Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør / overingeniør - Farmasøytisk institutt

Søknadsfrist: 22.05.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

Vi har for tiden et ledig vikariat i 8 måneder som avdelingsingeniør/ overingeniør ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, med tiltredelse 1. august 2022. Stillingen er tilknyttet Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap, og arbeidssted er pt UiO/Gydas vei 8.

Den som tilsettes skal bidra til daglig drift av vår laboratorievirksomhet og utføre laboratorieforsøk i eksisterende forskningsprosjekter. Opplæring av master- og PhD-studenter i aktuelle laboratoriemetoder vil være en viktig del av arbeidsoppgavene. I tillegg skal vedkommende delta i undervisning av farmasistudenter ved laboratoriekurs.

Forskningsgruppa som stillingen skal knyttes opp mot er involvert i kliniske studier, og analyser av ulike legemidler i biologisk materiale (blod, vev) ved hjelp av væskekromatografiske metoder koblet med massespektrometri (UHPLC-MS/MS) er en sentral del av forskningen. Det gjøres også utvikling og validering av nye analytiske analysemetoder.

Foto: Colourbox

Arbeidsoppgaver

 • Kvantitativ analyse av legemidler i biologisk materiale
 • Generelt analysearbeid, inkludert pipettering, prøveopparbeidelse, tillaging av kontroll- og referanseløsninger og beregning av analyseresultater
 • Delta aktivt i ulike forskningsprosjekter
 • Delta i forberedelser og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter
 • Opplæring og oppfølging av master- og PhD-studenter
 • Drift, ettersyn og vedlikehold av instrumenter, utstyr og laboratorier
 • Delta i HMS arbeid, fornye SOP-er, lage rutiner for vedlikehold av analyseutstyr og annen infrastruktur, registrering av kjemikalier (ECO-online)
 • Det tekniske personalet har også andre viktige oppgaver innen HMS.

Høyere krav til ansvar og selvstendig arbeid og initiativ forventes av en overingeniør

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole, minimum tilsvarende bachelornivå innen relevant fagområde. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Kunnskap om og erfaring fra analytisk og instrumentelt (LC-MS/MS) arbeid, inkludert erfaring med prøveopparbeidelse og kromatografiske analyser i biologisk materiale, vil bli tillagt stor vekt.
 • Opplæring og veiledning, f.eks. i bruk av instrumenter og metoder vil utgjøre en viktig del av stillingen, og veiledningserfaring vil anses som gunstig.

For kvalifisering som overingeniør kreves mer omfattende erfaring og kompetanse innen de ulike arbeidsoppgavene.

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Fleksibel
 • Evne til å ta initiativ og til selvstendig arbeid

Vi tilbyr

 • Lønn som avdelingsingeniør (SKO 1085) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 468 300 og kr 524 900, avhengig av ansiennitet.
 • Lønn som overingeniør (SKO 1087) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 491 200 og kr 615 800, avhengig av ansiennitet. Det kreves særskilt relevant erfaring og kompetanse for ansettelse som overingeniør.
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med motivasjon for å søke stillingen
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger/ kontaktpersoner:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, e-post: [email protected]

Send søknad

Powered by Labrador CMS