LEDIG STILLING VED DIKU

Utvikler

Søknadsfrist: 15.08.2021

Diku

Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse ble etablert 1. juli 2021, og er underlagt Kunnskapsdepartementet. HK-dir er et resultat av sammenslåingen av Diku, Kompetanse Norge, Universell og deler av Unit og NSD. HK-dir vil også få oppgaver fra NOKUT.


Direktoratet har et samlet, nasjonalt ansvar for forvaltningsoppgaver innenfor høyere utdanning, høyere yrkesfaglig utdanning og kompetansepolitikk. Vi er faglig rådgiver for Kunnskapsdepartementet, iverksetter politikken og samordner virkemidlene.


Direktoratet skal bidra til å utvikle kvaliteten i utdanning og opplæring, styrke det internasjonale samarbeidet og bidra til digital omstilling av universiteter og høgskoler. Vi jobber for å løfte kompetansen i befolkningen, gjøre utdanning og opplæring av høy kvalitet tilgjengelig for alle hele livet, og sikre arbeidslivet tilgang på kompetent arbeidskraft.


Du kan lese mer om det nye direktoratet på www.hkdir.no.

Er du utvikleren som kan gjøre Utdanning.no bedre?

Om stillingen

Direktoratet for Høyere utdanning og kompetanse i Tromsø søker etter en utvikler som skal arbeide primært mot den nasjonale plattformen utdanning.no og tilhørende tjenester i Tromsø. Utdanning.no er et offentlig nettsted for informasjon om utdanningstilbud, karriere- og yrkesvalg, men bruker også arbeidsmarkedsdata i ulike tjenester. Du vil inngå i en seksjon med 21 medarbeidere, hvorav 13 er utviklere, og 8 jobber i innholdsteamet.

Utdanning.no har et stort nedslagsfelt med mer enn 10 millioner besøk i året. Tjenesten er i stadig utvikling, og med nye verktøy og tjenester. Felles for løsningene som utvikles er at de bygges rundt en tjenesteorientert arkitektur basert på åpen kildekode i Drupal. Det fokuseres på responsive webdesign og REST-API'er, og datautveksling mot sektoren foregår via JSON og XML.

Som utvikler/seniorutvikler hos oss vil du jobbe med oppgaver knyttet til våre nettjenester (bl.a utdanning.no, finnlærebedrift.no, dimensjonering.no, karriereveiledning.no). De er primært Drupal-baserte og støttes av React komponenter eller JS-one-page applikasjoner. Vi har også et ETL-system som er utviklet i Python som henter inn over 100 forskjellige register og datakilder. Vi jobber for tiden med å flytte vårt utviklings- og driftsmiljø fra server-baserte til container-baserte miljøer, og her vil Kubernetes og Docker-teknologi stå sentralt.

Hos oss finner du mye spennende og avansert teknologi og vi forventer ikke at du skal kunne alt fra dag én! Vi er interessert i å høre fra både erfarne og nyutdannede utviklere. Vi har et team med flinke folk som vil hjelpe deg med å beherske arbeidsoppgavene, og vi villegge til rette for nødvendig opplæring i forbindelse med at du starter i jobben hos oss.

Arbeidsoppgaver

 • utviklingsoppgaver som vil kunne variere noe basert på dine erfaringer og vårebehov:
  • utvikling i Drupal 9 med PHP og Composer
  • frontend-utvikling i javascript og React
  • Python-utvikling
 • delta i utvikling og vedlikehold av vårt nye container-baserte drifts- og utviklingsmiljøfor utdanning.no sine tjenester
 • være med å utvikle oppsett for Continuous Integration/Continuous Deployment(CI/CD)
 • noen oppgaver knyttet til Devops og informasjonssikkerhet vil naturlig være en del avdenne stilling.

Kvalifikasjoner

Det kreves:

 • høyere utdanning på bachelor - eller mastergradsnivå innen informatikk*
 • erfaring innen relevante oppgaver knyttet til utvikling
 • god muntlig og skriftlig fremstillingsevne på norsk

* Ved særdeles lang og relevant erfaring kan kravet om utdanningsnivå fravikes.

Det er en fordel med kjennskap til eller erfaring med noen av de følgende:

 • Drupal 8 og 9
 • PHP-utvikling og composer
 • Python
 • Javascript og React
 • Docker, Kubernetes og/eller Container-baserte utviklingsmiljøer
 • Linux-basert utvikling (LAMP)
 • Apache, Varnish eller Apache Solr

Vi ønsker at du:

 • er kvalitets- og detaljorientert
 • har gode samarbeidsegenskaper
 • er selvstendig, løsningsorientert og kreativ
 • har evne til å takle omstilling og til tider høyt arbeidstempo

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • stillingstittel som avdelingsingeniør, overingeniør eller senioringeniør, med årslønn
  • mellom kroner 524 900 - 752 800,-, avhengig av kvalifikasjoner.
  • lønn blir avtalt etter en samlet vurdering av kvalifikasjoner
 • for særskilt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • medlemskap i Statens pensjonskasse som gir gunstig pensjonsordning og mulighet for boliglån, til dette trekkes det 2% av lønnen til lovfestet innskudd
 • en spennende jobb i et fagfelt som er i sterk utvikling som legger til rette for faglig utvikling
 • et godt arbeidsmiljø
 • trening i arbeidstiden
 • fleksibel arbeidstidnye og fine lokaler sentralt i Tromsø

Kontaktperson

 • Mona Mathisen (Seksjonsleder, seksjon for utdannings- og arbeidsmarkedsinformasjon), 906 03 322, [email protected]
 • Maria M. Nesseth (Rekrutteringsrådgiver, Cruit AS for Kompetanse Norge), 901 70 114, [email protected]

Inkluderende arbeidsliv og mangfold

Den statlige arbeidsstyrken skal i størst mulig grad gjenspeile mangfoldet i samfunnet. Det er derfor et personalpolitisk mål å få til en balansert sammensetning av ansatte på tvers av alder og kjønn, og å rekruttere personer med innvandrerbakgrunn, nedsatt funksjonsevne og personer som har stått utenfor arbeid og utdanning i en lengre periode. Opplysninger om dette kan bli brukt til registerformål.

Offentlig søkerliste

Vi gjør oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren selv ber om ikke å føres opp på søkerliste, jf. Offentligloven § 25. Søkere vil i så tilfelle bli informert om dette på forhånd.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS