LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

IT-ingeniør - Tromsø Geofysiske Observatorium

Søknadsfrist: 16.08.2021

UiT Norges arktiske universitet

UiT Norges arktiske universitet er et breddeuniversitet som bidrar til en kunnskapsbasert utvikling regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi skal utnytte vår sentrale beliggenhet i nordområdene, vår faglige bredde og kvalitet og våre tverrfaglige fortrinn til å møte fremtidens utfordringer.


Troverdighet, akademisk frihet, nærhet, kreativitet og engasjement skal prege forholdet mellom ansatte, mellom ansatte og studenter og mellom UiT og samarbeidspartnere.

Fakultet for naturvitenskap og teknologi, Tromsø Geofysiske Observatorium

Om stillingen

Kunne du tenke å jobbe med programmering og IT-drift i et ledende miljø for drift og forskning innen jordens magnetfelt og øvre atmosfære? Ved Tromsø Geofysiske Observatorium er det ledig stilling som Ingeniør/Overingeniør innen IT. Vi søker deg som har sterk kompetanse innen drift av IT-systemer og programmering, men som også ønsker å komme seg ut av kontoret og jobbe i felten.

Arbeidssted er UiT i Tromsø.

Tromsø Geofysiske Observatorium

Tromsø Geofysiske Observatorium (TGO) er en enhet underlagt Fakultet for Naturvitenskap og Teknologi ved UiT. TGOs hovedformål er å ivareta lange geofysiske tidsserier fra Norge knyttet til jordens magnetfelt og øvre atmosfære som går mer enn hundre år tilbake i tid. Dette er et oppdrag UiT tok over fra Nordlysobservatoriet i Tromsø ved opprettelsen av universitetet i 1968.

TGO driver i dag et magnetometernettverk bestående av ca. 20 stasjoner fra Karmøy i sør til Svalbard i nord, samt en rekke både aktive og passive radioinstrumenter for vitenskapelige undersøkelser av øvre atmosfære. Forskning vha. data fra TGOs instrumenter regnes som viktig for evnen til produksjon av høykvalitets data, og TGOs vitenskapelige stab er aktive innen forskningsmiljøet. TGO har også sterk industrikontrakt og leverer sanntidstjenester til bl.a. boreselskaper på norsk sokkel.TGO har ansvar for Ramfjordmoen forskningsstasjon og er vertsskap for en rekke instrumenter som representerer det siste innen forskning på nordlys og øvre atmosfære ved høye breddegrader.Gjennom underavdelingen Norsk Senter for Romvær har TGO en nasjonal rolle innen varsling og skadebegrensning knyttet til romvær.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil ha ansvar for TGOs IT-infrastruktur med vekt på håndtering av data knyttet til magnetometernettverket. Kandidaten skal holde nåværende system i drift gjennom overvåkning, feilretting og sørge for høyest mulig oppetid. Dette inkluderer drift av servere, data-loggere og forbindelsen dem i mellom, samt drift av nettsider og brukergrensesnitt.

Infrastrukturen knyttet til magnetometerdrift bruker i dag hovedsakelig Turbo Pascal som basis; fortløpende utvikling, dokumentasjon og moderninsering av dagens system vil være viktige arbeidsoppgaver knyttet til stillingen fremover.

Stillingen inngår som en del av TGOs kjernevirksomhet. Det forventes derfor at kandidaten er forberedt på å samarbeide tett med TGOs øvrige stab. Videre at vedkommende kan jobbe i felt med kalibrering av magnetometere, vedlikehold og etablering av nye instrumenter. Gode samarbeidsevner er derfor viktig for at kandidaten skal fungere i enheten.

Det forventes videre at kandidaten tilegner seg grunnleggende kjennskap til jordens magnetfelt og hvordan det måles.Det vil være viktig at kandidaten etter hvert tilegner seg kunnskap om hele kjeden fra instrument til ferdig dataprodukt, inklusive kalibreringsteknikker og metodikk, krav til nøyaktighet og bruk.

Kontakt

Flere opplysninger om stillingen kan du få av:

Kvalifikasjoner

Kandidaten skal ha bachelor (høgskoleingeniør) eller master(sivilingeniør) i ingeniørfag innen IT eller tilsvarende.

Kandidaten må videre ha:

 • Erfaring/kunnskap med Turbo Pascal eller gode forutsetninger for å tilegne seg dette raskt
 • God programmeringserfaring
 • Erfaring med interfacing mellom datamaskiner og instrumentering
 • Kompetanse og erfaring med drift av linux-baserte datasystemer
 • Erfaring/kunnskap om serverdrift og sikker kommunikasjon over internett
 • Evne til å kommunisere skriftlig og muntlig på norsk og engelsk
 • Erfaring med høyere nivå programmeringsspråk som Python eller lignenede
 • Erfaring med grunnleggende webdesign
 • Evne til å lese og implementere matematiske teknikker/algoritmer i software
 • Evne til å dokumentere sitt arbeid både innenfor IT og andre områder
 • Gode samarbeidsegenskaper

I vurderingen av søkerne vil vi vektlegge motivasjon og personlig egnethet for stillingen.

Vi tilbyr

 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode velferdsordninger
 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse

Stilling som IT-ingeniør lønnes etter statens regulativ kode 1085 eller 1087, avhengig av kvalifikasjoner. Det trekkes 2 % pliktig innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS