Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Seniorrådgiver / rådgiver innen forskningsadministrasjon og kommunikasjon

Søknadsfrist: 06.04.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det en ledig fast 100% stilling som seniorrådgiver/rådgiver ved toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition).

Forskningstematikken til senteret omfatter ernæringens betydning i fosterliv, barndom og ungdom på helse og sykdom senere i livet og for neste generasjons helse. Skolefaget mat og helse er en del av satsingen. Senteret har ambisjoner om å drive banebrytende forskning innenfor dette feltet.

Senteret er tilknyttet Fakultet for helse- og idrettsvitenskap. Den som ansettes rapporterer til fakultetsdirektør og inngår i den administrative staben, men vil i det daglige ha toppforskningssenteret som viktigste oppdragsgiver.

Fakultet for helse- og idrettsvitenskap har ca. 210 ansatte, er lokalisert i Kristiansand og Grimstad. Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse- og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse /seniorrådgiveren. Rådgiveren vil være tilknyttet toppforskningssenteret Lifecourse Nutrition ved Institutt for ernæring og folkehelse i Kristiansand.

Arbeidsoppgaver

Den som ansettes har ansvaret for den daglige driften av senteret og vil få en viktig rolle i den videre oppbyggingen av senteret.

Viktige arbeidsoppgaver vil blant annet være:

 • utvikling av toppforskningssenterets infrastruktur
 • koordinering av arbeidet innen de tematiske områdene og prosjektene i senteret
 • bistå i forskningssøknader og andre søknader samt utarbeidelse av rapporter
 • administrativ støtte til forskere i toppforskningssenteret
 • planlegging og gjennomføring av møter, seminarer og konferanser
 • utstrakt forskningskommunikasjon i ulike medier
 • formidling av forskningsresultater og toppforskningssenterets arbeid nasjonalt og internasjonalt i ulike kommunikasjonskanaler.
 • legge til rette for god dialog med våre nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.
 • etablere nordiske nettverk innen senterets tematikk

Nødvendige kvalifikasjoner

 • for stilling som seniorrådgiver kreves utdanning på masternivå, med tilleggsutdanning og praksis innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet.
 • for stilling som rådgiver kreves utdanning på masternivå og realkompetanse innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet.
 • erfaring med forskningsadministrasjon.
 • svært gode evner til å uttrykke seg skriftlig og muntlig på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring med forskningsformidling og annet kommunikasjonsarbeid
 • erfaring med ledelse av prosjekter og forskningssøknader

Personlige egenskaper

 • initiativrik fleksibel, selvstendig
 • pålitelig og systematisk
 • evne til å håndtere store og små oppgaver, og til å tenke på både strategiske muligheter og praktiske løsninger
 • gode kommunikasjons- og samarbeidsevner
 • ønske om å bidra til et positivt, inkluderende og spennende arbeidsmiljø.

Personlig egnethet vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ kode 1364 seniorrådgiver kr. 552 800 – 605 500 brutto pr. år eller kode 1434 rådgiver kr. 496 100 – 542 400 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 06.04.20.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • personalrådgiver Turid Ervik, tlf. 37 23 37 71, mobil 909 43 527, e-post [email protected]

Søk stillingen