Ledig stilling ved AHO

Controller / seniorrådgiver - Seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM

Søknadsfrist: 15.01.2020

Om stillingen:

Seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM ledes av seksjonssjef og består av fagteam økonomi, IKT, drift og HR. Vi har nå en fast ledig stilling som controller /seniorrådgiver innenfor økonomi/regnskap i økonomienheten. Økonomienheten har bl.a. ansvar for budsjettarbeid, regnskap og lønn. AHO bruker Agresso økonomisystem, Logic til fakturabehandling og lønnssystemet SAP. Kjennskap til disse systemene er et fortrinn.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Økonomiteamet består av fem årsverk i tillegg til fagansvarlig.

Arbeids- og ansvarsoppgaver:

 • Videreutvikle økonomistyringen og regnskapsarbeidet
 • Internkontroll
 • Prosjektoppfølging og prosjektregnskap, herunder kjennskap til BOA reglementet
 • KD-rapportering
 • Ansvar for oppfølging av regnskapsarbeidet og årsoppgjøret

Krav til utdanning og kompetanse:

 • Høyere økonomisk utdanning
 • Relevant erfaring fra lignende arbeid
 • Erfaring fra statlig sektor, gjerne fra universitets- og høgskolesektoren
 • God regnskaps- og økonomiforståelse
 • Erfaring med bruk av digitale verktøy

Personlige egenskaper:

 • Stor arbeidskapasitet og en arbeidsmetodikk som er strukturert og ryddig
 • Gode samarbeids- og kommunikasjonsegenskaper
 • Selvgående og handlekraftig
 • God skriftlig og muntlig framstillingsevne
 • Positiv og serviceinnstilt
 • Du er en god relasjonsbygger og flink til å samarbeide med andre

Vi tilbyr:

 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo med flotte lokaler ved Akerselva og Vulkan
 • En utfordrende og morsom stilling
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Fleksitidsordning
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Stillingen er lønnet som seniorrådgiver i kode 1364 i spennet mellom kr. 594 400 – 741 300.

For nærmere informasjon, kontakt:

Søknadsfrist: 15. januar 2020

Søk på stillingen