LEDIG STILLING VED HØGSKULEN PÅ VESTLANDET

Avdelingsingeniør - Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap

Søknadsfrist: 06.12.2020

Høgskulen på Vestlandet

Høgskulen på Vestlandet (HVL) er en av de største høgskolene i landet, med om lag 1 800 ansatte og 16 000 studenter fordelt på fem campus i Førde, Sogndal, Bergen, Stord og Haugesund.

Vi har sterke og innovative fagmiljø innen helse- og sosialvitskap, ingeniør- og naturvitskap, økonomi og samfunnsvitskap og maritime studier, og lærerutdanning, kultur og idrett. HVL tilbyr bachelor-, master- og doktorgradsutdanninger og ulike årsstudium.

HVL er tett på arbeidslivet, regionen og studentene, og har mål om å bli et universitet med profesjons- og arbeidslivsrettet profil.Fakultet for ingeniør- og naturvitskap har ca 270 ansatte og ca 3200 studenter.Fakultetet har et bredt utdanningstilbud både på bachelor og masternivå innen ingeniør- og naturfag, i tillegg til PhD-utdanning innen datateknologi.


Mohnsenteret for innovasjon og regional utvikling forsker på innovasjon og tilbyr masterutdanning innen innovasjon og entreprenørskap. Dykkarutdanningen tilbyr ettårig fagskoleutdanning.

Hoveddelen av fakultetets virksomhet er i Haugesund, Bergen, Sogndal og Førde, men vi tilbyr også desentralisert utdanning i Stord.

Fakultetets virksomhet er internasjonalt forankret og skjer i tett samarbeid med regionale bedrifter, klynger, helseforetak og offentlig sektor, inkludert andre institusjoner i universitets- og høgskolesektoren. Dette gjelder både forsking, utvikling, innovasjon og ikke minst utdanning med studentprosjekt på alle nivå.

Ved Høgskulen på Vestlandet (HVL), Fakultet for ingeniør- og naturvitenskap er det ledig ett vikariat som Avdelingsingeniør.

Om stillingen:

Stillingen omfatter undervisning og veiledning på laboratoriekurs innen de vanligste medisinske laboratorieanalyser med tilhørende metodikk. Dette inkluderer laboratorieveiledning innenfor mikrobiologi og medisinsk laboratorieteknologi.

Ansvars- og arbeidsområde:

Arbeidsoppgaver vil i hovedsak være:

 • Daglig drift av undervisnings- og forskningslaboratorier.
 • Veilede studenter på laboratoriekurs og på praktiske oppgaver knyttet til pågående prosjekter.
 • Utføre enkelte administrative oppgaver.

Kvalifikasjoner:

Formell utdanning og kompetanse:

 • Det er et krav at søker har bioingeniørfaglig kompetanse eller tilsvarende erfaring fra medisinsk laboratoriearbeid.
 • Søkeren må beherske norsk eller et skandinavisk språk da veiledning og opplæring foregår på norsk.
 • Søkere må ha god muntlig og skriftlig fremstillingsevne.
 • Erfaring i undervisning og veiledning av studenter teller positivt.

Personlige egenskaper:

 • Søkeren må ha gode kommunikasjons- og formidlingsevner.
 • Søkeren må ha gode samarbeidsevner.
 • Søkeren må kunne jobbe selvstendig.
 • Søkeren må være fleksibel og kunne påta seg ulike typer oppgaver.

Vi tilbyr:

 • Gode pensjons-, forsikrings-, og låneordninger i Statens pensjonskasse
 • Spennende fagmiljø med mulighet for kompetanseheving- og utvikling
 • Mulighet for trening i arbeidstiden

Stillingen som Avdelingsingeniør er lønnet etter Statens lønsregulativ, i stillingskode 1085- Ingeniør.

Fra lønn vil det bli trukket 2 % innskudd til Statens pensjonskasse.

Hvordan søke på stillingen?

Send søknad og CV ved å klikke på knappen merket ”Søk stillingen” på denne siden.

Vi gjør oppmerksom på at søknader blir vurdert ut fra den informasjon som er lagt inn i www.jobbnorge.no ved søknadsfristens utløp. Det er søkers ansvar å sørge for at alle relevante vedlegg er lagt inn innen fristen, herunder attester og vitnemål. Dersom vitnemålene, karakterutskrifter eller annen dokumentasjon ikke er på et skandinavisk språk eller engelsk, må søker selv laste opp attesterte omsettinger. Hvis vedleggene overskrider 15 MB må de komprimeres før opplasting eller legges ved som lenke.

Søknader kan ikke sendes på e-post til enkeltpersoner ved høgskolen.

Generell informasjon:

Vi gjør oppmerksom på at i henhold til ny offentlighetslov kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten. Søkere vil bli varslet dersom slik anmodning ikke tas til følge.

Høgskulen på Vestlandet er under omstilling, og det kan bli gjort endringer i stillingen sitt ansvarsområde og plass i organisasjonen.

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med minoritetsbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og hull i CV.

Kontaktperson ved Høgskulen på Vestlandet:

1) Avdelingsleder: Geir Martin Frøland, tel. +47 55 58 76 23

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS