Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i massivtre og inneklima

Søknadsfrist: 06.09.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for teknologi og realfag er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i massivtre og inneklima, tilknyttet Institutt for ingeniørvitenskap, for en periode på tre år. Arbeidssted er Campus Grimstad. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Instituttet er ansvarlig for undervisning og forskning innen de tradisjonelle ingeniørfagene byggdesign, fornybar energi og mekatronikk. Instituttet er eneste utdanningsinstitusjon i Norge som tilbyr både bachelor, masterstudier og doktorgradsutdanning i mekatronikk. I tillegg tilbyr instituttet masterstudier og doktorgradsutdanninger i fornybar energi og byggdesign.

Forskningssenteret SFI Offshore Mechatronics og åtte forskningsgrupper tilknyttet instituttet har alle sterke koblinger mot offentlige og industrielle partnere. I tillegg har instituttet toppforskningssenteret Top Research Center Mechatronics.

Arbeidsoppgaver

Bruk av massivtre i norsk byggeri har vokst betydeligt de siste 10 årene. Noe som naturlig har ført til et økt fokus på, hvordan innvendige treoverflater påvirker inneklimaet og menneskers komfort og helse. I det aktuelle prosjektet skal man derfor ved hjelp av målinger, simuleringer og spørreundersøkelser komme til ny viten om massivtre bl.a. basert på utvalgte bygninger og langtidsmålinger fra og med oktober 2018 i et leilighetsbygg supplert med klimakammermålinger på Mechatronics innovation lab.

Den utvalgte kandidaten skal i løpet av tre måneder etter sin tiltredelse i samarbeid med veilederne selv utarbeide en Ph.D.-prosjektbeskrivelse. Det er derfor stor mulighet for å påvirke PhD-prosjektets innhold i forhold til egne ønsker og bakgrunn.

Nødvendige kvalifikasjoner

Den som ansettes må ha mastergrad innen et av områdene bygg, energi eller inneklima. Søkere med annen relevant masterutdanning som kan dokumentere relevant arbeidspraksis/erfaring kan også vurderes.

Stillingen stiller krav til å kunne arbeide målrettet, ryddig, konsentrert og selvstendig, samt til å kommunisere med bygningsbransjen.

Ved vurdering av søkerne legges det vekt på oppnådde eksamensresultater, relevansen av faglig bakgrunn, eventuelle tidligere utviklingsarbeider og publiserte arbeider.

Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig ved tilsetting. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs Ph.D.-program ved Fakultet for teknologi og realfag, spesialisering i fornybar energi.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra, og god kjennskap til, massivtre og inneklima
 • Erfaring med simuleringsverktøy
 • Erfaring fra forskningsrelatert arbeid
 • Erfaring med prosjektarbeid

Personlige egenskaper

 • Evne til å arbeide selvstendig
 • Gode samarbeidsevner
 • Analytiske evner
 • Evne til å arbeide målrettet
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 479 600 brutto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli invitert til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer fra bachelor og masterstudium
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • Attester
 • Vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt liste over disse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 06.09.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Professor Henrik Kofoed Nielsen, tlf. 37 23 30 30, mobil 918 73 543, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen