Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

Bioingeniør - Institutt for medisinske basalfag (IMB)

Søknadsfrist: 30.09.2021

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for medisinske basalfag arbeider for å øke basalmedisinsk kunnskap slik at vi kan forstå normale prosesser, gi innsikt i mekanismer som forårsaker sykdom, og fremme god helse. Instituttet er ansvarlig for basalfagene i profesjonsutdanningen i medisin og for masterutdanningen i klinisk ernæring, og har i overkant av 300 ansatte i vitenskapelige, tekniske og administrative stillinger.

Om stillingen

Ved Institutt for medisinske basalfag (IMB) er det ledig en fast stilling som avdelingsingeniør/bioingeniør tilknyttet Avdeling for ernæringsvitenskap ved Domus Medica. Stillingen er eksternt finansiert med midler fra Throne holst fondet.

Arbeidsoppgaver

Femti prosent av stillingen er knyttet til ansvar som fagrekvirent og innkjøpsansvarlig. De andre arbeidsoppgavene som tillegges stillingen vil hovedsakelig knyttes til:

 • Blodprøvetaking og blodprøvehåndtering ved UiO’s kjernefasilitet for kliniske ernæringsstudier ved avdeling for ernæringsvitenskap
 • Bidra i forskningsprosjekter ved avdelingen, spesielt prosjekter knyttet til avdelingens overnevnte fasiliteter
 • Bidra i undervisning i laboratoriekurs for studenter i klinisk ernæring og medisin

Andre oppgaver kan tilkomme.

Kvalifikasjonskrav

 • Det kreves primært utdanning som autorisert bioingeniør. Alternativ kan også utdanning innen klinisk ernæring, biomedisin, molekylærbiologi, biokjemi, cellebiologi, fysiologi eller tilsvarende på masternivå eller høyere aksepteres. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere utdanningskravet
 • Erfaring med bestilling av varer og innkjøp vil bli vektlagt. Dersom den som ansettes ikke har denne kompetanse må dette tilegnes raskt etter ansettelse
 • Erfaring med praktisk arbeid rundt blodprøvetaking vil bli vektlagt
 • Det stilles krav om god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper

Vi ser etter deg som har evner å arbeide selvstendig, strukturert og effektivt, og som er serviceinnstilt og interessert i å gi opplæring. Du kan samarbeide med mange ulike mennesketyper i et internasjonalt miljø. Personlig egnethet vil bli sterkt vektlagt.

Vi tilbyr

 • Fast stilling som avdelingsingeniør (stillingskode 1085)
 • Lønn fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 468 300 og 543 500 avhengig av kompetanse Fleksibel arbeidstid og gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden
 • God pensjonsordning og gunstig lån i Statens Pensjonskasse

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • Vitnemål
 • CV med oversikt over 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer), personlige data, fullstendig oversikt over utdanning, relevant yrkespraksis og eventuelt annen kvalifiserende virksomhet.

Stillingen søkes elektronisk via UiOs rekrutteringssystem JobbNorge. Når du søker bør du ha søknadsbrev og CV klar for opplasting som vedlegg

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

Inkludering og mangfold er en styrke. UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning. Videre ønsker vi medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju.

Kontaktinformasjon

 • Seksjonsleder ved seksjon for klinisk ernæring Kirsten B Holven: tlf +47 22851361 e-mail: [email protected]

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS