LEDIG STILLING VED HØGSKOLEN I INNLANDET

Avdelingsingeniør - IT-avdelingen (Seksjon for Brukerservice)

Søknadsfrist: 12.02.2023

Høgskolen i Innlandet

Høgskolen i Innlandet har omlag 16 000 studenter og 1 500 ansatte. Vi har studiesteder i Lillehammer, Hamar, Elverum, Rena, Evenstad og på Blæstad, og tilbyr også noen utdanninger på Kongsvinger, Tynset og i Oslo.


Høgskolen i Innlandet skal være kjent for sterke og solide utdannings- og forskningsmiljøer som setter spor etter seg regionalt, nasjonalt og internasjonalt.
Vi er en institusjon med høy faglig kompetanse, og har mål om å bli akkreditert som universitet.

Visjon vår er «Sterkere sammen».

Om stillingen

IT-avdelingen i Høgskolen i Innlandet består av ca 50 ansatte og er lokalisert på Rena, Elverum, Hamar og Lillehammer. Denne aktuelle stillingen er på Rena. Teamet på studiestedet har ansvar for lokal støtte til studiestedene Rena og Evenstad, hvor vi reiser til Evenstad ved behov. Du vil også bruke en del av tiden i vårt fagmiljø på Elverum ved at en del av stillingen er lagt til å betjene vårt callsenter. Der tar vi imot brukerstøttehenvendelser fra hele høgskolen.

På Rena blir du en del av vårt sammensveisede team på tre ansatte og en lærling, vi har en variert arbeidshverdag og et godt arbeidsmiljø. Der samarbeider vi også tett med eiendomsavdelingen både praktisk, teknisk og sosialt.

Ansvar og arbeidsoppgaver

 • Gjennomføre daglige gjøremål som krever fysisk tilstedeværelse. Eksempelvis utplassering, drift og vedlikehold av PC-utstyr med programvare, skrivere, lokal infrastruktur, telefoni, AV-utstyr og annet lokalt teknisk utstyr.
 • Yte support og veiledning til ansatte og studenter gjennom IT-tjenestens 1.linje brukerstøtte.
 • Lede og delta i prosjekter
 • Veilede lærlinger/praksiskandidater innenfor de arbeidsoppgavene som er nevnt.
 • IT-Teknisk kontaktperson for eiendomsavdelingen
 • Andre oppgaver kan bli tillagt stillingen

Kvalifikasjoner

Du må ha:

 • Relevant utdanning fra universitet eller høyskole, minimum tilsvarende bachelornivå. Realkompetanse med relevans for de aktuelle oppgavene kan kompensere for utdanningskravet.
 • Relevant, praktisk arbeidserfaring.
 • Svært godt norsk muntlig og skriftlig. Godt engelsk muntlig og skriftlig.
 • Førerkort klasse B

Du bør ha:

 • 3-5 års erfaring fra tilsvarende arbeid i en større privat eller offentlig virksomhet

Det er ønskelig med:

 • Kjennskap til systemer som adgangskontroll, FDV, printerløsninger, kortproduksjon, kameraovervåkning

Personlige egenskaper:

 • Være fleksibel og ha meget god samarbeidsevne.
 • Ha meget god gjennomføringsevne.
 • Kunne arbeide selvstendig.
 • Være serviceinnstilt og imøtekommende.
 • Kunne fremføre og stå for egne meninger.
 • Ha høy arbeidskapasitet.
 • Kunne meddele seg klart og konsist både skriftlig og muntlig.

Vurderingen av hvilken kandidat som er best kvalifisert vil være en helhetlig vurdering av utdanning, erfaring og personlig egnethet, i tillegg til motivasjon og øvrige kvalifikasjonskrav slik de er formulert i annonseteksten.

Vi tilbyr

 • en spennende og utfordrende jobb ved en høgskole i utvikling.
 • lønn i stillingskode 1085 Avdelingsingeniør i Statens lønnsregulativ, innplassert etter kompetanse og erfaring.
 • medlemskap i Statens pensjonskasse, med blant annet gode pensjons- og forsikringsordninger.
 • gode arbeidsbetingelser

For mer informasjon om HINN som arbeidsgiver, se her.

Søke stillingen

Søknad og vedlegg leveres elektronisk via "Søk stillingen".

Søknaden skal inneholde:

 • søknadsbrev
 • CV med oversikt over utdanning, erfaring og annen kompetanse
 • kopi av vitnemål og attester
 • andre vedlegg som vurderes som relevante for søknaden

Jobbnorge kundeservice helper deg om du har spørsmål om opplastning av vedlegg eller andre tekniske forhold rundt søknaden.

Opplysninger om deg kan bli offentliggjort selv om du har anmodet om ikke å bli ført opp på søkerlisten. Dersom anmodningen ikke blir tatt til følge, vil du bli varslet om dette.

For mer informajson om stillingen kontakt: Seksjonsleder Morten Skei Bekken 95 29 87 40

Mangfold og positiv særbehandling

HINN mener at inkludering og mangfold er en styrke. Vi ønsker medarbeidere med ulike kompetanser, fagkombinasjoner, livserfaring og perspektiver for å bidra til enda bedre oppgaveløsning. Vi vil tilrettelegge for medarbeidere som har behov for det. Aktuell tilrettelegging kan for eksempel være tekniske hjelpemidler, tilpasning av møbler eller endring av rutiner, arbeidsoppgaver og arbeidstid.

Dersom det er kvalifiserte søkere med funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn, skal vi innkalle minst én søker i hver av disse gruppene til intervju. For å bli vurdert som søker i disse gruppene, det vil si positivt særbehandlet på denne måten, må søkerne oppfylle visse krav. Du kan lese mer på arbeidsgiverportalen.

Vi oppfordrer søkere til å krysse av i jobbportalen dersom de har funksjonsnedsettelse, hull i CV-en eller innvandrerbakgrunn. Avkrysningene i jobbsøkerportalen danner grunnlag for anonymisert statistikk som alle statlige virksomheter rapporterer i sine årsrapporter.

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS