Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør / overingeniør ved Forskningsgruppe for Vert-mikrobe interaksjoner

Søknadsfrist: 18.11.2019

Vil du jobbe ved verdens nordligste universitet?

Om stillingen

UiT Norges arktiske universitet

UiT – Drivkraft i nord

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.

Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Det helsevitenskapelige fakultet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Institutt for medisinsk biologi (IMB) har over 130 årsverk og driver grunnleggende biomedisinsk forskning innen en rekke kreftformer, hjerte-karsykdommer, kroppens immunsystem, samt infeksjoner og antibiotikaresistens. Instituttet driver også utvikling av nye legemidler og forskning på basale mekanismer i celler og organer som lever og hjerte. Hovedtyngden av instituttets undervisning er rettet mot medisin- og odontologistudiet, bachelorprogram i bioingeniørfag, samt bachelor-, master- og ph.d.-nivå innen biomedisin. For øvrig bidrar instituttet i grunnutdanningen av studenter bl.a. i ernæring, paramedisin, radiografi, tannpleie og sykepleie. Instituttet er også vertskap for Rettsgenetisk senter (RGS), Senter for nye antibakterielle strategier (CANS), og de teknologiske kjernefasilitetene innen avansert mikroskopi (KAM) og proteomikk (TUPP).

Ved Det helsevitenskapelige fakultet, Institutt for medisinsk biologi er det ledig en fast heltidsstilling fra 1 januar 2020 som avdelingsingeniør/overingeniør, tilknyttet Forskningsgruppe for Vert-Mikrobe interaksjoner (HMI). Antibiotika-resistens er et økende problem, og nye terapeutiske strategier er tvingende nødvendig. HMI sitt mål er derfor å finne nye terapeutiske strategier for å behandle eller forebygge bakteriell kolonisering og/eller infeksjon. Vi har prosjekter som omhandler 1) molekylære studier på vert-mikrobe interaksjonen, 2) komparativ genomikk av kliniske og kommensale bakterie-isolat, 3) test av nye antimikrobielle midler og 4) rask diagnostikk. Vår felles visjon er «Ny kunnskap om vert-mikrobe-drug interaksjoner for bedre helse».

Vi søker en dyktig og selvstendig ingeniør med solid interesse for laboratorie-arbeid og drifting av laboratorier. Du vil være en viktig ressursperson for forskningsgruppa, og bør være nøyaktig, strukturert og ha gode samarbeidsevner.

Du får jobbe med

Den som tilsettes skal yte teknisk bistand i forskningsgruppens prosjekter. Dette inkluderer arbeid med levende organismer som både bakterier, mammalske celler og mus. Kandidaten skal også bidra inn i laboratorieundervisning for studenter på ulikt nivå. Stillingsinnehaveren har ansvar for å drifte laboratoriene, samt sørge for kvalitetssikring ved lagring og anvendelse av mammalske cellekulturer, bakteriekulturer, plasmider og lignende. Stillingsinnehaveren har også konkrete oppgaver innen forskningsgruppens HMS-arbeid.

Det kan komme endringer i arbeidsoppgaver basert på endrede behov.

Kvalifikasjonskrav

Kreves:

 • Utdanning på mastergradsnivå i biomedisin, bioteknologi, mikrobiologi eller tilsvarende innen relevant fagkrets, f.eks medisin eller veterinærmedisin.
 • Praktisk erfaring med molekylærbiologiske teknikker (DNA-, RNA- og/eller protein-arbeid), og/eller mikrobiologi og/eller mammalske cellekulturer
 • Flytende i norsk og/eller engelsk. Dersom du ikke er flytende i norsk forventes det at du oppnår norskkunnskaper tilsvarende Bergenstesten nivå B2 i løpet av 3 år.

Ønskelig:

 • Erfaring med dyreforsøk og/eller vilje til å erverve erfaring med dette.
 • Evne til å videreutvikle eksisterende metoder og utvikle nye metoder.
 • Erfaring fra laboratorieundervisning og HMS arbeid.

Personlig egnethet, gode samarbeidsevner og evne til å arbeide selvstendig, er nødvendig for stillingens funksjon. Det er mulighet for tilsetting som overingeniør for spesielt kvalifiserte søkere. Aktuelle søkere kan regne med å bli innkalt til intervju.

Vi kan tilby

 • Et godt og sosialt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Fleksibel arbeidstid og mulighet for faglig utvikling
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som avdelingsingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1085. Stilling som overingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1087. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad

Søknad sendes elektronisk på søknadsskjema som du finner på denne siden.

Søknaden skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

Søkere som blir innkalt til intervju må ta med originale vitnemål og attester.

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Søknaden levers elektronisk gjennom Jobbnorge.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Generelt

UiT Norges arktiske universitet legger vekt på mangfold, og oppfordrer allekvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. Universitetet er IA-virksomhet og legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, herunder arbeidsstedets fysiske beskaffenhet, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til telefonreferansen.

Personopplysninger som avgis i søknad og CV til stillinger behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger; Personopplysningsloven. I henhold til offentlighetsloven §25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Les mer på våre nettsider.

Velkommen som søker.

Søk på stillingen