Ledig stilling på Universitetet i Oslo

Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)
Blindern og Urbygningen (Foto: Wikimedia og Colourbox)

1 års engasjement som avdelingsingeniør SKO 1085 (bioingeniør)

Søknadsfrist: 04.12.2019

Om stillingen

Universitetet i Oslo

Universitetet i Oslo er Norges eldste og høyest rangerte forsknings- og undervisningsinstitusjon med 28 000 studenter og 7 000 ansatte. Faglig bredde og internasjonalt anerkjente forskningsmiljøer gjør UiO til en viktig samfunnsaktør.


Institutt for klinisk medisin har sin primærvirksomhet i krysningspunktet mellom universitets- og sykehussektoren, og samarbeider tett med universitetssykehusene i Oslo (OUS) og Akershus (Ahus). Instituttet er ledende innen klinisk medisin og medisinsk forskning i Norge, og har høy undervisnings- og forskningsaktivitet. Arbeidsfeltet er bredt, og instituttet preges av solid faglig kompetanse, mangfoldighet og kompleksitet. Institutt for klinisk medisin er UiOs største institutt med i underkant av 800 medarbeidere. Instituttet huser to Sentre for fremragende forskning (SFF) og fem K. G. Jebsensentre. Instituttet er underlagt Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo.

Flere stillinger fra Universitetet i Oslo

Det er ledig et et-års fulltids engasjement som avdelingsingeniør (SKO 1085) ved Universitetet i Oslos Institutt for klinisk medisin. Stillingens arbeidsoppgaver er knyttet til Forskningsbiobank for kreft, og ligger organisatorisk inn under Avdeling for medisinsk biokjemi. Stillingen er opprettet for å gi midlertidig bistand til biobanken i dens oppbyggingsfase.

Forskningsbiobank for kreft er en satsing for å tilrettelegge for kreftforskning ved å samordne og kvalitetssikre innsamlingen av biologisk materiale fra kreftpasienter.

Biobankmateriale er en viktig forutsetning for å kunne drive forskning på høyt internasjonalt nivå, som på sikt skal føre til bedre diagnostikk og pasientbehandling. Vi søker en dyktig og motivert person med utdanning som bioingeniør, minimum tilsvarende bachelor-nivå.

Arbeidsplassen vil være fortrinnsvis på Oslo Universitetssykehus, Aker, men noe fleksibilitet må påregnes.

Stillingen har fast arbeidstid mandag til fredag fra kl. 08:00 til kl. 15:30.

Arbeidsoppgaver

Stillingen vil primært bestå av laboratoriearbeid og vil innebære innsamling, prosessering, registrering og lagring av blodprøver til Forskningsbiobank for kreft, samt arbeid med uttak og overflytting av prøver. Den som tilsettes vil i tillegg få ansvar for oppfølging av logistikken rundt innhenting av samtykker til forskning, og generell prøvelogistikk for blodprøvene til Forskningsbiobank for kreft. I arbeidet inngår utarbeidelse av prosedyrer for innsamling og prosessering. I stillingen inngår også rutinearbeid med arbeidsoppgaver innen blodprøvetaking, prøvefordeling, preanalytisk og eventuelt analytisk virksomhet.

Den som tilsettes vil delta i undervisning og opplæring av studenter og kolleger.

Kvalifikasjonskrav

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå.
 • Erfaring fra medisinsk biokjemi, blodprøvetaking og blodprøveprosessering.
 • Erfaring innen arbeid med prøveinnsamling til forskning og biobank vektlegges.
 • Erfaring med bruk av Unilab og eHåndbok, samt gode datakunnskaper er en fordel.

Personlige egenskaper

 • Positiv og samarbeidsvillig
 • Systematisk og hardtarbeidende
 • Fleksibilitet i forhold til nye arbeidsoppgaver
 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Personlig egnethet, initiativ og evne til å etablere nye prosedyrer vektlegges
 • Vi legger vekt på nøyaktighet, ordenssans og gode samarbeidsevner
 • Søker må snakke flytende norsk og ha god norsk skriftlig formuleringsevne

Vi tilbyr

 • Spennende og utviklende arbeidsoppgaver innenfor et felt i vekst.
 • Organisert og nødvendig opplæring. Relevante kurs innen biobanking vil bli tilbudt.
 • Lønn som avdelingsingeniør stillingskode 1085 fastsettes etter individuell vurdering innenfor et spenn mellom kr 428 200 – kr 496 100 avhengig av kompetanse og ansiennitet.
 • God pensjonsordning i Statens Pensjonskasse.
 • Gode velferdsordninger
 • Trening i arbeidstiden

Søknaden skal inneholde

 • søknadsbrev
 • CV
 • Evt. vitnemål, attester, liste med 2-3 referanser (navn, tilknytning til søker, epostadresse og telefonnummer)

Søknad (evt. med vedlegg) må sendes inn via vårt rekrutteringssystem Jobbnorge.

Andre opplysninger

Aktuelle søkere vil bli innkalt til intervju.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

UiO har et personalpolitisk mål om å oppnå en balansert kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn.

I tillegg ønsker UiO at våre medarbeidere i størst mulig grad gjenspeiler mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte søkere med redusert funksjonsevne til å søke stillingen. Som IA-bedrift vil vi legge forholdene til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Kontaktinformasjon

Spørsmål vedrørende stillingen kan rettes til:

 • Avdelingsleder og førsteamanuensis Olav Klingenberg, Avd. for medisinsk biokjemi, (kontaktinfo: [email protected] / tel: 2211 9642,) eller
 • Administrativ koordinator Barbra Noodt, (kontaktinfo: [email protected] / tel. 22935273)

Spørsmål vedrørende elektronisk søknad og rekrutteringsprosessen, rettes til personalrådgiver Erlend Huglen. Epost: [email protected] .

Søk på stillingen