LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Avdelingsingeniør / overingeniør / senioringeniør innen IT

Søknadsfrist: 01.06.2023

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi, samfunnsvitskap og maritme studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.


HVL sin Avdeling for økonomi og arealforvaltning er ledet av økonomi- og arealdirektør, som har det overordnede ansvaret for området. Til det ligger ansvar for HVL sin samlende økonomifunksjon, arealforvaltning, drift og prosjektoppfølging. Til området ligger også virksomhetsstyring og internrevisjon.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), er det ledig en 100% fast stilling som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør ved avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Avdeling for organisasjonsutvikling og digitalisering, er det ledig en fast 100 % stilling ved faggruppen Systemforvaltning. IT består i dag av ca. 55 engasjerte og dyktige medarbeidere.

Stillingen inngår i en faggruppe som ivaretar forvaltning, drift og videre utvikling av Microsoftløsninger både lokalt og i sky. Du vil ha ansvar for dataflyt og integrasjoner mellom ulike systemer innenfor HVL.

Du vil få en variert og innholdsrik arbeidsdag, med mulighet til å påvirke valg av teknologier, løsninger og arbeidsmetoder. Du bør være løsningsorientert og ha fokus på informasjonssikkerhet og stabil drift. Du må kommunisere godt, både internt og på tvers av fagområder og geografi.

Stillingen gir gode muligheter for faglig utvikling, og vedkommende blir innplassert som avdelingsingeniør (1085), overingeniør (1087) eller senioringeniør (1181), avhengig av kvalifikasjoner.

Arbeidsplassen er ved en av HVL sine fem campus: Bergen, Førde, Haugesund, Stord eller Sogndal. Det er ønskelig at søkere oppgir i søknaden om hvilket campus som vil være aktuelt.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

• Forvalte og drifte sentrale integrasjonssystemer både internt og eksternt i UH sektoren som f.eks.MiM, IAM, og andre tjenester ved Høgskulen på Vestlandet sin portefølje

• Være med i prosjekter for å forbedre og utvikle gode løsninger for Høgskulen

• 3. linje brukerstøtte

• Installere, vedlikeholde, utføre endringer og dokumentere løsninger

• Stillingen kan også bli tillagt andre arbeidsoppgaver

• Erfaring fra sektorarbeid vil telle positivt

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • For ansettelse i stilling som avdelingsingeniør kreves minimum 3-årig høyskoleutdanning som ingeniør eller utdanning av tilsvarende lengde og omfang innen relevant fagområde.
 • For ansettelse i stilling som overingeniør kreves relevant utdanning på minimum bachelornivå. Det vil bli vektlagt at vedkommende har omfattende og relevant arbeidserfaring, både direkte fagkompetanse og eventuelt ledererfaring, i tråd med hovedarbeidsfeltet til stillingen.

For stilling som avdelingsingeniør og overingeniør kan relevant erfaring kompensere for utdanningskravet.

 • For ansettelse i stilling som senioringeniør kreves relevant utdanning på minst masternivå. Videre er det en forutsetning med omfattende relevant erfaring og spesialkompetanse på særlig høyt nivå tilpasset stillingens funksjoner. Realkompetanse kan kompensere for kravet om fullført mastergrad, med forusetning om at kandidaten har bachelorgrad.
 • Stillingen krever gode kunnskaper i fag- og ansvarsområdet, samt kunnskap om utstyr og teknologi innenfor fagfeltet.
 • God muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk og engelsk.

Erfaring med ett eller fleire av disse område er en fordel:

 • Prosjektarbeid, endringsarbeid, prosess og tjenesteorientering.
 • UH-sektoren
 • IT-system, Integrasjoner og dataflyt
 • Endringer
 • API
 • XML, JSON
 • Microsoft Identity Manager
 • SAP
 • FS
 • FEIDE
 • Identity access management
 • ServiceNow
 • Innføring av større IT system
 • SQL server
 • Programmering/scripting (Powershell, C#, VB.Net, SQL etc.)
 • System arkitektur
 • LDAP
 • Drift av IT system, både OnPrem og Online

Personlige egenskaper:

 • Evne til å jobbe selvstendig og i team
 • Gode samarbeidsevner
 • Fleksibel og løsningsorientert
 • Positiv og med evne til å være pådriver og motivere andre
 • Effektiv
 • Resultatorientert
 • Systematisk og ha evner til kommunikasjon, samhandling og til å bygge tillit og skape gode relasjoner innenfor og utenfor Høgskulen
 • Liker å jobbe med ny teknologi og tilegne deg ny kunnskap
 • Grundig, detaljorientert, men må også ha evne til å sjå sammenhenge
 • Opptatt av å finne gode løsninger, tar initiativ og har god arbeidskapasitet

Vi legger vekt på personlige egenskaper som gjør søkeren skikket til stillinga.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som avdelingsingeniør/overingeniør/senioringeniør lønnet etter Statens lønsregulativ.

Du blir innplassert som avdelingsingeniør (1085), overingeniør (1087) eller senioringeniør (1181) avhengig av kvalifikasjoner.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 25 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at unntak fra den offentlige søkerlisten blir behandlet etter reglene i Offentlighetsloven. Søkere som har anmodet om å ikke bli ført opp på den offentlige søkerlisten, vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktpersoner ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Overingeniør/fagansvarlig Svein-Ove Urdal, telefon: 55 58 77 46

2) IT-Leder/Nestleder Idar Magne Flemmen, e-mail idar.flemmen@hvl.no

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS