AHO søker underviser innen industridesign

Universitetslektor - tegning og formidling

Søknadsfrist: 03.12.2023

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger og by- og landskapsforming. AHO er organisert i tre institutter, og har ca. 800 studenter og 270 ansatte fordelt på 160 årsverk. Institutt for design er et av tre institutt ved Arkitektur – og designhøgskolen i Oslo, og har ansvar for AHOs 5 årig integrerte master i design.


Instituttet underviser og forsker innen og på tvers av fagfeltene industridesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientertdesign. Kompetansen studentene våre får gjennom utdanningen er meget etterspurt på det norske arbeidsmarked.

Instituttet har et internasjonalt miljø med 52 ansatte som kommer fra mange ulike nasjoner. Dette medfører at vi har et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk og instituttet er en av de ledende i Norden, og høyt anerkjent internasjonalt. Instituttet har et nært sammarbeid med både privat næringsliv og offentlig sektor, innenfor forsknings og innovasjonsprosjekter. Våre ulike prosjekter av både studenter og ansatte høster jevnlig nasjonale og internasjonale design priser.

AHO søker underviser innen industridesign

Om stillingen

Institutt for design ved Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo søker en 70% åremålsstilling som universitetslektor, tegning og formidling, innen industridesign, over en periode på fire år.

Vi ser etter en svært motivert person som ønsker å være en del av vårt industridesignteam. Stillingen vil være ansvarlig for å undervise i kurs som dekker ulike deler av industridesign i vårt 5-årige masterprogram i design. Den aktuelle kandidaten forventes også å utvikle og undervise i kurs og prosjekter som kan bidra til utviklingen av masterprogrammet i design i tråd med vår undervisningsstrategi.

Ansvaret for det faglige innholdet ligger hos instituttets ledelse, men det gis stor frihet til teamet av faglærere som planlegger og gjennomfører undervisningen. Kandidaten må ha inngående kunnskap til industridesign både gjennom utdannelse og praksis.

Ansvarsområder 

 • Undervise i industridesign særlig innen anvendelse av tegning som grunnleggende verktøy for utvikling av design, form, materialer, prosess.
 • Undervise i tegning som et som et kreativt arbeidsverktøy. Formidle innsikt i hvordan tegning er et virkemiddel og metode for å utvikle ideer, konsepter og fysisk form.
 • Undervise i tegneteknikker som et virkemiddel for å kommunisere ideer, konsepter og form for kommunikasjon med brukere, samarbeidspartnere og oppdragsgiver.
 • Undervise i håndtegning både fysisk og ved hjelp av digitale virkemidler
 • Undervise i 3D tegneteknikker og CAD
 • Utarbeiding av pedagogisk undervisningsmateriell for øvingsoppgaver og prosjekter
 • Undervisning innenfor industridesign, på samtlige fem år i masterstudiet.
 • Planlegging og koordinering av undervisning
 • Andre oppgaver kan tilkomme stillingen

Kvalifikasjonskrav

Den foretrukne kandidaten for stillingen må ha:

 • Mastergrad eller tilsvarende innen design
 • Praksisnær kompetanse innen tegning for utvikling av design og kommunikasjon
 • Erfaring med utvikling av fagrelevant pedagogisk undervisningsmateriell 
 • Erfaring som designer innenfor industridesign enten fra byrå eller annet næringsliv
 • Kjennskap til praktiske og teoretiske metoder og verktøy innen design
 • Interesse for både teoretisk og praktisk utvikling av faget og kunne bidra med dette i faggruppen.
 • Grunnutdanningen ved AHO foregår på norsk så et skandinavisk språk må beherskes flytende.
 • Gode muntlige og skriftlige engelskkunnskaper for undervisning på master nivå 

Det er ønskelig at den aktuelle kandidaten har:

 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av undervisning på bachelor og masternivå, innenfor design
 • Relevant design praksis i samarbeid med næringslivet

Personlige ferdigheter:

 • Må ha stor interesse for undervisning og kunne dokumentere gode formidlingsevner både muntlig og skriftlig.
 • Ha gode samarbeidsevner.
 • Ha evne til nytenkning og innovasjon
 • Være engasjerende, initiativrik, fleksibel og løsningsorientert
 • Være bidragsyter til godt arbeidsmiljø, både med studentene og kollegialt.

Personlig egnethet vil bli tillagt vekt i vurderingen.

Vi kan tilby

 • Muligheter for faglig videreutvikling i et miljø med engasjerte kollegaer
 • Et godt arbeidsmiljø preget av faglig autonomi og gjensidige forpliktelser
 • Et godt undervisnings- og forskermiljø med utstrakte nasjonale og internasjonale nettverk
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo.

Stillingen krever fysisk tilstedeværelse i AHO sine lokaler

Stillingene lønnes fra kr 553 500 - kr 692 400 (Ltr. 56-70) i 100% stilling, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan et høyere lønnsnivå vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd til Statens pensjonskasse.

Søknad 

Søknaden må inkludere:

 • Søknad og motivasjonsbrev. Motivasjonsbrevet bør inkludere refleksjoner om undervisningsinteresser og ambisjoner for faglig utvikling.
 • CV
 • Portefølje med designprosjekter relevant for denne stillingen (kan være tilgjengelig online)
 • Attester/Sertifikater/diplomer
 • En liste over 2 referanser med navn, relasjon til kandidaten, e-post og telefonnummer

Søkeren er ansvarlig for å dokumentere alle sider av sin kompetanse i søknaden.

Søknad med vedlegg må sendes via vårt online rekrutteringssystem jobbnorge.no. Vær oppmerksom på at all dokumentasjon må være på engelsk eller et skandinavisk språk.

Søknadsfristen er 3.12.2023. 

Aktuelle kandidater vil intervjues forløpende.

Øvrige opplysninger

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Spørsmål kan rettes til:

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS