LEDIG STILLING VED AHO

Instituttleder for design

Søknadsfrist: 29.01.2023

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo

Arkitektur- og designhøgskolen i Oslo (AHO) er en vitenskapelig høgskole på universitetsnivå og en ledende utdannings- og forskningsinstitusjon innen arkitektur, urbanisme, landskapsarkitektur og design. AHOs kunnskapsfelt har formgiving som fokus, og arbeider med formgiving i alle skalaer; gjenstander, bygninger og by- og landskapsforming. AHO er organisert i tre institutter, og har ca. 800 studenter og 270 ansatte.


Institutt for design har ansvar for AHOs 5 årige integrerte master i design, samt høyskolens 2 årige internasjonale master i design. I tillegg har instituttet ansvar for etterutdanning innenfor systemorientert design. Instituttet har en bred og helhetlig tilnærming til design med fokus på fagets samfunnsrelevans. Instituttet underviser og forsker innen, og på tvers av, fagfeltene industridesign, interaksjonsdesign, tjenestedesign og systemorientertdesign. Kompetansen studentene våre får gjennom utdanningen er meget etterspurt på det norske arbeidsmarked. Instituttet er er en av de ledende fagmiljøene både i og utenfor Europa. Vi har et meget internasjonalt miljø med 52 ansatte som kommer fra mange ulike nasjoner, med et utstrakt nasjonalt og internasjonalt nettverk. Instituttet har et nært samarbeid med både privat næringsliv og offentlig sektor, innenfor forsknings og innovasjonsprosjekter. Våre mange prosjekter utført av både studenter og ansatte høster jevnlig nasjonale og internasjonale design priser.

Vil du bli vår nye instiuttleder på Insitutt for design?

Om stillingen

Nå åpner det seg en sjelden mulighet for å lede våre svært kompetente medarbeidere og sette kurs for våre spennede fremtidsrettede fag innen tjenestedesign, interaksjonsdesign, produktdesign og systemorientertdesign. Insituttet har et internasjonalt fagmiljø, med mange spennede utfordringer. Stillingen er et 100 % åremål over fire år med mulighet for forlengelse etter ny offentlig kunngjøring.

Vi søker etter en visjonær leder med engasjement og sterk faglighet som kan stå i spissen for instituttets utvikling. Du vil lede arbeidet med å definere, viderutvikle og styrke insituttets faglige satsningsområder og prioriteringer. Vi er i en tid hvor AHO og Institutt for design møter nye politiske utfordringer og vi ønsker derfor en tydelig og klar leder som brenner for å utvikle, har erfaring med endringsledelse, godt overblikk og er komfortabel med å gjøre prioriteringer. Du står trygt i din egen faglighet, praktiserer en åpen, inkluderende lederstil og evner å engasjere medarbeiderne i den faglige utviklingen av instituttet.

Arbeidsoppgaver og ansvar

Som ny instituttleder vil du vil ha det øverste ansvaret for utdanning, forskning og formidling, og skal sikre videreutvikling i tråd med målsetning om å ligge i internasjonal front. Som en konsekvens av en rekke endringer i den politiske virkeligheten for universitets- og høgskolesektoren, står instituttet ovenfor markante utfordringer. Designfagene er i betydelig endring, og det kreves at du har evnen til å gjennomføre faglig fornying, strategisk planlegging og utvikling ut fra samfunnets behov, samt å utvikle og formidle visjoner for designfaget. Instituttet har et solid faglig utgangspunkt for å møte utviklingen og fremtiden med engasjerte høyt spesialiserte lærere og forskere, og en studentermasse som er aktivt involvert i skolens utvikling. Derfor vil det være viktig at du som leder evner å ivareta og utvikle våre verdifulle medarbeidere og ser våre studenters behov.

Du vil ha særlig ansvar for:

 • Ivareta faglig ledelse gjennom strategisk styring og utvikling av instituttets utdanning, forskning, utviklingsarbeid, etter- og videreutdanning og formidlingsoppgaver, samt innovasjon og annen faglig basert virksomhet
 • Koordinere instituttets undervisningsplaner og aktivitet
 • Utvikling av nye finansieringsstrategier og styrke ekstern finansiering
 • Utvikling av instituttets faglige profil og formidling av denne
 • Initiere og utvikle samarbeid både internt på AHO og med eksterne aktører
 • Budsjett- og personalansvar

Instituttleder er øverste faglige og administrative leder for instituttet. Du vil du arbeide i et nært samarbeid med administrasjonen og øvrig tverrgående ledelse ved AHO. I stillingen vil du representere instituttet både internt og eksternt. Rektor er nærmeste overordnede, og du blir en del av rektors ledergruppe sammen med de øvrige to instituttlederne, prorektor og administrativ ledelse.

For en mer utfyllende rollebeskrivelse kan du gå inn på lenken her for funksjonsbeskrivelsen for instituttlederstillingen.

Kvalifikasjonskrav

Følgende kvalifikasjonskrav vil vektlegges:

 • Det kreves høyere utdanning innen design eller tilsvarende på mastergradsnivå
 • Det kreves designfaglig kompetanse innenfor en av våre designretninger på professor- eller førsteamanuensis nivå, basert på kunstnerisk virksomhet, annen praksis eller doktorgrad.
 • Dokumentert ledererfaring, gjerne fra utdanning- eller forskningsvirksomhet og med erfaring fra endringsprosesser
 • Relevant erfaring fra høyere utdanning og erfaring fra praksis
 • God forståelse for økonomistyring og personalledelse
 • Flytende muntlig og skriftlig framstillingsevne på norsk eller et skandinavisk språk og engelsk

Personlige egenskaper

Kandidaten vi søker er en faglig sterk leder som evner å:

 • Tenke strategisk og langsiktig
 • Samarbeide og bygge relasjoner intern og eksternt
 • Være en synlig og dyktig kommunikator
 • Støtte opp om initiativ og kreativitet
 • Oppnå resultater gjennom de ansatte og utvikle et godt arbeidsmiljø
 • Være tydelig og tilstedeværende i møte med andre
 • Opptre samlende, motivere og tilrettelegge for samhandling

AHO kan tilby

 • Å lede et institutt i endring med store ambisjoner
 • Mulighet for faglig utvikling og aktivitet
 • Et kreativt og innovativt internasjonalt miljø
 • En uformell og hyggelig arbeidsplass med engasjerte kolleger
 • Flotte lokaler ved Vulkan og Grünerløkka

Stillingen lønnes som 1475 instituttleder lønnes fra kr 839 900 til 1 047 600, avhengig av ansiennitet og kvalifikasjoner. For spesielt kvalifiserte kandidater kan et høyere lønnsnivå vurderes. Det vil gjøres et lønnsfratrekk på 2 % til innskudd til Statens pensjonskasse.

Øvrig informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold og vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn.

Søknad må inneholde en beskrivelse av visjon for stillingen, CV, portfolio og vitnemål. For søkere som er kompetansevurdert ber vi om at kompetansevurderingen vedlegges, for kandidater som ikke er kompetansevurdert kan vi be om supplerende informasjon på et senere tidspunkt.

Søknad sendes inn via det elektroniske rekruttering systemet www.Jobbnorge.no

Søknadsfrist er 29. januar 2023.

For nærmere opplysninger om stillingen vennligst ta kontakt med:

For tekniske spørsmål om søknadsportal er kontaktperson [email protected]

For mer informasjon om AHO og insitutt for design vennligst se vår hjemmeside.

Søk på stillingen

Powered by Labrador CMS