LEDIG STILLING VED NORD UNIVERSITET

Avdelingsingeniør / Overingeniør -  IKT brukerstøtte

Søknadsfrist: 07.07.2024

Gjennom forskning, utdanning og samfunnsdeltakelse, bidrar Nord universitet til å skape en bærekraftig framtid med utgangspunkt i vår geografiske lokalisering. 

I samarbeid med samfunns- og næringsliv i Nordland og Trøndelag, fremmer våre 11.500 studenter og 1.350 ansatte innovative løsninger og kunnskapsbasert praksis, lokalt og internasjonalt.

Nord universitet har fire strategiske satsningsområder: blå og grønn vekst, bærekraftig innovasjon og entreprenørskap, samfunnssikkerhet og helse, velferd og oppvekst. 

Digitalisering og IKT

Avdeling for Digitalisering og IKT har det overordnede ansvaret for drift og brukerstøtte av universitetets IT-systemer, samt utvikling og implementering av nye digitaliseringsløsninger. Avdelingen består av gruppene IT drift, IT brukerstøtte, IT utvikling og Dokumentsenteret, og utgjør et sterkt IT-faglig miljø bestående av nærmere 50 godt kvalifiserte medarbeidere fordelt på sju av universitetets ni studiesteder.

Nord universitet har de senere årene rendyrket en IT infrastruktur basert på Microsoft systemportefølje, med fokus på skybaserte tjenesteleveranser og med Office 365, Teams og Sharepoint som grunnpilarer i en felles kontorstøtte- og samhandlingsplattform for studenter og ansatte. Videre forvalter avdelingen et bredt utvalg fagsystemer til bruk i undervisning, forskning og administrasjon.

Avdelingen har stort fokus på standardisering av IT-systemene, og deltar i en rekke samarbeidsprosjekter i regi av Sikt, HR-dir, Difi og KD for utvikling av felles, nasjonale IT-løsninger for UH-sektoren.

Om stillingen 

Ved Nord universitet, IKT brukerstøtte studiested Stjørdal er det ledig en fast 100% stilling som avdelingsingeniør / overingeniør fra 01.10.2024 

Stillingen har kontorsted Stjørdal.

Arbeidsoppgaver

 • Installasjon, drift og vedlikehold av IT-utstyr ved studiested Stjørdal
 • Deltagelse i oppsett av AV-løsninger
 • IT/AV brukerstøtte ved studiested Stjørdal
 • Deltakelse i IT helpdesk og tverrfaglige team internt ved IT-avdelingen

Kvalifikasjonskrav

 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør (kode 1084) kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, bachelor grad eller tilsvarende. Lang og relevant praksis kan kompensere for hele eller deler av utdanningskraver.
 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør (kode 1085) kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimun tilsvarende bachelorgrad. 
 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør (kode 1411) kreves relevant 3-årig utdanning som ingeniør fra universitet eller høyskole.
 • For ansettelse i stilling som overingeniør (kode 1087) kreves relevant utdanning fra universitet eller høyskole, mastergrad eller tilsvarende. Det kan legges vekt på spesielle krav til utdanning og erfaring tilpasset stillingens funksjoner. Lang og relevant praksis kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Øvrige kvalifikasjoner og personlig egnethet

 • Nord universitet bygger det meste av sine basis IT systemer og samhandlingsløsninger på Microsoft-plattform, både lokalt og i skyen. Office365, Sharepoint og Teams er grunnleggende verktøy som benyttes av både ansatte og studenter. Det er derfor svært ønskelig med både dybdeerfaring og eventuell sertifisering på disse verktøyene
 • Erfaring fra større IT driftsmiljø er ønskelig
 • Pedagogiske evner, serviceinnstilling og øye for gode brukeropplevelser
 • Det er en fordel med kjennskap til ITIL
 • Det legges videre vekt på følgende:
  • Evne til å arbeide selvstendig
  • Samarbeids- og kommunikasjonsevne
  • Evne til å prioritere i en hektisk arbeidssituasjon, planlegge og organisere arbeidet
 • Personlig egnethet vil bli tillagt stor vekt

Vi kan tilby

Stillingen lønnes etter statens lønnsregulativ,

 • 1411/1085/1084 Avdelingsingeniør - NOK 502 300 – 615 700 ,- i året. 
 • 1087 Overingeniør - NOK 524 700 – 646 000 ,- i året. 

For særlig godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Lønn etter ansiennitet og kvalifikasjoner.

 • Fra lønnen går lovfestet innskudd i Statens pensjonskasse. 
  • God låne-, forsikrings- og pensjonsordning i Statens pensjonskasse
  • Kreativt og kollegialt arbeidsmiljø
  • En arbeidsplass i stadig utvikling
  • Fleksibel arbeidstid
  • Aktivt bedriftsidrettslag

Generell informasjon

Den som ansettes må rette seg etter de lover, avtaler og instrukser som til enhver tid gjelder for stillingene. Det tas forbehold om endringer i ansvars- og arbeidsområdet som følge av framtidige organisasjonsendringer ved Nord universitet.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Nord universitet oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater med nedsatt funksjonsevne, hull i CV, innvandrerbakgrunn og ellers ulik livserfaring til å søke. Universitetet praktiserer moderat kjønnskvotering i samsvar med lokal tilpasningsavtale for Hovedavtalen i Staten.

Opplysninger om nedsatt funksjonsevne eller hull i CV kan bli brukt til anonymiserte registreringsformål.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Kontakt

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved henvendelse til:

 • Digitalisering og IKT-sjef Odd A. Halseth, Tlf: 74 11 20 71, Mobil: 911 84 456, epost: odd.a.halseth@nord.no
 • Kontorsjef IKT brukerstøtte Ketil Aune, Tlf: 74 02 29 93, Mobil: 959 77 169, epost: ketil.aune@nord.no

Søknad

Søknad m/cv kopi av vitnemål og attester sendes elektronisk innen 07.07.2024

All dokumentasjon lastes opp som vedlegg til den elektroniske søknaden.

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon elektronisk innen søknadsfristen.

Etter søknadsfristens utløp vil det bli utarbeidet offentlig søkerliste. Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv etter ønske om å bli utelatt fra søkerlisten. Søkere som likevel ber om konfidensialitet, må grunngi dette særskilt i søknaden. Søkerne vil i tilfellet bli forhåndsvarslet om offentliggjøring.

Referanse:30210746

Søk på stillingen

fnokode:1234

Powered by Labrador CMS