LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør innen plantevitenskap / matplanter

Søknadsfrist: 28.05.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter. NMBU har campus i Ås og i Oslo. I 2021 er vi samlokalisert i Ås.

For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold.Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for biovitenskap

Fakultet for biovitenskap (BIOVIT) har som mål å bidra til å forme fremtidens matproduksjon gjennom både grunnleggende og anvendt forskning innen produksjon og bruk av planter, husdyr og fisk. Vi er ca. 160 vitenskapelig/tekniske ansatte og 18 administrative ansatte i fakultetsadministrasjonen.


Fakultetet består av de to instituttene Institutt for husdyr- og akvakulturvitenskap, IHA og Institutt for plantevitenskap, IPV.


Institutt for plantevitenskap (IPV) har et nasjonalt ansvar for utdanning og forskning innen bærekraftig produksjon og bruk av planter til mat, fôr, pryd og rekreasjon, og bidrar på denne måten til NMBUs visjon «Kunnskap for livet».


Faggruppen plantebiologi og bioteknologi består har 18 ansatte. Vi ønsker å forstå planters vekst og utvikling og hvordan de reagerer på klima og andre miljøforhold, forskjellige dyrkingsmåter og ulike typer stress. Vi jobber med å kartlegge hvordan miljøfaktorene påvirker plantenes gener og stoffomsetning. Hvordan det ytre miljøet oversettes til indre signaler i plantene er sentralt i vår forskning. Vi jobber også med hvordan kunnskapen kan brukes i praktisk planteproduksjon.

Vi søker deg med kompetanse i planteproduksjon som ønsker å være med på å videreutvikle NMBUs undervisning og forskning på planter ved en av Norges flotteste universitetscampuser!

Om stillingen

Ved Fakultet for biovitenskap, Institutt for plantevitenskap er det ledig fast stilling (100%) som avdelingsingeniør knyttet til faggruppen plantevern og matplanter. Vi arbeider med forskning, undervisning og formidling knyttet til produksjon av planter til mat.

Vårt fokus er bærekraftige dyrkingsmåter og plantehelse, kvalitetsegenskaper som gir god ernæring og helse og samtidig god utnyttelse av norske planteråvarer for norsk matindustri. Vi arbeider også med plantenes tilpasninger til norsk klima og klimaendringer.

Vi søker en medarbeider som skal ha ansvar for planlegging og oppfølging av forsøk i felt, veksthus og laboratorier knyttet til faggruppens oppgaver innen forskning og undervisning, i nært samarbeid med forskere, studenter, og andre ansatte ved NMBU. Arbeidet vil omfatte datainnsamling ved registrering av planter, planteprodukter og planteskadegjørere, gjennomføring av laboratorieanalyser, og medvirkning til metodeutvikling innen undervisning og forskning på dette området.

Hektiske perioder kan forekomme.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegge og gjennomføre planteforsøk i felt og veksthus i samarbeid med vitenskapelig personale
 • Gjennomføre prøveregistrering og prøveopparbeiding av plantemateriale for undervisning og forskning
 • Delta i biologisk, integrert og konvensjonell bekjempelse av planteskadegjørere
 • Bistå i prosjektarbeid, forskning og undervisning i planteproduksjon og veiledning av studenter på ulike nivå
 • Utføre ulike laboratorieanalyser, inkludert ansvar for laboratorieutstyr og bruk, tilsyn og opplæring av andre brukere
 • Videreutvikle forsøksmetodikk og analysemetoder
 • Arbeide med forsøksdata, lagring av rådata og videre prosessering av data

Andre oppgaver kan tilkomme etter behov.

Kompetanse

 • Det kreves relevant utdanning fra universitet eller høgskole innen plantevitenskap eller tilsvarende kvalifikasjoner, minimum bachelor ved tilsetting. Relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Erfaring med planteproduksjon på friland og/eller veksthus
 • Autorisasjonsbevis i plantevern, eller ta dette innen 6 mnd. etter tiltredelse i stillingen.
 • Gode statistikk- og datahåndteringskunnskaper, med kjennskap til bruk av aktuelle dataprogrammer
 • Beherske norsk eller et annet skandinavisk språk og engelsk, både skriftlig og muntlig
 • Sertifikat klasse B

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Teoretiske og praktiske kunnskaper knyttet til produksjon av matplanter
 • Være interessert i å utvikle og forbedre metoder og arbeidsoppgaver og å ta i bruk ny teknologi
 • Mikrobiologisk og molekylærbiologisk kompetanse
 • Gode samarbeidsevner

Personlige egenskaper

 • Ha interesse for undervisning og formidling
 • Være i stand til å følge med i utviklingen av faget og ha evne og vilje til å sette seg inn i nye ting
 • Ha teknisk innsikt og interesse for dette
 • Ha evne til å kunne arbeide målrettet og selvstendig, men også ha gode samarbeidsegenskaper og kunne arbeide godt i team i et internasjonalt fagmiljø
 • Ha gode kommunikasjonsegenskaper og evne til dialog
 • Effektiv og med høy arbeidskapasitet

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør, lønnsramme 22 (ltr. 43-57) (NOK 404 400 – 507 400) avhengig av kvalifikasjoner.

Nærmere opplysninger ved:

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden.

Søknadsfrist: 28.05.2021.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS