Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Avdelingsingeniør SKO 1085 - Avdeling for transplantasjonsmedisin

Søknadsfrist: 03.11.2019

Avdelingsingeniør ved Norsk senter for PSC, Avdeling for transplantasjonsmedisin

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus).


Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Om stillingen

Norsk senter for PSC har ledig en 12 måneders prosjektstilling som avdelingsingeniør (SKO1085), fortrinnsvis bioingeniør, molekylærbiolog eller ingeniør.

Stillingen er finansiert av prosjektmidler fra NordForsk og er plassert ved Norsk senter for PSC. Senteret ligger under Avdeling for transplantasjonsmedisin ved Institutt for klinisk medisin, Universitetet i Oslo og ble etablert i 2007. Senteret består av 3 forskningsgrupper ved UIO og Oslo Universitetssykehus og verdensledende i forskning på lever/gallegangssykdommen primær skleroserende cholangitt og relasjonen til inflammatorisk tarmsykdom.

Arbeidet i prosjektstillingen vil foregå i forskningsgruppen Genomikk og metagenomikk ved betennelsessykdommer (www.ous-research.no/hov) som er lokalisert til Institutt for Indremedisinsk forskning ved Oslo Universitetssykehus. Hovedfokuset i denne gruppen er tarmfloraens betydning for kroniske betennelsessykdommer. Gruppen er en ledende drivkraft for forskning på klinisk tarmfloramedisin nasjonalt (www.mikrobiota.no) og internasjonalt innenfor sine sykdomsgrupper.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil primært bestå av laboratoriearbeid. Gruppen er involvert i en rekke kliniske studier hvor vi studerer bakteriefloraens sammensetning og betydning for sykdomsutvikling. Vi bruker i hovedsak vanlige molekylærbiologiske metoder med fokus på DNA og RNA fra ulike typer materialer. Metodeetablering kan også bli aktuelt.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Søker må ha erfaring med molekylærbiologiske metoder, herunder spesielt DNA-basert mikrobiotaprofileringsmetodikk.

Personlige egenskaper

 • Positiv og samarbeidsvillig
 • Systematisk og hardtarbeidende
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team.
 • Personlig egnethet, initiativ og evne til å sette seg inn i nye metoder vil bli tillagt stor vekt.

Vi kan tilby

 • Deltakelse i velfungerende og meget ambisiøst forskningsmiljø
 • Lønn etter lønnstrinn 47-56 (Kr 428 200 – kr 496 100)
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Evt. ved lederstilling med mindre enn 40 % kvinneandel: Kvinner oppfordres spesielt til å søke.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Søk på stillingen