LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Doktorgradsstipendiat i kroppsøving

Søknadsfrist: 28.09.2023

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i kroppsøving, tilknyttet Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving, over en periode på tre år, eventuelt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter: Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Doktorgradsstipendiaten vil være tilknyttet forskningsgruppen ROPE (Research in Outdoor Education and Physical Education). I tillegg har instituttet forskningsgruppene PAHLS (Physical Activity and Health across the LifeSpan) og SPADE (Sport Performance and Athlete Development Environments).

Arbeidsoppgaver

Stipendiatstillingen vil være knyttet opp mot et forskningsprosjekt som vedrører undervisnings- og vurderingsformer i utdanningen av grunnskolelærerstudenter i kroppsøving. Hovedfokuset til den aktuelle stipendiaten vil være å undersøke fagkunnskap i lærerutdanning i kroppsøving. Stipendiaten forventes å drive selvstendig forskning i relasjon til det ovennevnte pågående forskningsprosjektet. Søkere bes derfor utvikle en prosjektbeskrivelse for et slikt prosjekt og sende denne med søknaden.

Prosjektbeskrivelsen skal ha et omfang på maksimum ti sider, inklusiv rasjonale (med aktuelle referanser), forskningsspørsmål, metode og materiale og tidsplan. Prosjektbeskrivelsen skal struktureres med utgangspunkt i malen for phd-programmet i helse- og idrettsvitenskap

Ta eventuelt kontakt med enten:

 • Erik Aasland, erik.aasland@uia.no eller Gunn Nyberg, gny@du.se for å få tilsendt mer informasjon om ovennevnte forskningsprosjekt som kan danne grunnlag for søkers egen prosjektbeskrivelse

Nødvendige kvalifikasjoner

Hovedfag/mastergrad i idrettsvitenskap med innretning mot pedagogikk og kroppsøving, grunnskolelærerutdanning med kroppsøving som masterfag, eller tilsvarende utdanning.

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, både skriftlig og muntlig.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs ph.d.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Ved spørsmål om PhD-programmet kontakt eli.andas@uia.no.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra forskning innenfor kroppsøving
 • Erfaring med kvalitative forskningsmetoder og analyse
 • Erfaring som lærer i skolen og/eller som lærerutdanner i kroppsøving
 • Erfaring med å utvikle undervisningspraksis

Personlige egenskaper

 • Selvstendig
 • Gode samarbeidsegenskaper
 • Faglig engasjement
 • Evne til å sette seg inn i nye problemstillinger og metodetilnærminger

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Et godt, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr 532 200 bto pr år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller «hull i CV-en».

Kvinner oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • vitnemål og karakterutskrifter for all utdanning utover videregående skole til og med bachelornivå
 • vitnemål fra høyere grad/mastergrad med oversikt over hvilke emner/kurs som inngår i graden
 • søkere med utenlandsk utdanning skal vedlegge en offisiell beskrivelse av karaktersystemet der utdanningen er avlagt
 • sammendrag på ca. 1-2 sider fra/av masteroppgaven/hovedfagsoppgaven
 • vitenskapelig arbeid og FoU-virksomhet, samt opptil tre publikasjoner som vedkommende vil ha tillagt særlig vekt ved bedømmelsen
 • prosjektbeskrivelse på maksimum ti sider, inklusiv rasjonale (med aktuelle referanser), forskningsspørsmål, metode og materiale og tidsplan
 • attester

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 28. september 2023.

Kontaktinformasjon

For spørsmål eller nærmere opplysninger om stillingen og prosjektskissen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS