Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør 2. linje brukerstøtte 40% deltid

Søknadsfrist: 19.01.2020

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Universitetets senter for informasjonsteknologi (USIT) leverer infrastruktur og IT-tjenester/-løsninger til både Universitetet i Oslo og universitets- og høgskolesektoren i Norge. USIT er et av landets største IT-faglige miljøer med i overkant av 220 fast ansatte og en omsetning på om lag 320 millioner kroner. Vi arbeider med et bredt spekter av spennende tekniske løsninger basert på fremtidsrettet teknologi. USIT legger stor vekt på å gi sine ansatte utfordrende og lærerike oppgaver som gir gode muligheter for faglig utvikling.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Hovedoppgavene dine vil være 2. linje brukerstøtte i driftssenteret vårt, opplæring og oppfølging av 1. linjen, dokumentering av driftsløsninger og håndtering av driftshendelser.

Du får mye selvstendig ansvar og det er rom for å bidra med egne idéer og initiativ. Stillingen innebærer utstrakt kommunikasjon og samarbeid med driftsorganisasjonen vår. I tillegg til god IT-teknisk forståelse legger vi også vekt på at du er flink til å kommunisere og at du samarbeider godt med andre. I tillegg til 2. linje brukerstøtte i driftssenteret vårt vil du være med på å etablere og følge opp rutiner i driftssenteret og i 1. linjen.

Stillingen utgjør en del av Gruppe for IT-support og driftssenter. Gruppen har ansvar for UiOs kontaktpunkt for alle typer IT-henvendelser, USITs kurssenter og USITs driftssenter for håndtering av driftsrelaterte henvendelser. I tillegg har gruppen ansvaret for forvaltning av saksbehandlingssystemet Request Tracker (RT), samt drift og utvikling av Robotic Process Automation (RPA)-prosesser.Nærmere opplysninger om Seksjon for Klientnær drifthttps://www.usit.uio.no/om/organisasjon/bnt/kd/

Nærmere opplysninger om Gruppe for IT-support og driftssenterhttps://www.usit.uio.no/om/organisasjon/bnt/kd/sds/index.html

Arbeidsoppgaver

 • 2. linje brukerstøtte i driftssenteret vårt
 • Opplæring av 1. linje
 • Etablering og oppfølging av rutiner i driftssenteret
 • Dokumentasjon av driftsløsninger
 • Samarbeide tett med driftsorganisasjonen

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant høyere utdanning på universitets- og/eller høgskolenivå innen IT. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Dokumentert erfaring med IT-brukerstøtte
 • Erfaring med utforming av dokumentasjon/brukerveiledninger
 • Meget god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

I tillegg legger vi vekt på:

 • Kjennskap til UiOs organisasjon, IT-tjenester og infrastruktur
 • Kjennskap til systemer som håndterer provisjonering av brukerkontoer, som f.eks. Felles Studentsystem, Cerebrum og Active Directory
 • Erfaring med feilsøking av IT-systemer
 • Generell nettverkskompetanse
 • God IT-sikkerhetsforståelse

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Serviceinnstilt holdning

Vi tilbyr

 • Interessante arbeidsoppgaver i en organisasjon med høy kompetanse
 • Gode muligheter til å påvirke arbeidsdagen og karriereretning
 • Fleksitid
 • Gode velferdstilbud

Stillingen er fast og vil bli innplassert som avdelingsingeniør (kode 1085).Stillingen vil bli avlønnet innenfor følgende lønnspenn: ltr 40 til 50 (kr. 386 200 - 449 300 per år i 100 prosent stilling) avhengig av kompetanse.

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV
 • Vitnemål, attester

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Gruppeleder Rune Olsen, tlf. 402 14 714

Søk på stillingen