LEDIG STILLING VED OSLOMET

Ingeniør på bestillingsteamet i Avdeling for IKT

Søknadsfrist: 10.03.2024

OsloMet

OsloMet - storbyuniversitetet er Norges tredje største universitet med nesten 22 000 studenter og over 2500 ansatte. Vi har campus i Oslo sentrum og på Romerike. OsloMet leverer forskning og utdanning med høy relevans for arbeidslivet, velferdsstaten og storbyregionen.

Bli med å utvikle en enklere digital hverdag!

OsloMet leverer i dag IT-tjenester til mer enn 24 000 studenter og ansatte, og vi står i en omfattende digital transformasjon og dette krever mye av oss som skal forvalte og utvikle tjenester på tvers av virksomheten. 

Som en del av bestillingsteamet vil du, sammen med en hyggelig gjeng, sørge for at ansatte og studenter ved OsloMet har tilgang til de arbeidsverktøyene de trenger. Du vil løse alle slags henvendelser både bak pulten og ute i virksomheten, jobbe med enkle, og kompliserte bestillinger, bistå i brukerbehovskartlegginger, prosjekter og andre oppgaver teamet måtte få.

En av våre ansatte skal ut i permisjon og vi trenger derfor en vikar ut april 2025, med mulighet for forlengelse. Oppstart vil være snarest. I hovedsak vil du jobbe på campus Pilestredet i Oslo, men det er viktig at du er fleksibel og i perioder kan arbeide på den campusen der behovet er størst.

Dine arbeidsoppgaver vil i hovedsak være

 • 1. og 2. linje brukerstøtte for våre brukere, med særlig vekt på bestillinger og veiledninger
 • klargjøring, koordinering og drift av IT-utstyr
 • innhenting av brukerbehov, koordinering og prosessledelse
 • bistå med innkjøp av programvare og maskinvare
 • tilgangsstyring til tjenester på tvers av OsloMet
 • skrive og oppdatere veiledninger, teknisk dokumentasjon og rutiner
 • aktivt delta i utviklingsområder på tvers av IT og seksjonen 

Vi søker deg som har

 • relevant universitets eller høyskoleutdanning, minimum bachelorgrad. Relevant erfaring, for eksempel fagbrev, kan kompensere for bachelor.
 • erfaring fra IT-relatert service, særlig knyttet til IT-brukerstøtte og forvaltning av IT-utstyr og programvare
 • gode norsk- og engelskkunnskaper, skriftlig og muntlig

Det er en fordel om du har

 • kompetanse i Office 365 og ServiceNow
 • har erfaring med innkjøp og logistikk, og kompetanse med UNIT4
 • har erfaring med kartlegging av behov og brukerdialog
 • kjennskap til ITIL som rammeverk

Personlige egenskaper

For å lykkes i stillingen ser vi etter en som

 • tenker ut ifra brukerens perspektiv
 • fremstår som serviceinnstilt og empatisk
 • kommuniserer på en forståelig og effektiv måte ovenfor studenter og ansatte
 • ser løsninger på brukernes behov, og ikke er redd for å spørre om hjelp til de tingene du ikke kan selv
 • jobber selvstendig og systematisk med de oppgavene du får, og samhandler på tvers der det er behov

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Det er viktig for OsloMet å gjenspeile befolkningen i vår region og vi ønsker alle kvalifiserte søkere velkommen. Vi arbeider aktivt med å utvikle oss videre som en inkluderende arbeidsplass og for å tilrettelegge arbeidsplassen dersom du har behov for det. Har du perioder i livet hvor du ikke har vært i arbeid, utdanning eller opplæring er du også velkommen til å søke hos oss.

Vi kan tilby deg

 • spennende jobb på Norges tredje største og mest urbane universitet
 • muligheter for faglig utvikling innenfor hendelseshåndtering og andre IT-relaterte fagområder
 • et godt og flerkulturelt arbeidsmiljø preget av samarbeid og deling
 • pensjonsbetingelser i Statens pensjonskasse
 • fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger

Du må laste opp attester og alle sider av vitnemål. Dokumentene må være på engelsk eller et skandinavisk språk. Oversettelser må være autorisert. Du må fremvise originaler ved et eventuelt intervju. OsloMet gjennomfører kontroll av dokumenter, slik at du som kandidat skal få en reell evaluering og rettferdig konkurranse.

Andre opplysninger

Ønsker du nærmere informasjon om stillingen kan du kontakte:

 • Seksjonssjef, Susanne Iversen Sandvær, telefon 994 70 911
 • Gruppeleder, Knut Limbodal, telefon 918 49 252 

Stillingen lønnes etter Hovedtariffavtalene i staten og OsloMets lønnspolitikk i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør i lønnstrinn 44 – 52 eller 1087 Overingeniør i lønnstrinn 53 – 60, tilsvarende kroner 460 600 – 584 500. Oppgaver, stillingskode og lønnsplassering avhenger av dine kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes 2 % i lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse. 

Vil du søke på stillingen må du søke elektronisk i vårt rekrutteringssystem.

Søknadsfrist: 10. mars 2024.

Ref: 24/07972

OsloMet er Charter & Code sertifisert av EU-kommisjonen med rettigheter til å bruke logoen HR Excellence in Research (HRS4R) og medlem i nettverket EURAXESS som bidrar til gode arbeidsforhold for mobile forskere.

OsloMet har sluttet seg til prinsippene og forpliktet institusjonen til å følge anbefalingene i DORA-erklæringen (sfdora.org) (The San Francisco Declaration on Research Assessment).

Ansettelsen blir gjennomført etter prinsippene i statsansatteloven og lovverk som regulerer eksport av kunnskap, teknologi og tjenester. Søkere som er i konflikt med dette regelverket vil ikke anses kvalifisert for stillingen.

Besøk OsloMet på LinkedInFacebookInstagram.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS