Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør - Det odontologiske fakultet

Søknadsfrist: 30.06.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og utdanningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 500 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for oral biologi (IOB) har beliggenhet ved Rikshospitalet på Gaustad, men er tilknyttet Det odontologiske fakultet. Instituttet driver forskning innen områdene anatomi, fysiologi, cellebiologi, biokjemi, mikrobiologi og immunologi samt undervisning i prekliniske basalfag og odontologiske fag. Instituttet har pr i dag i overkant av 50 tilsatte som fordeler seg på 23 vitenskapelige stillinger, 13 stipendiater, 15 teknikere og 3 i administrasjonen.

Om stillingen

Vi har for tiden en ledig stilling som avdelingsingeniør ved Institutt for oral biologi, Det odontologiske fakultet, Universitetet i Oslo.

Arbeidsoppgavene er knyttet hovedsakelig til mikrobiell diagnostisk service og innbefatter støttefunksjon til undervisning innen mikrobiologi.

Arbeidsoppgaver

 • Håndtering av pasientprøver. Dette inkluderer utsåing og rendyrking av aerobe og anaerobe bakterier og sopp.
 • Morfologisk og fenotypisk identifikasjon og resistensbestemmelse av bakterier og sopp.
 • Molekylærbiologiske metoder som DNA-isolering og PCR-teknikk.
 • Deltagelse i forskningsoppgaver relatert til laboratoriearbeid i perioder med mindre diagnostisk arbeid.
 • Administrative oppgaver kan bli tillagt stillingen, for eksempel enklere økonomiarbeid, bistand til innkjøp av laboratorievarer/instrumenter, ansvar for instrumenter, HMS-arbeid, komitéarbeid, tilrettelegging for studentundervisning på flere nivåer (tannpleierstudiet, masterstudiet i odontologi og bistand for PhD-studenter, mv.)

Kvalifikasjonskrav

 • Utdanning fra universitet eller høyskole innen relevante fagområder for stillingens oppgaver; mikrobiologi, molekylærbiologi, bioteknologi o.l. minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Arbeidserfaring innenfor diagnostisk mikrobiologi (bakterie og soppdyrkning og fenotypisk identifikasjon) og molekylærbiologiske metoder (DNA/RNA-isolering og PCR/RT-PCR).
 • Erfaring fra arbeid i forskningslaboratorium
 • Det er ønskelig med kjennskap til eco-online systemet.
 • Flytende ferdigheter i norsk muntlig og skriftlig
 • Gode ferdigheter i engelsk muntlig og skriftlig

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vektlegges, og vi søker deg som er:

 • Ansvarsfull og nøyaktig
 • Fleksibel og samarbeidsvillig
 • Selvstendig med evne til å forstå sitt arbeid i en større sammenheng
 • Evne til god kommunikasjon for å bidra i/til et godt faglig og sosialt arbeidsmiljø

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsingeniør stillingskode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 475 800 og kr 543 500, avhengig av kompetanse
 • et velfungerende, ambisiøst og internasjonalt forskningsmiljø
 • mulighet til egenutvikling og kompetanseheving
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester
 • liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Vi gjør oppmerksom på at søknaden blir vurdert ut fra informasjonen som foreligger ved søknadsfristens utløp. Sørg derfor for at søknaden din tydelig viser hvordan dine ferdigheter og erfaringer oppfyller kriteriene som er beskrevet over. Dokumentasjon på all kompetanse sendes inn.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Førsteamanuensis Morten Enersen tlf + 47 22840316 / + 47 48110546, e-post: [email protected]
 • Senioringeniør Anne Karin Kristoffersen tlf + 47 22840279, e-post: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS