Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør / overingeniør - 50 % stilling (Farmasøytisk institutt)

Søknadsfrist: 16.10.2022

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

Det er ledig en fast 50% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved Farmasøytisk institutt, Universitetet i Oslo, med tiltredelse snarest mulig. Stillingen er tilknyttet Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap med arbeidssted på Blindern.

Den som tilsettes skal bidra til daglig drift av vår laboratorievirksomhet og delta aktivt i eksisterende og eventuelt nye forskningsprosjekter. Den som tilsettes må ha kunnskap om og erfaring med biologiske og molekylærbiologiske laboratoriemetoder. Dette kan være metoder som eksempelvis celledyrking, Western blotting og qPCR. Erfaring innen drift, ettersyn og vedlikehold med cellesortering og flowcytometri vil anses som svært fordelaktig. Kunnskap om og erfaring innen arbeid med mikroorganismer, dyremodeller og FELASA C sertifisering anses som fordelaktig.

Erfaring fra annen avansert instrumentering som imaging analyser ved bruk av konfokalmikroskopi, fluorescensmikroskopi, og AFM (atomic force microscopy) vil være en fordel. Service og opplæring av vitenskapelig personell, master- og PhD-studenter i aktuelle laboratoriemetoder vil være en viktig del av arbeidsoppgavene og erfaring med slik virksomhet vil være fordelaktig.

For mer informasjon om forskningsgruppene se websidene: Pharmaceutical microbiology and immunity - Department of Pharmacy (uio.no)MicroPath (Microbial pathogenesis, vaccines and antimicrobial resistance) - Department of Pharmacy (uio.no)Viral immunity and vaccines - Department of Pharmacy (uio.no)Professor Ole Andreas Løchen Økstad - Farmasøytisk institutt (uio.no)

Arbeidsoppgaver

 • Ha ansvar for drift, ettersyn og vedlikehold av cellesorterer og annen avansert instrumentering, utstyr og laboratorier i eksisterende og nye lokaler
 • Gi opplæring, veiledning og service i bruk av instrumenter og metoder som benyttes, i eksisterende og fremtidig organisering
 • Delta i forberedelser og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter
 • Delta i forskningsprosjekter, inkludert veiledning av masterstudenter
 • Delta i HMS arbeid, fornye SOP-er, lage rutiner for vedlikehold av analyseutstyr og annen infrastruktur, registrering av kjemikalier (ECO-online)
 • Delta i planlegging av nye lokaler i nytt Livsvitenskapsbygg, samt i fremtidige flytteprosesser
 • Innenfor rammen av arbeidsforholdet vil endringer i stillingens innhold og forholdet mellom de enkelte oppgaver kunne inntreffe. Ingeniører ved FAI er forventet ved behov å kunne overta eller bistå med enkelte arbeidsoppgaver ut over det som normalt ligger til stillingen etter pålegg fra leder.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået.
 • Stillingen krever god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk.

Ønskede kvalifikasjoner:

 • Mastergrad er ønskelig.
 • Opplæring og veiledning, f.eks. i bruk av instrumenter og metoder spesielt innen mikroskopering og cellesortering vil utgjøre en viktig del av stillingen, og veiledningserfaring vil anses som gunstig.
 • God kunnskap om vanlige biologiske, molekylærbiologiske og eventuelt mikrobiologiske laboratoriemetoder er en foretrukket kvalifikasjon.
 • Det er ønskelig med arbeidserfaring med dyremodeller og FELASA C sertifisering.

Personlige egenskaper

 • Den som tilsettes i stillingen må kunne arbeide både selvstendig og i team, og må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Personlig egnethet som initiativ, nøyaktighet og ansvarsfølelse vil bli tillagt vekt.
 • Det vil kreves en særlig høy grad av initiativ, selvstendighet og ansvar fra en overingeniør innenfor de ulike arbeidsområdene.

Vi tilbyr

 • Et hyggelig, inspirerende, dynamisk og ungt arbeidsmiljø
 • Lønn som avdelingsingeniør (SKO 1085) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 478 300 – 534 900 , avhengig av ansiennitet.
 • Lønn som overingeniør (SKO 1087) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 501 200 – 626 300, avhengig av ansiennitet. Det kreves særskilt relevant erfaring og kompetanse for ansettelse som overingeniør.
 • Hyggelig og stimulerende arbeidsmiljø.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål
 • Attester
 • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger/ kontaktpersoner:

 • Professor Hanne C. Winther-Larsen, tlf 22 85 70 11, e-post: hannewi@farmasi.uio.no,
 • Professor Tor Gjøen, tlf 22 84 49 43, e-post: tor.gjoen@farmasi.uio.no,
 • Professor Ole Andreas Økstad, tlf 22 85 47 89, e-post aloechen@farmasi.uio.no eller
 • Professor Ragnhild Paulsen, tlf 22844936, e-post: r.e.paulsen@farmasi.uio.no

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Torunn Standal Guttormsen, e-post: t.s.guttormsen@mn.uio.no

Send søknad

Powered by Labrador CMS