LEDIG STILLING VED AHO

Universitetslektor - Institutt for arkitektur

Søknadsfrist: 23.01.2022

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for arkitektur har ansvar for undervisning, forskning og formidling innen arkitektur med særlig vekt på prosjektering av bygninger, som er et kjerneområde i sivilarkitektutdanningen. Fagfeltet er arkitektur i hele sin bredde, og innebærer en kunstnerisk, fortolkende og utforskende dimensjon som inkluderer, men også overskrider det rent byggetekniske. Instituttet har et særlig ansvar for å lede det igangsatte program for utviklingsarbeid gjennom "Research by Design", i tråd med regjeringens arkitekturmelding. Staben teller omtrent 25 personer, inkludert stipendiater og timelærere.

Om instituttet

Institutt for arkitektur anerkjenner arkitekturfagets fulle bredde, og innfører studentene i et vidt spekter av metoder, teknikker og arbeidsmåter gjennom en individuell tilnærming til faget. En grunnleggende tradisjonsforståelse kombineres med eksperimentelle og fremtidsrettede perspektiver. Slik legges grunnlaget for å skape arkitektur av høyeste kvalitet. Instituttets undervisning og forskning forener teori og praksis i en studiobasert undervisning som representerer faglig bredde og er nært knyttet til arkitekturpraksis.

Arkitekturprogrammets undervisning inkluderer prosjektering, materialteknologi, frihåndstegning, verkstedarbeid og temaer som dreier seg om bærekraft, konstruksjon og tektonikk, kunstnerisk tilnærming, transformasjon, arkivstudier og historiske undersøkelser. Kursporteføljen bygger på forskningsbasert undervisning og undervisningsbasert forskning i overbevisningen om at den beste arkitekturen er både konkret og konseptuell.

Om stillingene

AHO lyser ut to 50 %-stillinger som universitetslektor til AHOs førsteårsundervisning. Stillingene lyses ut som faste stillinger og vil være knyttet til Institutt for arkitektur.

Undervisningen av AHOs seksti førsteårsstudenter drives i to likestilte studioer, ledet av to fagansvarlige lærere, med et team av samarbeidende lærere. Undervisningen er prosjektbasert, og studentene får erfaring med arbeid i ulike skalaer og med varierende kontekst. Studioundervisningen foregår i form av veiledning på tegnesalen, forelesninger, gjennomganger, ekskursjoner og seminarer. Studentene arbeider individuelt og i grupper. Som en del av studioundervisningen gis det opplæring i digital tegning, analog tegning og verkstedsbruk. Examen philiosopicum, arkitekturhistorie og materiallære undervises som egne fag.

For den ene stillingen søkes det etter en studiolærer med generelt undervisningsansvar, mens det i den andre stillingen søkes en studiolærer med spesielt ansvar for undervisning i digital tegning, spesifisert til ca. 25% av stillingen. To av de i alt syv studiolærerne har ansvar for den digitale tegningsundervisningen.

Stillingene er 50 % undervisningsstillinger som ikke omfatter forskning. Primært er stillingene rettet mot å dekke behovene for undervisning på førsteåret i arkitekturundervisningen (GK1 og GK2), men de som tilsettes må også kunne fungere i andre oppgaver, som i studioundervisningen i AHOs masterprogrammer.

En 50% stilling ved AHO forutsetter at søker kan sette av to fulle dager i uken til undervisning, planlegging og møtevirksomhet på AHO. Stillingen fordrer at man kan arbeide selvstendig og evne å ta initiativ ovenfor kolleger og studenter med tanke på faglig innhold, strukturering av oppgaver samt administrativt arbeide knyttet til kursets infrastruktur, workshops, gjesteforelesere med mer.

Arbeidsoppgaver

 • Planlegging og gjennomføring av undervisningsopplegg
 • Veiledning individuelt og i grupper
 • Gjennomganger
 • Forelesninger
 • Administrative oppgaver

Kvalifikasjoner

Til stillingene søkes det etter engasjerte og dyktige arkitekter med

 • MA i arkitektur eller tilsvarende
 • Erfaring fra relevant og aktuell praksis
 • Det er ønskelig med undervisningserfaring
 • Beherske et norsk/skandinavisk språk, samt engelsk

For stillingen med spesielt ansvar for digital tegningsundervisning gjelder:

 • Gode ferdigheter i digitale tegneprogrammer, 2D og 3D. Det undervises for tiden i Rhino 2D og 3D, samt i Photoshop og Indesign
 • Lyst og evne til å formidle tegningsmetodikk som for eksempel tegningskonvensjoner, tegnerisk uttrykk og tekniske tegnemetoder

Egenskaper

Søkere vil bli vurdert etter personlig egnethet og bør

 • Ha stor interesse for undervisning
 • Ha god muntlig og skriftlig formidlingsevne
 • Være engasjerende, initiativrik og kunne improvisere
 • Ha gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo
 • Et faglig stimulerende arbeidsmiljø
 • Gode låne- og pensjonsordninger i Statens pensjonskasse

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor LR25, ltr 60-70 (kr 543 500 - 650 300 i en 100% stilling) For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. . For stillingen gjelder det vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Søknaden

Søknaden leveres elektronisk via Jobbnorge.no. De vedlegg som må lastes opp elektronisk er:

 • CV
 • Attester
 • Vitnemål
 • Portfolio med vekt på tre arbeider som du anser som relevante for stillingen

(Vedleggene må ikke overstige 50MG)

Stillingene vurderes blant annet på grunnlag av skapende og kunstnerisk kompetanse. Derfor legges det vekt på selvstendige arbeider og en søknadstekst som gjenspeiler søkernes faglige ståsted og pedagogiske holdninger.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Ved intern ansettelse kan det bli ledige åremålsstillinger.

Spørsmål om stillingen

Spørsmål kan rettes til:

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS