LEDIG STILLING VED UIT NORGES ARKTISKE UNIVERSITET

Avdelingsingeniør / overingeniør / senioringeniør - Det helsevitenskapelige fakultet

Søknadsfrist: 16.05.2021

UiT Norges arktiske universitet

Det helsevitenskapelige fakultet ved UiT Norges arktiske universitet er en nasjonal nyskapning som samler de fleste helserelaterte utdanninger. Dette legger til rette for unik tverrfaglighet og innovasjon i helsefaglig utdanning og forskning. Vi jobber tett sammen med tjenestene i nord for å løse morgendagens utfordringer.


Les mer om oss på uit.no/helsefak

Det helsevitenskapelige fakultet / Seksjon for forskning, utdanning og formidling

Om stillingen

Vil du jobbe for helseforskning i Nord? Da søker vi deg som medarbeider på vårt elektronikkverksted ved Det helsevitenskapelige fakultet! Vi som allerede er her ønsker deg velkommen til et veldig godt arbeidsmiljø.

Ved Det helsevitenskapelige fakultet er det ledig 100 % fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør/ senioringeniør avhengig av kvalifikasjoner. Stillingen inngår i et team som består av 2,5 elektronikkstillinger og 1 stilling ved mekanisk verksted. Teamet har ansvar for reparasjon og vedlikehold av fakultetets forskningsutstyr. Fakultetets store bredde i forskningsaktivitet medfører mange varierte og spennende oppgaver.

Fakultetet skal opprette en faggruppeleder for verkstedene og den som ansettes kan bli vurdert for en slik rolle. Faggruppeleder vil ha ansvar for planlegging av daglig drift i samarbeid med de ansatte på verkstedet.

Arbeidsoppgaver

 • Reparasjon og vedlikehold av instrumenter på fakultetet. Instrumenteringen inneholder en blanding av elektronikk og mekanikk, optikk og detektorer basert på ulike sensorteknikker
 • Konstruksjon av tilleggsutstyr og tilpassing av eksisterende utstyr
 • Registrering av nyinnkjøpt forskningsutstyr
 • Innkjøp av deler og utstyr til eget bruk, samt bistå forskere og andre ansatte med råd om fornyelse og innkjøp av instrumenter og utstyr
 • Feilsøk og enklere service på frys- og kjøleutstyr

Stillingen inkluderer spesialistfunksjoner på avanserte instrumenter. Det vil bli gitt opplæring både internt og eventuelt av utstyrsleverandør.

Endringer i stillingens innhold og arbeidsoppgaver må påregnes.

Kontakt

For mer informasjon om stillingen, ta gjerne kontakt med:

 • Senioringeniør Thorstein Blomstrand, [email protected], 77 64 46 26 eller
 • Nestleder for Seksjon for forskning, utdanning og formidling Jannicke Persen, [email protected], 77 62 31 81

Kvalifikasjoner

Krav for ansettelse:

 • 3-årig bachelor innenfor et av følgende fagområder: elektronikk, mekatronikk, reguleringsteknikk, automatisering eller tilsvarende. Realkompetanse for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Må beherske norsk flytende skriftlig og muntlig, samt ha gode kunnskaper i engelsk skriftlig og muntlig.

Fordel for ansettelse:

 • Relevant erfaring

Personlige egenskaper vi søker:

 • Positiv og kreativ
 • Evne til å jobbe selvstendig, systematisk og nøyaktig, samt være god i samarbeidssituasjoner
 • Serviceinnstilt

Personlig egnethet for stillingen vil vektlegges.

Vi tilbyr

 • Varierte og utfordrende arbeidsoppgaver
 • Et godt arbeidsmiljø med dedikerte kolleger
 • Gode muligheter for faglig og personlig utvikling, samt deltakelse på interne og eksterne kurs
 • Fleksibel arbeidstid og lønnet overtid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse
 • Gode velferdsordninger, som for eksempel trening i arbeidstiden

Lønn etter statens regulativ kode 1085 avdelingsingeniør, kode 1087 overingeniør eller kode 1181 senioringeniør, avhengig av kvalifikasjoner. Fra bruttolønn trekkes 2 % lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Arbeidssted for stillingen er campus Tromsø.

Søknaden

Søknaden sendes elektronisk via www.jobbnorge.no, og skal inneholde:

 • CV og søknadsbrev
 • Vitnemål og karakterutskrifter for alle grader
 • Attester
 • 2-3 referanser med kontaktinformasjon

All dokumentasjon som skal vurderes må være på et skandinavisk språk eller engelsk.

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

UiT Norges arktiske universitet har et personalpolitisk mål om å være en arbeidsgiver som gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og som tar i bruk potensialet i befolkningens samlede kompetanse. Vi mener at inkludering og mangfold er ein styrke og ønskeross medarbeidere med ulik kompetanse, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver.

Har du funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, oppfordrer vi deg som søker til å krysse av for dette i jobbsøkerportalen. Er det kvalifiserte søkere, kaller vi inn minst én i hver gruppe til intervju, og får du jobben, legger vi til rette for deg om du trenger det. Utenom å velge ut riktige kandidater bruker vi ikke avkrysningene til noe annet enn anonymisert statistikk. Les mer i Arbeidsgiverportalen.

Generelt

Ansettelsen skjer i henhold til regler og vilkår som til enhver tid gjelder for statsansatte, og retningslinjer ved UiT. På våre nettsider finner du mer informasjon til søkere på stillinger ved UiT.

Ved UiT legger vi vekt på mangfold, og oppfordrer derfor kvalifiserte søkere til å søke uten hensyn til alder, kjønn, funksjonsevne, nasjonal eller etnisk bakgrunn og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode (hull i CV en).

UiT legger vekt på å tilrettelegge arbeidsforholdene for ansatte med redusert funksjonsevne. Forespørsler om hvordan arbeidsmiljøet er tilrettelagt, helsetjeneste, muligheter for fleksitid, deltid o.l. kan rettes til kontaktperson for stillingen.

Personopplysninger som oppgis behandles i henhold til lov om behandling av personopplysninger. Søkere kan be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista, men universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søkeren vil da bli varslet i forkant av offentliggjøring.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS