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Kontaktinformasjon

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Mer om stillingen

Den som tilsettes vil i hovedsak utføre kjemiske og biokjemiske analyser knyttet til forskning og undervisning, samt ha ansvar for drift av utstyr og laboratorier tilknyttet forskningsgruppen Sjømatvitenskap. Stillingen omfatter også opplæring av nye mastergrads-/PhD studenter i relevante analyser og grunnleggende laboratorie- og HMS-rutiner. Det forventes at vedkommende har gode samarbeidsegenskaper og kan bidra til å etablere og utvikle nye metoder og teknikker innen næringsmiddelrelaterte områder.

Laboratoriearbeidet vil inkludere molekylærbiologiske metoder, protein-, peptid- og aminosyreanalyser, lipid- og fettsyreanalyser, bioaktivitetsanalyser, prøvetaking og analyser fra dyreforsøk (sykdomsmodeller i mus/rotter og fiskeforsøk), kvalitetsanalyser samt en rekke andre næringsmiddelrelaterte analyser. Det forventes også evne til å analysere eksperimentelle data og presentere disse.

Kvalifikasjonskrav

Det kreves utdanning på masternivå eller tilsvarende. Manglende formell utdanning kan kompenseres med lang og relevant arbeidserfaring.

Erfaring og kompetanse med vanlige laboratoriearbeidsrutiner forutsettes. Spisskompetanse knyttet til arbeide innen utnyttelse av marine råstoff, biokjemiske og kjemiske analyser benyttet innen næringsmiddelforskning, bruk av moderne molekylære og/eller kromatografiske metoder samt in vivo eller in vitro modeller vil være fordelaktig, men ikke et krav. Erfaring fra metodeutvikling innen relevante forskningsområder vil også telle positivt. Nødvendig opplæring vil bli gitt ved behov.

Vi søker en kreativ og entusiastisk medarbeider som ønsker faglige utfordringer og søker gode utviklingsmuligheter. Vi legger vekt på personlig initiativ, gode samarbeidsegenskaper og evne til selvstendig og resultatorientert arbeid.

Språk

Søkere må ha gode ferdigheter i norsk eller annet skandinavisk språk, samt beherske engelsk skriftlig og muntlig. Les hvordan du kan dekke språkkrav

Vi tilbyr

Lønn etter statens regulativ i kode 1085 avdelingsingeniør eller 1087 overingeniør.

Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Slik søker du på stillingen

Søkerne vil bli vurdert av en sakkyndig komité. De søkerne som vurderes å være best kvalifisert vil bli innkalt til intervju. Intervju skal blant annet ta sikte på å avklare personlig egnethet for stillingen.

Søkere som blir invitert til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

Søknad sendes elektronisk via www.jobbnorge.no

Bedømmelse forutsetter at søknadsdokumenter (nevnt under) er vedlagt i Jobbnorge innen søknadsfristens utløp. Dokumenter som skal vurderes må være sertifisert og oversatt til skandinavisk eller engelsk.

Vedlegg til søknadsbrev:

  • CV (fullstendig oversikt over utdanning, praksis og faglig arbeid)
  • vitnemål og karakterutskrift
  • attester og referanser med kontaktinformasjon
  • dokumentasjon av norskkunnskaper (eller annet skandinavisk språk)
  • dokumentasjon av engelskkunnskaper

Andre opplysninger

Ved UiT Norges arktiske universitet legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Universitetet er IA-virksomhet og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant av en eventuell offentliggjøring.

Søk på stillingen