Ledig stilling ved Universitetet i Agder

Rådgiver ved UiA PULS (Pedagogisk utviklings- og læringssenter)

Søknadsfrist: 02.07.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder (UiA) er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver i norsk språkopplæring med snarlig tiltredelse.

Stillingen er knyttet til UiA PULS. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand. Norsk språkopplæring vil også foregå ved Campus Grimstad.

UiA PULS har som hovedoppgave å fremme universitetspedagogisk utvikling og forskning ved Universitetet i Agder, og å støtte bruk og utvikling av ny teknologi i undervisningen.

UiA har ansatte og studenter som ikke snakker/behersker norsk skriftlig/muntlig språk. Det er derfor behov for en rådgiver som kan undervise/holde språkkurs som har som mål å gi ferdigheter i å snakke, lese og skrive norsk, samt at det også tilrettelegges for en innføring i norsk kultur og samfunnsliv.

Norskopplæringen ved UiA skal bygge på «Det felles europeiske rammeverket for språk».

Rammeverket beskriver hvilke kunnskaper og ferdigheter man må utvikle for å kunne kommunisere effektivt på et språk.

Arbeidsoppgaver

 • norskkurs for ansatte som ikke snakker/behersker norsk
 • norskkurs for internasjonale studenter
 • opplæring for ansatte i norskkultur og samfunnsliv
 • samarbeide med fakultetene og administrative avdelinger om språkopplæring

Nødvendige kvalifikasjoner

 • utdanning på masternivå og realkompetanse innen fagfeltet norsk, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • svært gode norsk- og engelskkunnskaper, både skriftlig og muntlig.
 • erfaring fra kursvirksomhet/undervisning av voksne deltakere
 • god formidlingsevne og pedagogiske ferdigheter

Ønskede kvalifikasjoner

 • relevant praksis
 • erfaring med administrativ bruk av IKT
 • erfaring med undervisning av akademikere

Personlige egenskaper

 • gode samarbeidsevner
 • fleksibilitet
 • serviceinnstilling
 • evne til å arbeide selvstendig

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 496 100-563 700 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen trekkes det lovfestet innskudd til Statens Pensjonskasse.

Generell informasjon

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold. Vi oppfordrer kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, funksjonsevne eller kulturell bakgrunn. Universitetet i Agder er en IA-virksomhet.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren.Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 02.07.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Rådgiver Ann Kristin Skjølingstad, tlf. 38 14 11 69, mobil 993 84 555, e-post [email protected]
 • Avdelingsdirektør John Olav Bjørnestad tlf. 38 14 18 30, mobil 412 02 016, e-post [email protected]

Søk stillingen