Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Laboratorieingeniør i disseksjonslaboratorium - Institutt for medisinske basalfag

Søknadsfrist: 28.09.2020

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Det er ledig en fast stilling som laboratorieingeniør i 100 % stilling ved Enhet for makroskopisk anatomi (disseksjonslaboratoriet), Seksjon for anatomi, Institutt for medisinske basalfag ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo.

Det medisinske fakultet er landets eldste og største medisinske fakultet og utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Institutt for medisinske basalfag (IMB) består av avdelinger og enheter som driver forskning og undervisning i medisinske basalfag i profesjonsutdanningen i medisin og masterutdanningen i klinisk ernæring. Instituttet har ca. 350 ansatte og 590 studenter. Enhet for makroskopisk anatomi har ansvar for tilrettelegging for instituttets undervisning i makroskopisk human anatomi og tilbyr også anatomikurs for høyskolestudenter og etterutdanning av leger.

Det medisinske fakultet er landets eldste og største medisinske fakultet og utdanning, forskning og formidling til pasientens og samfunnets beste. Institutt for medisinske basalfag (IMB) består av avdelinger og enheter som driver forskning og undervisning i medisinske basalfag i profesjonsutdanningen i medisin og masterutdanningen i klinisk ernæring. Instituttet har ca. 350 ansatte og 590 studenter. Enhet for makroskopisk anatomi har ansvar for tilrettelegging for instituttets undervisning i makroskopisk human anatomi og tilbyr også anatomikurs for høyskolestudenter og etterutdanning av leger.

Arbeidsoppgaver

Laboratorieingeniører ved enhet for makroskopisk anatomi er ansvarlige for varierte arbeidsoppgaver som inkluderer

 • mottak, balsamering og utsending av legemer donert til instituttet
 • administrasjon og faglig dialog med undervisere, begravelsesbyråer og andre
 • disseksjon og fremlegging av preparater og utstyr til undervisning
 • tilrettelegging av kurs
 • renhold og vedlikehold av utstyr og inventar
 • dokumentasjon (fotografering) av undervisningsmateriell
 • HMS-relaterte oppgaver som ivaretagelse av smittevernsrutiner, håndtering og administrasjon av kjemikalier
 • innkjøp og generell laboratoriedrift.

Kvalifikasjonskrav

 • Søkere til stillingen må ha eksamen fra videregående skole, yrkesfaglig/allmennfaglig retning, gjerne med helsefaglig utdanning, eller tilsvarende kvalifikasjoner oppnådd ved relevant praksis eller tilstrekkelig etter- og videreutdanning.
 • god skriftlig og muntlig kommunikasjonsevne på norsk og engelsk
 • kunnskaper innen generell biologi og menneskets anatomi er en fordel.
 • kandidater med relevant arbeidserfaring fra obduksjonsteknikk, operasjonsassistanse eller generelt laboratoriearbeid foretrekkes

Personlige egenskaper

Det legges vekt på personlige egenskaper. Den som blir tilsatt må være i god fysisk og psykisk form, ha evne til å arbeide selvstendig, ha god ordenssans, praktisk håndlag og evne til å samarbeide med og omgås de som benytter seg av de tjenester enheten skal yte.

Vi tilbyr

 • lønn som stillingstittel kode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 420 700 og kr 513 600, avhengig av utdanning, kompetanse og erfaring
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • trening i arbeidstiden
 • god pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse
 • Et stimulerende arbeidsmiljø med varierte arbeidsoppgaver

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Utfyllende opplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:

Søk på stillingen