LEDIG STILLING VED NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI (NIBIO)

Avdelingsingeniør - instrumentering og måleteknikk

Søknadsfrist: 04.10.2022

Norsk institutt for bioøkonomi

NIBIO arbeider med landbruk, mat, klima og miljø. Vi leverer forskning, forvaltningsstøtte og kunnskap til anvendelse i nasjonal beredskap, forvaltning, næringsliv og samfunnet for øvrig.


NIBIO har ca 700 ansatte, hovedkontor i Ås i Viken fylke og er til stede i alle landsdeler. NIBIO eies av Landbruks- og matdepartementet.


Divisjon for miljø og naturressurser
har ca 100 ansatte med avdelinger på Ås i Viken og Pasvik i Troms og Finnmark fylker. Vi har også ansatte i Grimstad, Særheim, Bergen og Steinkjer.


Måleteknisk gruppe utfører forskning og oppdragstjenester innafor jordkvalitet og jordressurser, klimaspørsmål knyttet til jord og vann, avrenning fra jordbruksareal, vannkvalitet og forvaltning av vannressurser, arealbruk, naturbaserte renseløsninger og biologisk avfallshandtering. Gruppen er lokalisert i Ås og bistår i en rekke prosjekter i divisjonen innen instrumentering og innsamling av miljødata og meteorologiske data i felt, herunder mange miljøovervåkingsprosjekter knyttet til større samferdselsutbygginger.

Vi søker en dyktig medarbeider som kan styrke vårt team innen instrumentering og måleteknikk. Måleteknisk gruppe i NIBIOs Divisjon for miljø og naturressurser har selvstendig ansvar for flere oppdragsprosjekter innen samferdselssektoren og bistår i tillegg andre fagavdelinger med planlegging og utplassering av målestasjoner, samt drift og datainnhenting fra disse.

Arbeidet vil særlig være knyttet til feltvirksomhet på miljøoppfølgingsprosjekter for eksterne oppdragsgivere som BaneNor, Statens Vegvesen, Avinor, Riksantikvaren, Nye Veier og andre entreprenører, samt programmet Jord- og vannovervåking i landbruket (JOVA).

Arbeidssted er Ås, men noe reisevirksomhet og arbeid utover normal arbeidstid må påregnes. Nødvendig opplæring gis både av medarbeidere i gruppen og gjennom våre leverandører.

Stillingens hovedoppgaver

Den som blir ansatt vil få ansvar innenfor alle oppgaver som ligger til gruppens arbeid - i hovedsak installasjon, drift og vedlikehold av målestasjoner i felt, innhenting av data i felt og kontroll av innkommende data på web siden, herunder:

 • Stasjoner for overvåkning av vannhøyde og vannføring. Montering av sensorer og måleutstyr i felt. Programmering av logger og modem. Oppfølging av stasjonen med manuelle målinger, samt bytte av batterier.
 • Stasjoner for overvåkning av vannkvalitet: Arbeidsoppgavene vil være mye lik som for stasjoner med vannføring. Vannkvalitetssensorer krever relativt hyppig oppfølging i felt i form av renhold og kalibrering.
 • Kontroll av innkommende data til database, spesifikt om data er kommet inn og at data har en tilfredsstillende teknisk kvalitet.
 • Montering av automatiske vannprøvetakere i felt, samt drift av prøvetakeren og innhenting av vannprøvene.
 • Manuell vannprøvetaking og jordprøvetaking i felt.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning på høyskolenivå (bachelor eller tilsvarende), alternativt utdanning fra videregående skole med relevant realkompetanse, evt fagbrev
 • Erfaring fra praktisk arbeid
 • Må beherske bruk av PC og standard programvare
 • Må beherske norsk muntlig og skriftlig
 • Førerkort for bil, minimum kl.B

Det er en fordel om du har

 • Evne til å kommunisere på engelsk muntlig og skriftlig
 • Egen bil til disposisjon
 • Interesse for tekniske og naturvitenskapelige fag

Personlige egenskaper

 • Du har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner med kollegaer og oppdragsgivere
 • Du er løsningsorientert, kreativ, kvalitetsbevisst og arbeider strukturert og nøyaktig
 • Du må trives med utendørs feltarbeid til alle årstider med noe reising

Vi tilbyr

 • Mulighet for å arbeide med et viktig samfunnsoppdrag med fokus på bærekraft og fremtidsrettede prosjekter
 • Utfordrende, spennende og varierte oppgaver i tverrfaglige prosjekter
 • En fleksibel hverdag med mulighet til å påvirke egne arbeidsoppgaver
 • Et sterkt fagmiljø med gode kolleger
 • En raus personalpolitikk med velferdsordninger og fokus på de ansattes ulike livsfaser

Stillingen er plassert i statens lønnsregulativ som avdelingsingeniør kode 1085, lønn kr 464 200 - 544 400 pr. år etter utdanning og erfaring.

Medlemskap i Statens Pensjonskasse som innebærer en god tjenestepensjonsordning, yrkesskade- og gruppelivsforsikring, samt tilbud om boliglån til gunstig rente.

Trenger du mer informasjon?

Kontakt:

 • Gruppeleder for Måleteknisk gruppe Øistein Johansen, tlf 915 67 783 eller
 • Forskningsleder Øistein Vethe, tlf 918 62 849

Hvordan søke på stillingen

Søknad med CV fylles ut elektronisk og sendes via lenke på denne siden, "Søk stillingen".

Kopier av vitnemål og attester legges også ved i søknadsportalen.

Andre opplysninger

Vi legger vekt på mangfold på arbeidsplassen og oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke - uavhengig av alder, kjønn, funksjonsevne, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.Som statlig virksomhet har vi mulighet til å gi en positiv særbehandling for søkere som har funksjonsnedsettelse, hull i CV eller innvandrerbakgrunn. Positiv særbehandling innebærer blant annet at du lettere vil komme til intervju.Les mer om dette her.

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli gjort offentlig, jf. Lov om rett til innsyn i dokument i offentleg verksemd (offentleglova), § 25. Søker kan anmode om å bli unntatt fra oppføring på offentlig søkerliste. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, blir søkeren varslet om dette.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS