LEDIG STILLING VED AHO

Lønnsansvarlig

Søknadsfrist: 06.06.2023

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende utdannings- og forkningsinstitusjon innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming.


AHO er organisert i tre institutter, og har ca. 800 studenter og 270 ansatte fordelt på 160 årsverk.

Om stillingen

Vi søker etter en ny medarbeider som er serviceinnstilt og engasjert, med god erfaring fra lønnsadministrasjon i offentlig virksomhet. Stillingen er plassert i enheten for økonomi i Seksjon for økonomi, HRM og arkiv.

Du vil få en stor kontaktflate internt på skolen og muligheter for å knytte kontakt med eksternt nettverk for lønnsmedarbeidere. AHO har avtale med Direktoratet for Økonomistyring (DFØ) som leverer fullservicetjenester innenfor lønnadministrasjon til oss. Du vil ha et bredt spekter av lønnsoppgaver og også jobbe med saker knyttet til skatt, pensjon og sykepenger.

Vi ønsker at du har bred erfaring fra lønnsfaget, er selvgående, opptatt av god struktur i arbeidet, holder deg faglig oppdatert og trives i en servicerettet rolle. Det er ønskelig med rask tiltredelse.

Arbeidsoppgaver

 • Lønn fra A-Å
 • Samarbeid og dialog med DFØ
 • Rådgivning i lønnsrelaterte spørsmål
 • Kontroll med lønn i henhold til lover og regler
 • Saksbehandling knyttet til utenlandske ansatte
 • Vedlikehold og videre utvikling av lønnsområdet
 • Utarbeidet rapporter for kontroll, ledere og myndigheter
 • Administrere og holde oversikt over brukertilganger til SAP
 • Administrativt arbeid rettet mot lønn som skatt, arbeidsgiversavgift mm
 • Registrere og kvalitetssikre faste og variable lønnsdata, samt etterkontroll

Ønskelig Kvalifikasjoner

 • Solid erfaring med lønnsarbeid
 • Erfaring med bruk av SAP lønn/hr og excel
 • Kunnskap om gjeldende lov- og avtaleverk innen fagfeltet
 • God muntlig og skrifterlig fremstillingsevne på norsk og engelsk
 • Erfaring med lønnsadministrasjon for utenlandske arbeidstakere
 • God kjennskap til statlig forvaltning generelt og universitets og høyskolesektoren spesielt
 • Høyere utdanning innen økonomi, administrasjon eller lignende. Utdanningskravet kan fravikes ved lang og dokumentert erfaring

Personlige egenskaper

 • Er positiv og en miljøskaper i arbeidsmiljøet
 • Har stor grad av selvstendighet, er pålitelig og ryddig
 • Har en nøyaktig og systematisk tilnærming i arbeidet
 • Gode kommunikasjonsferdigheter og serviceinnstilling
 • Liker å ta ansvar og kommer med forslag til forbedringer
 • Utviser trygghet på egen kompetanse og er opptatt av å holde deg faglig oppdatert
 • Er opptatt av godt samarbeid og ser sammenheng mellom lønn, regnskap og personalarbeid

Vi tilbyr

 • Fleksitidsordning
 • Flotte lokaler ved Vulkan og Akerselva
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo
 • Være med å påvirke utviklingen av fagområdet på skolen
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kollegaer
 • En spennende og interessant stilling med gode muligheter for faglig utvikling

Andre opplysninger

Stillingen lønnes som rådgiver SKO 1434, med en brutto lønnsplassering fra kr 553 500 til kr 661 400, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. Ved særskilt kvalifserte søkere kan høyere lønn vurderes.

Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd i Statens Pensjonskasse.

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan opplysninger om søkeren bli offentliggjort selv om søkeren har anmodet om ikke å bli oppført på søkerlisten.

Kontakt informasjon

Dersom du har spørsmål om stillingen, ta kontakt med:

 • Fagansvarlig økonomi Andrea Sembenini, e-post: Andrea.Sembenini@adm.aho.no
 • HR-rådgiver Christopher, e-post: Christopher.lohrmann@adm.aho.no

Søknad med alle vedlegg må sendes elektronisk via Jobbnorge.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS