LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Overingeniør / avdelingsingeniør ved Institutt for bioteknologi

Søknadsfrist: 05.06.2022

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har over 14 000 studenter, 1200 ansatte og har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad.


Høgskolen i Innlandet bygger sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som skal sette spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Vi utvikler en institusjon med høy faglig kompetanse med mål om å oppnå universitetsakkreditering.


Vår visjon er «Sterkere sammen».

Er du bioingeniør?

Om stillingen

Institutt for bioteknologi, som for tiden har 30 ansatte, hører inn under Fakultet for anvendt økologi, landbruk og bioteknologi, og holder til i Biohus på studiested Hamar. Ved institutt tilbys en bachelorutdanning i bioingeniørfag og en internasjonal masterutdanning i næringsrettet bioteknologi. I tillegg har vi en ph.d. utdanning i anvendt økologi og bioteknologi i samarbeid med institutt for skog- og utmarksfag.

Det er høy forskningsaktivitet ved instituttet, og et utstrakt samarbeid både med agroindustrien gjennom klyngefellesskapet NCE Heidner Biocluster, og med forskningsinstitusjoner og offentlige instanser både i inn- og utland. Instituttet bedriver også forskning innen human helse i samarbeid med sykehus og offentlige institusjoner både nasjonalt og internasjonalt. Våre studenter og doktorgradsstipendiater arbeider med prosjekter som er tett knyttet opp mot næringslivets behov. Bioingeniørutdanning ble etablert høsten 2021 og på sikt vil denne etableringen gi mulighet for at noe av forskningen ved instituttet kan rettes mot problemstillinger som er direkte rettet mot det bioingeniørfaglige, som igjen muliggjør økt forskningssamarbeid med relevante fagmiljøer innen helsesektoren.

Om stillingen

Ved Institutt for bioteknologi er det ledig en 100 % fast stilling som overingeniør/avdelingsingeniør. Stillingen omfatter undervisning og veiledning på laboratoriekurs knyttet til utdanninger som tilbys på instituttet, i tillegg til bidrag på forskningsprosjekter. Vi er interessert i en person med godkjenning som bioingeniør, som i tillegg har en mastergrad innenfor biomedisin eller annen relevant master.

Arbeidsoppgaver

 • Daglig drift av undervisnings- og forskningslaboratorier.
 • Tilrettelegge for laboratoriekurs knyttet til instituttets utdanninger.
 • Undervise og veilede studenter på laboratoriekurs. Spesielt ansvar for instrumentering og laboratoriekurs innen laboratoriemedisin, og opplæring av bioingeniørstudenter i blodprøvetaking.
 • Veilede studenter på praktiske oppgaver knyttet til pågående prosjekter.
 • Bidra i forskningsprosjekter.
 • Utføre enkelte administrative oppgaver.

Kontakt

Kvalifikasjoner

Formal- og erfaringskompetanse

 • Det er et krav at søker har bioingeniørfaglig kompetanse.
 • Det kreves utdanning på masternivå innen relevant fagområde som for eksempel biomedisin. Lang arbeidserfaring og/eller spesialistutdanning innen medisinske laboratoriespesialitet kan erstatte kravet om masterutdanning, men da vil stillingstittel bli avdelingsingeniør.
 • Det er en fordel med erfaring fra medisinsk laboratoriearbeid innen et eller flere av følgende fagområder: medisinsk biokjemi, hematologi, hemostase, patologi, immunologi, transfusjonsmedisin.
 • Erfaring i undervisning og veiledning av studenter teller positivt.

Personlig kompetanse

 • Personlig egnethet for stillingene vil bli tillagt stor vekt.
 • Gode samarbeidsevner er en forutsetning.
 • Det forutsettes god evne til å kommunisere med studenter og kollegaer.
 • Den som tilsettes, må kunne jobbe selvstendig, være fleksibel og kunne påta seg ulike typer oppgaver.

Språk

 • Den som tilsettes må ha god kommunikativ kompetanse i norsk språk, skriftlig og muntlig.
 • Det kreves god fremstillingsevne på engelsk, skriftlig og muntlig.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Hvordan søke

Søknad og alle vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen"

Søknaden skal inneholde

 • Søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • Kopi av vitnemål og attester
 • Andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Har du spørsmål om opplasting av vedlegge eller andre tekniske forhold rundt søknaden kan Jobbnorge kundeservice kontaktes. Kontaktinformasjon ligger som lenke i søknadsskjema.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju.

Anmodning om unntak fra offentlig søkerliste må begrunnes tydelig og angis via elektronisk søknadsskjema. Søkere vil bli kontaktet dersom høgskolen ikke kan følge anmodningen (jf. off.loven § 25).

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i befolkningen. Det er derfor et personalpolitisk mål ved HINN å oppnå en balansert alders- og kjønnssammensetning og rekruttere personer med innvandrerbakgrunn. Arbeidsforholdene tilrettelegges om nødvendig for personer med redusert funksjonsevne. Dersom søkere tilkjennegir at de har nedsatt funksjonsevne eller hull i CV, kan denne opplysningen bli brukt til registreringsformål i forbindelse med måltallet.

Vi tilbyr

 • En spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling, engasjerte kolleger og et godt arbeidsmiljø
 • Stillingen lønnes og innplasseres i stillingskode avdelingsingeniør/ overingeniør i Statens lønnsregulativ, etter kompetanse og erfaring.
 • Gode pensjons- og velferdsordninger

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS