Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i nordisk / engelsk litteraturvitenskap: Sanglyrikk og klima

Søknadsfrist: 15.09.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for humaniora og pedagogikk, er det ledig en treårig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i nordisk/engelsk litteraturvitenskap. Stillingen er knyttet til fakultetets doktorgradsprogram, spesialisering litteraturvitenskap. Mer informasjon om programmet finnes på:

https://www.uia.no/forskning/forskerutdanning-veduia/forskerutdanningsprogram/ph.d.-program-i-humaniora-og-pedagogikk

Tiltredelse: 1. januar 2021 eller etter avtale med fakultetet.

Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Forskningsprosjektet

Stillingen er relatert til universitetets satsing på bærekraft. Forskningsprosjektet vil være knyttet til Forskningsgruppe for sanglyrikk, og skal omhandle miljø og klima i nordisk og/eller engelskspråklig sanglyrikk. Prosjektet kan ha både tematiske, estetiske, politiske og/eller historiske perspektiver. Avhandlingen må skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk. Søkeren skal utarbeide en prosjektbeskrivelse på maksimum fem sider (eksklusive litteraturliste) som presenterer og drøfter forskningsspørsmål, teoriperspektiver, metoder, materiale og framdriftsplan. Søknaden skrives på et skandinavisk språk eller på engelsk. Stipendiaten forventes å delta aktivt i forskningsgruppen og ha kontakt med forskningsmiljøer i Norge, Sverige og Danmark.

Nødvendige kvalifikasjoner

  • Mastergrad fra et norsk eller akkreditert utenlandsk universitet innen nordisk, engelsk eller allmenn litteraturvitenskap med godt resultat
  • Ferdigheter i et skandinavisk språk

Ønskede kvalifikasjoner

• Publikasjoner ut over masteroppgaven

• Interesse for eller kompetanse innen musikk

Personlige egenskaper

• Faglig engasjement

• Evne til å arbeide målrettet, strukturert og selvstendig

• Vilje til å delta i team-arbeid

• Omgjengelighet

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Det er en forutsetning for ansettelse at stipendiaten tas opp på fakultetets ph.d.program, spesialisering i litteraturvitenskap. Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat framgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat

Vi tilbyr

• Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon

• Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø

• Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud

• Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass. Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CVen. Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

• Vitnemål med karakterer • Masteroppgave/hovedfagsoppgave

• Attester • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse

• Prosjektbeskrivelse på maksimum fem sider (se detaljer over)

• Evt. annen relevant dokumentasjon

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 15.09.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

- Instituttleder ved Institutt for nordisk og mediefag Hans-Olav Hodøl, - [email protected]

- Instituttleder ved Institutt for fremmedspråk og oversettelse Tale M. Guldal: [email protected]

Informasjon om prosjektets bakgrunn og Forskningsgruppe for sanglyrikk:

- Professor Bjarne Markussen: [email protected]

- Professor Michael Prince: [email protected]

Om forskningsgruppen: https://www.uia.no/forskning/humaniora-ogpedagogikk/sanglyrikk

For spørsmål om søknadsprosessen: Seniorrådgiver – HR, Sevleta Memic, [email protected]; +47 951 83 570

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS