Ledig stilling ved AHO

Fagansvarlig økonomi (Seniorrådgiver)

Søknadsfrist: 25.11.2019

Fagansvarlig for økonomi (seniorrådgiver)

Seksjon for digitalisering, ressursforvaltning og HRM ledes av seksjonssjef og består av fagteam økonomi, IKT, Drift og HR. Vi har nå ledig en fast stilling som fagansvarlig økonomi som har overordnet faglig ansvar for økonomiteamet. Fagansvarlige sitter i seksjonssjefens enhetsgruppe og har ikke personalansvar.

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte. Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Vi har nå ledig en fast stilling som seniorrådgiver med et faglig ansvar for økonomifeltet og koordinering av økonomiteamet. Stillingen har et faglig ansvar for drift, koordinering og utvikling av økonomiområdet ved AHO, og vil også ha egne økonomioppgaver. Økonomiteamet består av fem årsverk og har ansvar for blant annet budsjett, regnskap, lønn og innkjøp. AHO bruker Agresso økonomisystem, Basware til fakturabehandling og lønnssystemet SAP.

Arbeids- og ansvarsoppgaver

 • Utvikle fagområdet i tråd med strategier, mål og andre styrende prinsipper
 • Lede og koordinere utvikling av økonomifeltet
 • Kvalitetssikring og utvikling av rutiner
 • Sikre effektive og hensiktsmessige arbeidsprosesser innenfor eget fagområde
 • Bidra til god samhandling mellom økonomiteamet og instituttene
 • Utarbeide skriftlige rapporter og bistå med saksfremlegg til styret
 • Budsjettering
 • Rapportering

Krav til utdanning og kompetanse

 • MSc / siviløkonom eller tilsvarende. Lang relevant erfaring kan kompensere for utdanningskravet
 • Bred erfaring fra økonomistyring i statlig sektor, fortrinnsvis Universitets- og høgskolesektoren
 • Erfaring med å lede prosjekter
 • Kjennskap til og erfaring fra offentlige anskaffelser er en fordel
 • God forståelse av og interesse for digitale verktøy
 • Solid gjennomføringsevne og høy arbeidskapasitet
 • Gode kommunikasjonsevner både skriftlig og muntlig, både norsk og engelsk

Personlige egenskaper

 • Dyktig relasjonsbygger og kommunikatør
 • Etterrettelig, nøyaktig samt helhetsorientert
 • Stukturert, løsningsorientert og nytenkende
 • Tydelig og forutsigbar med god gjennomføringsevne
 • Evne til å formidle økonomi til ikke-økonomer
 • Gode samarbeidsevner

Vi tilbyr

 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø midt i Oslo med flotte lokaler ved Akerselva og Vulkan
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Fleksitidsordning
 • Ansettelse i stillingskode 1364 Seniorrådgiver, lønnsplassert fra kr 704 900, til kr 789 200,-. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes
 • Pensjonsordning i Statens Pensjonskasse

Spørsmål om stillingen kan rettes til