LEDIG STILLING VED AHO

Kommunikasjonsrådgiver

Søknadsfrist: 07.12.2021

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende, internasjonal arkitektur- og designskole som gir utdanning innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og industridesign.


AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger, by- og landskapsforming. AHO er organisert i fire institutter, og har ca. 700 studenter og 145 ansatte.

Om stillingen

Stillingen som kommunikasjonsrådgiver er nyopprettet og de tiltenkte hovedoppgavene vil være å rekruttere et mangfoldig utvalg av søkere til alle studieprogram ved AHO, samt øke søkermassen til våre studier. Du vil ha ansvar for å iverksette og gjennomføre rekrutteringsaktiviteter i takt med studentrekrutteringens årshjul. Videre vil du være ansvarlig for interessentdialog samt å sette opp kampanjeelementer som treffer de til enhver tid utvalgte målgruppene til AHOs studier. I rollen som kommunikasjonsrådgiver vil du være i tett dialog med vår samarbeidspartner innenfor rekruttering og utvikle digitale samt fysiske møteplasser for formidling og dialog med våre nye studenter.

Stillingen skal jobbe med målgruppeanalyser samt gjennomføre ulike former for markedsundersøkelser som understøtter våre aktiviteter, herunder kandidatundersøkelser og undersøkelser rettet mot våre nye studenter. Stillingen ivaretar videre kommunikasjonen som er rettet mot våre alumnistudenter.

Arbeidsoppgaver

Studentrekruttering til grunnivå, masteropptak og EVU, herunder:

 • Ivareta strategi og konsept for økt geografisk og sosiokulturelt mangfold
 • Utvikling av studentrekrutteringens årshjul
 • Ansvar for at budsjettet i henhold til rekruttering
 • Planlegging og gjennomføring av digital rekrutteringskampanje og fysiske rekrutteringsaktiviteter
 • Innholdsproduksjon i samarbeid med studenter og ekstern samarbeidspartner
 • Utvikling av kommunikasjonsplan i samarbeid med studieadministrasjon og opptakskomité i forbindelse med opptak samt oppfølging av søkere via mail frem til endelig opptak
 • Utvikle strategi og konsept for rekrutteringen av AHOs 2-årige mastergrader og etter- og videreutdanning
 • Rapportere resultater og opptakstall
 • Utvikling av spørreundersøkelser og opptaksanalyser

Kommunikasjon og markedsføring:

 • Strategisk ansvarlig for utviklingen av nyhetsbrev
 • Bistå den videre utvikling av høgskolens sosiale mediestrategi
 • Opprette samarbeider og søke eksterne midler til rekruttering
 • Bistå formidling i sosiale medier og på skolen nettside

Alumni:

 • Etablering og oppfølgning av alumninettverk og aktiviteter

Kvalifikasjonskrav

 • Bachelorgrad eller høyere utdanning innen kommunikasjon eller markedsføring,
 • Dokumentere relevant arbeidserfaring
 • Det er en fordel om du har erfaring innen prosjektledelse
 • Beherske et skandinavisk språk

Generelt om stillingen

Stillingen avlønnes etter Statens lønnsregulativ for stillingskode 1408 Førstekonsulent / 1434 Rådgiver, Ltr 56-64 (NOK kr. 507 600 til 583 500). For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes ut ifra ansiennitet. For stillingen gjelder vanlige statlige tilsettingsvilkår. Fra lønnen går 2 % lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Ønsket tiltredelse er april 2022.

Vi ønsker at du vedlegger følgende i søknaden:

 • Søknad
 • CV
 • Bekreftede kopier av vitnemål og attester

På AHO mener vi at et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Derfor er vi opptatt av å ha en balansert sammensetning når det gjelder alder, kjønn og kulturell bakgrunn, og legge til rette for personer med redusert funksjonsevne.

Spørsmål om stillingen

For nærmere opplysninger om stillingen, kontakt fagansvarlig Jeppe Sophus Lai på telefon +47 45 83 26 83 eller per e-post: [email protected]

Generell informasjon om AHO finnes på www.aho.no.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS