LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Stipendiat i teknologi med spesialisering i IKT

Søknadsfrist: 16.07.2024

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser.

Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra alle sine fagområder. Universitetet holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag, er det ledig en stilling som doktorgradsstipendiat i teknologi med spesialisering i IKT. Stillingen er tilknyttet Institutt for IKT og inngår i det integrerte ph.d.- programmet i teknologi. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse i september 2024.

Stillingen er knyttet til instituttets forskningsområder innen Tsetlinmaskiner, med fokus på demokratisk og grønn kunstig intelligens. Aktuelle søkere må dokumentere bakgrunn i dette fagområdet.

Søkere skal utarbeide en prosjektskisse, som skal følge søknaden. Skissen skal ha et omfang på maksimum 2 sider inklusive litteraturliste, og skal presentere og drøfte mulige forskningsspørsmål, fremdriftsplan og metoder innenfor den gitte rammen.

De første to årene etter at man er tatt opp på det integrerte ph.d.-programmet skal man arbeide 50 prosent med sluttføring av mastergraden og 50 prosent med ph.d.-prosjektet. I denne perioden mottar man betaling for den delen av tiden man arbeider med ph.d.-prosjektet. I de to siste årene er dette en vanlig ph.d.-stilling og man mottar full lønn.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Fullført første studieår på masterprogrammet i IKT.
 • Gode kunnskaper i norsk både muntlig og skriftlig

Den som tilsettes får betinget opptak til ph.d.- programmet. Det kreves at man fullfører mastergraden i IKT med gjennomsnittskarakter B eller bedre i fjerde semester, dvs. to år etter at man er tatt opp på det integrerte ph.d.-programmet.

Nærmere bestemmelser for stilling som stipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialistkandidat, fastsatt av Kunnskapsdepartementet 31. januar 2006, med hjemmel i lov om universiteter og høgskoler § 6-4.

Det vises ellers til krav til opptak på UiAs doktorgradsprogram ved Fakultet for teknologi og realfag med spesialisering i IKT.

Det forutsettes at de aktuelle kandidatene behersker norsk skriftlig og muntlig for å kunne bidra i undervisning på bachelornivå. Slike oppdrag vil kunne gi tilsvarende forlengelse av stipendiatperioden. Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater og prosjektskisse samt eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider. Relevant praksis, personlig egnethet og samarbeidsevner vil også bli tillagt vektlagt. 

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide systematisk og målrettet
 • Er ryddig, konsentrert og selvstendig

Personlige egenskaper vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingene er i de første to årene plassert slik:

 • Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1019 vitenskapelig assistent, kr. 432 800 brutto pr. år i 50 % stilling. 

Fra 3. til 4. (siste) år er stillingene innplassert slik:

 • Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515 kode 1017 stipendiat, kr. 532 200 brutto pr. år i 100% stilling. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller « hull i CV-en». 

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som tilsettes har rettigheter og plikter etter de bestemmelser som til en hver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitet i Agder. 

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen»

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål, 
 • Attester, 
 • Bacheloroppgaven, 
 • Prosjektbeskrivelse,
 • eventuelt vitenskapelige arbeider, med liste over disse,

Det er søkers ansvar å sende inn fullstendig dokumentasjon innen fristen.

Søknadsfrist: 16.07.24

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS