Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Magasinforvalter ved De Schreinerske Samlinger

Søknadsfrist: 02.01.2022

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

De Schreinerske Samlinger er en samling human-osteologisk materiale som oppbevares og forvaltes av Seksjon for anatomi ved Institutt for medisinske basalfag. Samlingen ble opprettet i 1828 og er blant Europas største i sitt slag. Den omfatter skjelettmateriale fra steinalderen og frem til nyere tid, et antropologisk bibliotek, et brevarkiv og andre gjenstander.

Institutt for medisinske basalfag har ca. 400 ansatte. Instituttet er ansvarlig for undervisning i basalfag i profesjonsutdanningen i medisin, og for masterutdanningen i klinisk ernæring. Instituttet har også en stor forskningsaktivitet med ca. 210 eksternt finansierte forskningsprosjekter.

Vi søker en allsidig person som kan bistå instituttet i praktiske og administrative oppgaver knyttet til samlingen med snarlig oppstart. Arbeidet gjennomføres ved Seksjon for anatomi under ledelse av samlingens faglige leder, og i dialog med sekretær for samlingen. Det er mulighet for redusert stilling eller tilpasning av arbeidstid etter nærmere avtale.

Arbeidsoppgaver

 • Bistå operativt i håndtering av materiale fra samlingen
 • Gjennomgå, dokumentere og katalogisere ulike objekter (brev, fotografier, særtrykk, bøker og diverse gjenstander) og innlevert skjelettmateriale
 • Kvalitetssikre samlingens innhold og database
 • Digitalisering av fysiske dokumenter
 • Bistand og rådgivning i saksbehandling av forskningshenvendelser og øvrige henvendelser om samlingen, herunder innsynsbegjæringer
 • Oppdatere litteraturoversikter for samlingen
 • Ta imot besøkende etter avtale

Stillingen kan bli tillagt andre arbeidsoppgaver ved behov.

Kvalifikasjonskrav

 • Fullført mastergrad i arkeologi eller annen relevant utdanning for de aktuelle oppgavene
 • Relevant erfaring fra arkeologisk arbeid og/eller arbeid med museumssamlinger
 • Erfaring med dokumentarkiver og/eller databaser tilknyttet samlinger
 • Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk

I tillegg er det en fordel med:

 • kjennskap til retningslinjer for forskning på menneskelige levninger
 • kjennskap til kulturminneloven og annet relevant lovverk
 • erfaring med digitalisering av fysiske dokumenter og med digitale arkiveringssystemer
 • kunnskap om Offentleglova og erfaring fra elektronisk saksbehandlingssystem

Personlige egenskaper

Vi ser etter en person som har interesse for arbeid med samlinger og vil trives med å jobbe både operativt og administrativt. Den som ansettes må ha forståelse og respekt for håndtering av menneskelige levninger. Arbeidet krever høy grad av selvstendighet, allsidighet og nøyaktighet.

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsingeniør kode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 468 300 og kr 543 500, avhengig av og kompetanse. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS