LEDIG STILLING VED ARKITEKTUR- OG DESIGNHØGSKOLEN I OSLO (AHO)

To universitetslektorer i Arkitektur

Søknadsfrist: 17.01.2021

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.


Institutt for form, teori og historie (FTH) arbeider med arkitektur, arkitekturhistorie og bygningsarv. Instituttet er sterkt internasjonalt orientert og leder en rekke internasjonale forskningsprosjekter. Staben teller omlag 30 arkitekter, arkitekturhistorikere, kunstnere og filosofer som underviser på alle nivåer: I grunnundervisningen, på masternivå og i doktorutdanningen. Instituttets ph.d.-studenter og postdoktorander er del av pågående forskningsprosjekter. FTH tilbyr en profesjonsrettet videreutdanningsmaster i arkitektturvern og en felles Nordisk videreutdanningsmaster i arkitekturarv (NORMAK).

To universitetslektorer til Arkitekturstudiet ved AHO

Det lyses ut to fireårige åremålsstillinger til førsteårsundervisningen ved AHO, en i 75 % og en 50% stilling tilknyttet arkitekturstudiet, organisert under Institutt for form, teori og historie. Gi i søknaden informasjon om hvilken stilling du søker.

Undervisning i førsteåret ved AHO

I løpet av det første året skal studentene tilegne seg kunnskap og arbeidsmetoder som utgjør fundamentet i arkitekturstudiet ved AHO. Undervisningen er fagspesifikk og prosjektbasert, og studentene får erfaring med arbeid i ulike skalaer og med varierende kontekst. Studioundervisningen foregår i form av veiledning på tegnesalen, forelesninger, gjennomganger, eksklusjoner og seminarer. Studentene arbeider både individuelt og i grupper. Som del av studioundervisningen undervises det i digital tegning, frihåndstegning og verkstedsbruk. Examen philosophicum, arkitekturhistorie og materialer undervises som egne fag.

Utdannelsen av AHOs 60 førsteårsstudenter i arkitektur drives i to likestilte studioer. Undervisningen ledes av fagansvarlige og studioene drives av samarbeidende lærerteam. Til teamet utlyses to fireårige åremålsstillinger på hhv. 50% og 75%. Begge stillingene omfatter 50% studioundervisning. I tillegg omfatter den ene stillingen spesielt ansvar for den digitale tegneundervisningen som utgjør 25%. Det undervises i tegningskonvensjoner og tegning som verktøy og formidling, med hovedvekt på programmene Rhino 2D og 3D og Adobepakken.

Kvalifikasjoner

Søkere til stillingene må være faglig dyktige arkitekter som kan:

 • Dokumentere utdanning tilsvarende master i arkitektur
 • Dokumentere erfaring fra relevant og aktuell praksis
 • Dokumentere kunnskap om programmene Adobepakken og Rhino
 • Det er en fordel om søkerne kan dokumentere praksis- og undervisningserfaring innen fagfeltet, men det er ikke et krav.
 • Grunnundervisningen ved AHO foregår på norsk og søkere må derfor beherske et nordisk språk

Egenskaper

 • Søkere til stillingen vil bli vurdert etter personlig egnethet og bør:
 • ha stor interesse for undervisning og god muntlig- og skriftlig formidlingsevne
 • være engasjert, initiativrik og kunne improvisere
 • dokumentere gode samarbeidsevner
 • like å jobbe i et miljø hvor det til tider er høy arbeidsintensitet

Vi tilbyr

 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø sentralt plassert i Oslo
 • Pensjonsordning i Statens pensjonskasse

Stillingene avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1009 Universitetslektor LR 25, ltr 60-70 (NOK kr. 535 200,- til 643 000,-). For særlig kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

For statlige virksomheter er det et mål å oppnå en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og at det blir lagt til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Stillingene er åremål på fire år.

Vedlegg til søknaden

 • CV
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester
 • Portfolio i digitalt format som legger spesielt vekt på tre utvalgte relevante prosjekter for stillingen. Portfolio kan ha maksimalt 30 sider og 100MB

Søknadsfrist: 17. januar 2021

Ønsket oppstart er 01.06.21

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

 • Instituttleder Nina Berre: 901 07 912 og
 • Kursansvarlig førsteamanuensis Anna Røtnes: 928 58 668

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS