Ledig stilling ved UiT Norges arktiske universitet

Avdelingsingeniør / overingeniør ved Institutt for farmasi

Søknadsfrist: 26.02.2020

Om stillingen

Ved Det Helsevitenskapelige fakultet, Institutt for farmasi (IFA) er det ledig en fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør.

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Institutt for farmasi har 7 sterke forskningsgrupper som leverer forskning av høy internasjonal klasse innen ulike problemstillinger tilknyttet farmasi. Instituttet har ansvar for et bachelorprogram og et masterprogram i farmasi. Det gis undervisning på bachelor-, master- og doktorgradsnivå. Instituttet har egne nettsider med mer informasjon.

Stillingen vil være tilknyttet forskningsgruppen Mikrobiell Farmakologi og Populasjonsbiologi (MicroPop). Den tilhører instituttets tekniske stab, og arbeidssted kan endres som følge av endringer i instituttets behov.

Arbeidsoppgaver og kvalifikasjoner

Det vil bli tilbudt allsidige arbeidsoppgaver tilknyttet instituttets og forskningsgruppens forskningsprosjekter, undervisning, HMS-arbeid og administrative oppgaver.

Forskningsgruppen har ansvar for laboratorieundervisning for farmasistudenter innen temaene mikrobiologi og immunologi og ingeniørstillingen vil få en viktig rolle i denne undervisningen. Det må også påregnes å bidra med undervisning i andre farmasøytiske emner. Erfaring med undervisningsarbeid vil derfor bli vurdert som en fordel.

Det kreves minimum høyere utdanning på bachelornivå innen molekylærbiologi og/eller mikrobiologi for tilsetning, men det er ønskelig med mastergrad eller tilsvarende. For tilsetting som overingeniør kreves det også relevant erfaring.

Den som tilsettes vil bli involvert i forskningsprosjektene, bidra til oppbygging og drift av laboratorievirksomhet i forskningsgruppen. Erfaring med selvstendig forskningsarbeid innen mikrobiologi, molekylærbiologi og/eller arbeid med antibiotikaresistente bakterier vil derfor bli vurdert som en fordel.

Søkere må ha gode basiskunnskaper i engelsk.

Det vil bli lagt stor vekt på personlig egnethet med særlig fokus på evne til samarbeid og selvstendig arbeid. Vennligst oppgi referanser. Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

Vi tilbyr

  • Et godt og sosialt arbeidsmiljø
  • Fleksibel arbeidstid
  • Gode muligheter for faglig utvikling
  • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Lønn etter statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør, evt kode 1087 overingeniør for spesielt godt kvalifiserte søkere. Det trekkes 2% pliktig innskudd i Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

  • CV og søknadsbrev
  • Vitnemål og karakterutskrifter
  • Attester
  • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger ved:

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne og nasjonal eller etnisk bakgrunn. UiT er IA-virksomhet, og legger derfor vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for tilsatte med redusert funksjonsevne.

Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen