Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør / overingeniør ved Farmasøytisk Institutt

Søknadsfrist: 04.11.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.

Farmasøytisk institutt har 130 ansatte. Vi har et aktivt forsknings- og innovasjonsmiljø basert på fri forskning om legemidler. Instituttet har ansvaret for det populære masterstudiet i farmasi og har til enhver tid 350 dyktige og engasjerte studenter.


Legemiddelrelatert forskning og undervisning er grunnlaget for all aktivitet ved instituttet. Virksomheten bygger på en naturvitenskapelig plattform hvor samspillet mellom naturvitenskapelige basalfag, legemiddelteknologi og helse- og samfunnsfaglige elementer gir grunnlaget for teknologisk basert verdiskaping og for farmasøyters rolle som helsepersonell.

Om stillingen

Det er ledig en fast 50% stilling som avdelingsingeniør/overingeniør ved Farmasøytisk institutt (FAI), Universitetet i Oslo (UiO), med tiltredelse så tidlig som mulig på nyåret 2022. Stillingen er tilknyttet Seksjon for farmakologi og farmasøytisk biovitenskap med arbeidssted på Blindern (p.t. ZEB-bygget).

Er du den vi søker og som kan bidra til daglig drift av vår laboratorievirksomhet og delta aktivt i eksisterende forskningsprosjekter? Vi har en ledig fast ingeniørstilling knyttet til forskningsgruppe som jobber innenfor molekylær og farmasøytisk mikrobiologi, der antimikrobiell resistens, biofilm og mikrobiell virulens er sentrale forskningstema, i lys av endringer i det mikrobielle genomet.

Den som tilsettes må ha kunnskap om og erfaring fra mikrobiologiske og molekylærbiologiske laboratoriemetoder, eksempelvis metoder som bakteriedyrking, resistenstesting, genomsekvensering, biofilm screening, kloning, RNA-arbeid, celledyrking, proteinisolering, Western blotting og/eller kvantitativ PCR (qPCR). Erfaring fra annen avansert instrumentering som for eksempel imaging analyser ved bruk av konfokalmikroskopi, fluorescensmikroskopi og AFM (atomic force microscopy) vil være en fordel. Service og opplæring av vitenskapelig personell, master- og PhD-studenter i aktuelle laboratoriemetoder vil være en viktig del av arbeidsoppgavene.

Det planlegges nytt livsvitenskapsbygg ved UiO, og flytting av instituttet i 2027, og i den forbindelse må det påregnes mulig omorganisering og endringer i arbeidsoppgaver og geografisk plassering.

Arbeidsoppgaver

  • Ha ansvar for drift, ettersyn og vedlikehold av instrumentering og utstyr, og annet rutinearbeid i instituttets laboratorier
  • Gi opplæring, veiledning og service i bruk av bestemte instrumenter og lab-metoder som benyttes
  • Delta i forskningsprosjekter, inkludert opplæring og oppfølging av master-, PhD- og utvekslingsstudenter med forskningsprosjekter i laboratoriet
  • Delta i forberedelser og gjennomføring av laboratoriekurs for studenter
  • Delta i HMS arbeid, fornye SOP-er, lage rutiner for vedlikehold av analyseutstyr og annen infrastruktur
  • Innenfor rammen av arbeidsforholdet vil endringer i stillingens innhold og forholdet mellom de enkelte oppgaver kunne inntreffe. Ingeniører ved FAI er forventet ved behov å kunne overta eller bistå med enkelte arbeidsoppgaver ut over det som normalt ligger til stillingen, etter pålegg fra leder
  • Det vil kreves en særlig høy grad av initiativ, selvstendighet og ansvar fra en overingeniør innenfor de ulike arbeidsområdene

Kvalifikasjonskrav

  • Det kreves utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. Både søkere med mastergrad og bachelorgrad vil vurderes og oppfordres til å søke. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet, såfremt kandidaten kan dokumentere evne til å mestre oppgaver på det aktuelle nivået
  • Stillingen krever god skriftlig og muntlig formuleringsevne på norsk

Ønskede kvalifikasjoner:

  • Erfaring med veiledning samt opplæring i bruk av instrumenter og eksperimentelle metoder vil vektlegges
  • Stillingens arbeidsoppgaver forutsetter innsikt i mikrobiologiske og molekylærbiologiske metoder, og gode kunnskaper innen disse vil være en foretrukket kvalifikasjon

For kvalifisering og ansettelse som overingeniør kreves omfattende erfaring og kompetanse innen de ulike arbeidsoppgavene.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes i stillingen må kunne arbeide både selvstendig og i team, og må ha gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper. Personlig egnethet, inkludert initiativ, evne til lagarbeid, nøyaktighet og ansvarsfølelse, vil bli tillagt vekt.

Vi tilbyr

  • Lønn som avdelingsingeniør (SKO 1085) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 466 500-516 400, avhengig av ansiennitet og kompetanse.
  • Lønn som overingeniør (SKO 1087) fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 482 800-608 200, avhengig av ansiennitet og kompetanse.
  • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
  • Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
  • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

  • Søknadsbrev med motivasjon for å søke stillingen
  • CV
  • Vitnemål
  • Attester
  • Navn og kontaktinformasjon på 2 referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt elektroniske rekrutteringssystem, vennligst klikk på «Send søknad»

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

Nærmere opplysninger/ kontaktpersoner:

For tekniske spørsmål vedrørende rekrutteringssystemet, kontakt HR rådgiver Therese Ringvold, e-post: [email protected]

Send søknad

Powered by Labrador CMS