Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør - Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell)

Søknadsfrist: 11.05.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Om stillingen

Det lyses herved ut en midlertidig 100 % stilling som avdelingsingeniør (SKO 1085). Stillingen hører inn under Universitetet i Oslo, Det medisinske fakultet og er knyttet til Institutt for klinisk medisin. Arbeidssted vil være Senter for kreftcelle-reprogrammering (CanCell), Institutt for kreftforskning, Radiumhospitalet (Oslo Universitetssykehus). CanCell er et Senter for fremragende forskning som skal avdekke kreftcellers «Akilleshæler» med tanke på omprogrammering av kreftceller til ufarlige celler.

Den utlyste stillingen vil være knyttet til prosjektet «Endosome-phagy as a mechanism of tumour suppression», som er finansiert av Kreftforeningen med prof. Harald Stenmark som prosjektleder. Ansettelse snarest. Stillingen løper til 31.12.2023

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil inkludere både administrative oppgaver og ulike lab-oppgaver for forskningsgruppen:

 • Innkjøp av reagenser, kjemikalier og laboratorieutsyr
 • Bidra til å innhente anbud ved anskaffelser av nye instrumenter
 • Etablere databaser
 • Lage stabile cellelinjer ved hjelp av lentivirus-ekspresjonssystem
 • Lage ‘’knockout-cellelinjer’’ ved hjelp av CRISPR/Cas9-teknologi
 • Delta i pågående forskningsprosjekter

Forskningsgruppen kan, basert på kandidatens kompetanse og interesser, legge andre oppgaver til stillingen dersom hensynet til gruppens virksomhet tilsier dette.

Kvalifikasjonskrav

Forskningsgruppen bruker avanserte molekylærbiologiske metoder og vi har tilgang på topp-moderne utstyr på avdelingen.

Og for denne stillingen gjelder følgende kvalifikasjonskrav:

 • Stillingen krever molekylærbiologisk utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte deler av utdanningskravet
 • Erfaring med cellekultur
 • Erfaring med Western blot, PCR, transfeksjon, plasmid-isolering, kloning mm
 • Det er ønskelig med erfaring med arbeid med lentivirus
 • Meget gode skriftlige og muntilige kommunikasjonsevner på norsk og engelsk
 • Erfaring med innkjøp og økonomi
 • Gode regneferdigheter

Personlige egenskaper

 • Vi søker en ny kollega som er ansvarsbevisst, positiv og serviceinnstilt
 • Du bør ha gode samarbeidsevner men også like å jobbe selvstendig
 • Vi ønsker oss en person som jobber strukturert, effektivt og nøyaktig
 • Personlig egnethet vektlegges

Vi tilbyr

 • Et godt og trygt arbeidsmiljø og deltakelse i et av Norges fremste forskningsmiljøer
 • Lærerike og spennende arbeidsoppgaver innen basal kreftforskning
 • Tilgang til moderne laboratorier med avansert instrumentering
 • Lønn fra kr 466 500 til kr 516 400, avhengig av ansiennitet og kompetanse i stilling som avdelingsingeniør, stillingskode 1085
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV (oppsummering av utdannelse, stillinger, akademisk arbeid)
 • Vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS