Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør ved insektsamlingen - (Naturhistorisk museum)

Søknadsfrist: 08.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Naturhistorisk museum (NHM) består av Botanisk hage og museumsbygningene på Tøyen og samlingsmagasinet på Økern. Forskning, vitenskapelige samlinger og formidling av naturvitenskap er våre hovedoppgaver. Vi er Norges største naturhistoriske museum og har 6,2 millioner naturvitenskapelige objekter. NHM er en del av Universitetet i Oslo. Museet har ca. 150 ansatte, hvorav ca. 60 er ansatt i vitenskapelige stillinger.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Vi søker avdelingsingeniør til et tidsavgrenset prosjekt ved navn "Fra vått til tørt". Stillingen utlyses for en periode på 6 måneder med mulighet for forlengelse.

Oppstartdato: Fleksibelt, men så tidlig som mulig.

Stillingen inngår i Seksjon for konservering og forskningsteknikk (SKF), som har ansvar for teknisk støtte for laboratorie- og samlingsvirksomheten. Insektsamlingen er landets største, og omfatter omkring 2,5 millioner objekter. For tiden arbeider det seks personer fast ved samlingen.

Arbeidsoppgaver

Arbeidsoppgavene vil i generelt innebære sortering, artsbestemmelse, og preparering av insektmateriale som kommer inn eller allerede finnes ved museet. I prosjektperioden vil en prioritert oppgave bestå i å overføre en vel avgrenset del av museets spritkonserverte materiale til tørrsamlingen.

Dette vil omfatte:

 • kjemisk tørking av spritfiksert materiale,
 • preparering av behandlet materiale (nåling, oppliming, etc),
 • etikettering og dataregistrering (inkl. georeferering),
 • genitalpreparering og mikroskopering,
 • oppsetting av preparert materiale i hovedsamling.

Kvalifikasjonskrav

 • Kompetanse i zoologi, tilsvarende lavere grad/bachelor, og erfaring innen entomologi. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet.
 • Søkere med kvalifikasjoner innen de aktuelle arbeidsoppgavene vil bli foretrukket.
 • Spesialkunnskap innen én eller flere insektgrupper vil være ønskelig
 • Da arbeidsoppgavene forutsetter stor grad av fingerferdighet, vil dokumentert erfaring fra arbeid med insektsamlinger være en forutsetning.
 • God skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk (nordisk) og engelsk.

Da tekniske ferdigheter med små og skjøre objekter vil være en forutsetning for å kunne utføre arbeidet, vil vi legge betydelig vekt på dokumentert erfaring med entomologi og samlingsarbeid.

Personlige egenskaper

Personlig egnethet tillegges stor vekt, og vi søker en person som:

 • har evne til å arbeide selvstendig og trives med selvstendige utviklingsoppgaver
 • har evne til å fungere godt i samarbeid med andre
 • har gode kommunikasjonsevner
 • er strukturert og systematisk
 • er initiativrik og løsningsorientert

Vi tilbyr

 • lønn som stillingstittel kode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 449 300 og kr 488 000, avhengig av kompetanse og ansiennitet
 • Et spennende og hyggelig arbeidsmiljø med god mulighet til å påvirke egen arbeidshverdag.
 • Fleksibel arbeidstid og attraktive velferdsgoder for ansatte ved UiO (trening i arbeidstiden og mulighet for å søke barnehageplass, mm)

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev med informasjon om motivasjon for å søke stilingen, beskrivelse av bakgrunn og interesser
 • CV med informasjon om utdanning og arbeidserfaring, med vekt på relevant erfaring knyttet til stillingen, samt liste med 2-3 referanser med kontaktinformasjon
 • Kopier av vitnemål og attester
 • Navn og kontaktinformasjon på to referanser (navn, tilknytning til søker, e-postadresse og telefonnummer)

Søknad med vedlegg må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

 • Førsteamanuensis Geir Søli, tlf. +47 22 85 16 80, +47 936 23 396; e-post [email protected]

Spørsmål vedrørende rekrutteringsprosessen kan rettes til HR-rådgiver Thomas Brånå: [email protected]

Søk på stillingen