Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør i cellebiologi

Søknadsfrist: 07.06.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Institutt for medisinske basalfag har ledig midlertidig stilling som laboratorieingeniør (avdelingsingeniør SKO 1085) ved Hybrid Technology Hub – Centre of Excellence. Stillingen har en varighet på 1 år med mulighet for forlengelse. Snarlig oppstart er ønskelig.

Målet til senter for hybridteknologi er å utvikle en ”organ-on-a-chip”-plattform som gjenskaper kroppens kjernefunksjoner og tillater innsamling av data i sanntid ved eksponering av terapeutiske stoffer. Stillingen vil ha en viktig funksjon i senteret, og bidra til utvikling av organoider fra stamceller. Den som ansettes vil delta i den daglige driften av laboratoriet for humane pluripotente stamceller (hPSC). Arbeidsoppgavene vil blant annet være ekspansjon, differensiering og transfeksjon av humane embryonale samt indusert pluripotente stamceller. Videre så vil det være ingeniørens ansvar å kvalitetssikre sentrets hPSC blant annet ved hjelp av immunohistokjemi, qPCR og flow cytometri.

Arbeidsoppgaver

 • Bidra til den daglig driften av laboratoriene herunder bestilling og mottak av laboratorie-varer, -kjemikalier og –instrumenter.
 • Systematisert kultivering og oppfølging av stamceller og andre humane cellelinjer.
 • Etablering, gjennomføring og standardisering av ulike celle- og vevsanalyse metoder.
 • Utføre vanlige molekylærbiologiske teknikker som for eksempel isolering av RNA og DNA, PCR og qRT-PCR, samt andre standard protein og DNA analyse metoder.
 • Dokumentasjon av eget arbeid ved å føre nøyaktig laboratoriejournal.
 • Bistå senterledelsen i ivaretakelse av HMS
 • Ansvar for kjemikalielager og stoffkartotek
 • Ansvar for systematisert oppfølging av cellelinjer
 • Opplæring av personell i teknikker og metoder som benyttes ved senterets laboratorier.

Stillingen kan bli tillagt andre administrative oppgaver knyttet til senterets virksomhet.

Kvalifikasjonskrav

 • stillingen krever relevant utdanning fra universitet eller høyskole minimum tilsvarende bachelornivå, innenfor molekylærbiologi. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet såfremt kandidaten konkret kan dokumentere evne til å mestre oppgaver innenfor de aktuelle arbeidsområdene
 • Erfaring med PCR, Western blot, siRNA, RNA-isolering og cellekultur.
 • Erfaring med relevante celle- og vevsanalysemetoder
 • Gode muntlige og skriftlige kommunikasjonsegenskaper på norsk og engelsk

Følgende vil også vektlegges

 • Erfaring med laboratoriedrift, herunder bestilling av laboratorie-varer, -kjemikalier- og –instrumenter.
 • Erfaring med kultivering av humane stamceller.

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som evner å arbeide strukturert og effektivt, og som er serviceinnstilt, har pedagogiske evner og blir motivert av å lære opp andre. Du kan samarbeide med mange ulike mennesketyper i et internasjonalt miljø. Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsingeniør kode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 420 700 og kr 496 100, avhengig av ansiennitet og kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Administrativ koordinator Haakon Berg Johnsen, tlf: +47 99 62 57 17 e-post: [email protected]

Søk på stillingen