Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Fotograf - Det odontologiske fakultet

Søknadsfrist: 14.11.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerteforsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Det odontologiske fakultet (OD) er et av de ledende odontologiske fagmiljøer i Europa. Fakultetets forskergrupper bidrar med topp forskning innen flere odontologiske felt. I tillegg til å utdanne tannleger og tannpleiere har fakultetet ph.d.-utdanning og profesjonsrettet spesialistutdanning. Fakultetet har høy forsknings- og klinisk kompetanse på de ulike fagfelt, med et godt tverrfaglig samarbeid. Det er et moderne fakultet med ca. 450 studenter og ca. 450 ansatte. Fakultetet er også Norges største tannklinikk med ca 55.000 pasientbesøk i året. Det odontologiske fakultet har to institutter: Institutt for klinisk odontologi og Institutt for oral biologi.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi har for tiden en ledig stilling som fotograf (avdelingsingeniør)ved Det odontologiske fakultet, Fotoseksjonen.

Arbeidsoppgaver

Sentrale arbeidsoppgaver/ ansvarsområder omfatter blant annet:

 • Fotografering i studio og på location (pasienter, portrett, gjenstander samt bilder til bruk i kommunikasjon)
 • Pasientfotografering ved forespørsel
 • Skanning av film, røntgen og illustrasjoner
 • Grafisk formgivning; postere, plakater og brosjyrer
 • Videoproduksjon (prosedyrer, instruksjonsfilmer og til bruk i kommunikasjon)
 • Ytterligere arbeidsoppgaver vil bli pålagt i tråd med utvikling og behov

Kvalifikasjonskrav

 • Vi søker en person med god foto- og videofaglig bakgrunn og generelt gode IT-kunnskaper.
 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Fagbrev innen foto med tilleggsutdanning innen videoproduksjon vil bli vektlagt.
 • Bred erfaring innen fotografi og kjennskap til videofilming
 • Kunnskaper i elektronisk bildebehandling
 • Erfaring fra tilsvarende arbeid vil bli vektlagt.

Søkere kan bli spurt om å fremlegge eksempler på tidligere arbeid.

Personlige egenskaper

Den som tilsettes må:

 • ha evne til å drive god formidling
 • ha god serviceinnstilling
 • ha evne til å tenke kreativt i jobben
 • være systematisk og nøyaktig
 • ha gode samarbeidsevner
 • være initiativrik
 • ha evne til å arbeide selvstendig

Vi tilbyr

 • lønn som avdelingsingeniør kode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 435 100 og kr 513 600 (ltr 48-58), avhengig av kompetanse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål
 • attester
 • liste med 3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Vi gjør oppmerksom på at alle dokumenter må være på et skandinavisk språk eller engelsk. Eventuelle oversettelser må være attesterte.

Det vil ikke bli tatt hensyn til ufullstendige søknader.

Søknad med vedlegg sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju. De som blir innkalt til intervju, bes ta med attester og vitnemål i original.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen