LEDIG STILLING VED NINA

Avdelingsingeniør / forsker innen ferskvannsøkologi (NINA Oslo)

Søknadsfrist: 31.05.2024

Norsk institutt for naturforskning

NINAs avdeling i Oslo er en bredt sammensatt gruppe av natur- og samfunnsforskere. Avdelingen har nærmere 60 ansatte, hvorav omtrent 40 er forskere. Avdelingen forsker på natur og samfunn knyttet til skog, elver og innsjøer, byer og tettsteder, fjell, våtmark, kulturlandskap og åpent lavland. Avdelingen har oppdrag knyttet til både forskning, kartlegging og taksonomi, rådgivning, romlige analyser og overvåkning av natur – nasjonalt og internasjonalt.

Fagområdene på avdelingen er terrestrisk økologi, akvatisk økologi, landskapsanalyse og GIS, urban økologi og økosystemregnskap, natur og samfunn og vilt og rovvilt. 

Avdelingsingeniør/forsker innen ferskvannsøkologi ved NINA Oslo

Har du lyst til å arbeide med miljøforskning i et av landets ledende forskningsmiljø? Da kan Norsk institutt for naturforskning (NINA), og denne stillingen være noe for deg.

NINA er et uavhengig forskningsinstitutt organisert som en stiftelse (www.nina.no). Vi er det største forskningsinstituttet innen anvendt økologi i Norge med ca 340 ansatte. Hovedkontoret med NINA-huset, ligger i Trondheim i tilknytning til Gløshaugen. Vi har avdelinger i Oslo, Bergen, Lillehammer og Tromsø. NINA er med i CIENS Forskningssenter for miljø og samfunn i Oslo, FRAM-senteret i Tromsø og Senter for Reiselivsforskning på Lillehammer.

NINAs motto er: samarbeid og kunnskap for framtidas miljøløsninger.

Om stillingen

Forskning i ferskvann utgjør en stor del av aktiviteten i NINA. En vesentlig del av arbeidet omfatter forskning, utredning og overvåking av innsjøer, elver og bekker knyttet til målet om å bedre økologisk tilstand. NINA har oppdrag for et bredt spekter av oppdragsgivere innen offentlig forvaltning og næringsliv, og leder og deltar i mange av de store nasjonale miljøovervåkingsprogrammene i ferskvann.

Vi har økende etterspørsel etter vår kompetanse, og vi ønsker å styrke kapasiteten for å møte etterspørselen. Stillingen er lagt til NINA Oslo, men samarbeid med øvrige avdelinger forventes. Den som tilsettes skal jobbe med overvåking og forskning av økosystemer i bekker, elver og innsjøer. Vi er ute etter en dyktig ferskvannsøkolog med fokus på bunndyr, men som også gjerne har erfaring fra prøvetaking og identifisering av andre organismegrupper som fisk, elvemuslinger, eller plankton. Arbeidsoppgavene vil omfatte gjennomføring og koordinering av feltarbeid (biologi og vannkjemi), laboratoriearbeid, dataanalyser og rapportskriving, utarbeide tilbud og søknader og ha kontakt med relevante samarbeidspartnere og oppdragsgivere nasjonalt og internasjonalt. Til en forskerstilling vil arbeidsoppgavene også inkludere egen forskning på feltet og vitenskapelig publisering.

Vi søker etter en person som har:

• Mastergrad eller PhD innen ferskvannsøkologi.

• Erfaring med feltarbeid og biologisk prøvetaking i elv og innsjø.

• God kjennskap til identifisering av bunndyr i ferskvann.

• Egenskaper som kreves for å utføre og koordinere feltarbeid.

• Godt skandinavisk språk både muntlig og skriftlig er et krav, i tillegg til god engelsk både muntlig og skriftlig.

• Initiativ og liker å samarbeide med andre.

• Førerkort klasse B.

• Kompetanse i å rapportere og publisere forskningsresultater nasjonalt og internasjonalt er en fordel.

Vi tilbyr:

• fast arbeidsplass i et av Europas fremste miljøinstitutter

• lønn avhengig av kompetanse og kvalifikasjoner

• fleksitidsordning

• god pensjonsordning og gruppelivsforsikring

• et trivelig arbeidsmiljø

Søknaden må inneholde CV med informasjon om utdanning, relevant arbeidserfaring og eventuelt publikasjonsliste.

De mest aktuelle søkerne vil bli innkalt til intervju.

For NINA er godt arbeidsmiljø preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne, kulturell bakgrunn eller om du har vært utenfor arbeidslivet en periode.

Arbeidsspråket i NINA er norsk.

Spørsmål knyttet til utlysningen og stillingen kan gjøres til:

  • Assisterende forskningssjefLeonard Sandin, tlf. +47 982 94 075

Søknadsfrist er 31. mai 2024

Søk på stillingen

Kontakt:

  • Leonard Sandin, Assisterende forskningssjef, +47 982 94 075, leonard.sandin@nina.no
Powered by Labrador CMS