Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Doktorgradsstipendiat i ernæring

Søknadsfrist: 05.08.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig en midlertidig 100 % stilling som doktorgradsstipendiat i ernæring, tilknyttet Institutt for ernæring og folkehelse, for en periode på tre år, evt fire år med 25 % pliktarbeid. Arbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet

Stillingen er knyttet til prosjektet VeggiSkills - Sustainable Plant-based Diets in Adolescence. Hovedformålet med prosjektet å kartlegge kostholdet, ernæringsstatusen og mat- og ernæringskompetansen til unge norske veganere, lacto-ovo-vegetarianere og ikke-kjøttspisende, sammenliknet med en gruppe kjøttspisende, samt å utforske hva som styrer deres valg. Prosjektet er en av totalt 11 strategiske rekrutteringsstillinger knyttet til FNs bærekraftsmål som er finansiert av Universitetet i Agder.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse. Doktorgradsstillingen vil være tilknyttet toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition ved Institutt for ernæring og folkehelse.

Arbeidsoppgaver

Doktorgradskandidaten skal arbeide med VeggiSkills-prosjektet. Å realisere målet om et tilfredsstillende kosthold for alle er avgjørende for å nå minst 12 av FNs 17 bærekraftsmål, direkte eller indirekte. Det er stadig mer populært å spise plantebasert, spesielt blant unge under 30 år. Et slikt kosthold kan være bærekraftig og samtidig helsefremmende, men krever ernæringskompetanse. Et ensidig plantebasert kosthold kan gi mangler på viktige næringsstoffer som kan hemme læring og arbeidsproduktivitet, og øke sykelighet på kort og lang sikt.

Vi vet lite om hva slags mat- og ernæringskompetanse unge i Norge har og hva som styrer deres valg. Det mangler også data på kostholdet og ernæringsstatusen til unge i Norge som velger å spise plantebasert. VeggiSkills-prosjektet vil bidra til å fylle dette kunnskapshullet for å legge grunnlaget for hvordan vi kan øke oppslutningen om et bærekraftig kosthold og samtidig ivareta de unges helse. Prosjektet er tverrfaglig, og kandidaten vil benytte både kvalitativ metode i form av dybdeintervjuer og kvantitative metoder som blant annet antropometriske målinger og spørreskjema. En detaljert prosjektbeskrivelse fås ved henvendelse til Anine C. Medin, [email protected].

Nødvendige kvalifikasjoner

Kandidaten må ha fullført og bestått hovedfag/mastergrad eller tilsvarende innenfor relevant fagområde (f.eks. ernæringsvitenskap, samfunnsernæring folkehelsevitenskap eller medisin).

Kriterier for ansettelse i stilling som doktorgradsstipendiat fremgår av Forskrift om ansettelsesvilkår for stillinger som postdoktor, stipendiat, vitenskapelig assistent og spesialkandidat.

Det er en forutsetning for tiltredelse at stipendiaten tas opp på UiAs Ph.D.-program ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Ved spørsmål om PhD-programmet kontakt phd-rådgiver Eli Andås [email protected] Utfyllende regler for opptak til ph.d.-programmet ved Fakultet for helse- og idrettsvitenskap.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig. Det kreves gode kunnskaper i engelsk, skriftlig og muntlig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av observasjons- eller intervensjonsstudier inklusive rekruttering av deltagere, antropometriske målinger og kartlegging av kosthold og/eller bruk av relaterte spørreskjema
 • Erfaring med planlegging og gjennomføring av kvalitativ forskning inklusive rekruttering av deltagere, utvikling av intervjuguide, dybdeintervjuer eller fokusgrupper
 • Tidligere vitenskapelig(e) publikasjon(er) eller manuskript(er) innen ernæringsforskning
 • Kandidatens faglige og personlige forutsetninger for å gjennomføre både forskerutdanningen og forskningsprosjektet
 • Motivasjon for stillingen

Personlige egenskaper

Personlig egnethet vil bli vektlagt. Vi søker deg som har en strukturert tilnærming til ditt arbeid, høy gjennomføringsevne, men samtidig evner å være fleksibel. Faglig nysgjerrighet, gode kommunikasjonsferdigheter og selvstendighet er egenskaper som ønskes.

Vi tilbyr

 • Å bli del av et stimulerende akademisk miljø (toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition)
 • Strukturert oppfølging og veiledning av et entusiastisk veilederteam
 • Et trivelig, inkluderende og mangfoldig arbeidsmiljø
 • Kompetanseutvikling innen ernæringsforskning
 • Faglig utvikling i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om Universitetet i Agder som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 17.515, kode 1017 stipendiat, kr. 479 600 bto pr. år. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som til enhver tid gjelder for stillingen. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskerstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • Vitnemål med karakterer
 • Relevante attester
 • Masteroppgave/hovedfagsoppgave
 • Liste over eventuelle publikasjoner

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 05.08.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen