LEDIG STILLING VED NMBU

Avdelingsingeniør innen mikrobiologi / bioteknologi

Søknadsfrist: 04.10.2021

Norges miljø- og biovitenskapelige universitet

NMBU har et særlig ansvar for forskning og utdanning som sikrer livsgrunnlaget for fremtidige generasjoner. Bærekraft er forankret i alt vi gjør og vi leverer kunnskap for livet.

NMBU har 1800 ansatte, hvorav om lag 250 stipendiater, 6000 studenter og er organisert i sju fakulteter.


For NMBU er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode. Arbeidsplassen vil om nødvendig bli lagt til rette for personer med nedsatt funksjonsevne.

Nærmere opplysninger om NMBU finnes på www.nmbu.no.

Om Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap

Fakultet for kjemi, bioteknologi og matvitenskap (KBM) har omtrent 160 ansatte, fordelt mellom forskergrupper og fakultetsadministrasjonen. Fakultetet har for tiden 10 administrativt ansatte. KBM har omtrent 50 doktorgradsstudenter og ca. 500 bachelor- og masterstudenter. Fakultetet har aktive forskningsgrupper innen kjemi og biokjemi, mikrobiologi og mikrobiell genteknologi, bioinformatikk og analysemetodikk, næringsmiddelteknologi og -kvalitet.

Fakultetet har en svært vital forskingskultur, noe våre utdanningsprogrammer også gjenspeiler.


Les mer om KBM på denne linken.

Vi søker deg som har lyst til å jobbe med avansert robotisert utstyr for måling av klimagasser i laboratorie- og i feltforsøk

Om stillingen

Ved Fakultet for Kjemi, Bioteknologi og Matvitenskap er det ledig en midlertidig stilling som avdelingsingeniør innen mikrobiologi/bioteknologi med varighet 12 måneder

Stillingen er knyttet til to pågående forskningsprosjekter i gruppen Mikrobiell økologi og Fysiologi, hvor vi studerer mikrobers rolle i emisjoner av lystgass fra jord.

Som avdelingsingeniør vil du gjennomføre gassanalyser med avansert utstyr, både i laboratorieforsøk og i feltforsøk. Du kommer også til å jobbe med isolering og karakterisering av bakterier fra jord.

Arbeidsoppgaver

 • Monitorere gassmålinger
 • Analysere gasskinetikkdata
 • Isolere bakterier fra jord. Karakterisere dem taksonomisk (16S rRNA analyser) og ved fenotypisk (gassanalyser)

Kompetanse

Kvalifikasjonskrav:

 • MSc i bioteknologi eller tilsvarende, relevant realkompetanse kan erstatte utdanningskravet.
 • Dokumentert gode kunnskaper, praktisk og teoretisk, innen mikrobiologi (MSc nivå)
 • Gode kunnskaper i bruk av Excel
 • Må beherske engelsk pluss et skandinavisk språk

Følgende erfaringer og kunnskaper vektlegges:

 • Arbeid med bakteriekulturer
 • Kinetikkanalyser (matematikk)
 • DNA-baserte sekvensanalyser av bakterier (16S rRNA genanalyser)
 • Kunnskap i bioinformatikk er en fordel

Du må:

 • Være nøyaktig i eksperimentelt arbeid
 • Like å arbeide i et team – samarbeidsvillig
 • Kunne jobbe selvstendig

Lønns- og tilsettingsvilkår og nærmere opplysninger

Stillingen innplasseres i stillingskode 1085 avdelingsingeniør, lønnsramme 22, ltr 51, NOK 468.300,-

Nærmere opplysninger ved:

Informasjon til søkere

Slik søker du:

Søknad sendes elektronisk via linken ”Søk stillingen” øverst på denne siden. CV skal fylles ut elektronisk i Jobb Norge.

Legg ved vitnemål og eventuelle attester.

Søknadsfrist: 04.10.2021

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS