LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Rådgiver - Seksjon for utdanningskvalitet og livslang læring

Søknadsfrist: 05.10.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast stilling som rådgiver med tiltredelse etter avtale. Stillingen er knyttet til Utdanningsavdelingen, Seksjon for utdanningskvalitet og livslang læring. Arbeidssted er Campus Kristiansand.

Utdanningsavdelingen har ca. 70 medarbeidere og er delt inn i 4 seksjoner: Seksjon for utdanningskvalitet og livslang læring, Seksjon for studieadministrative tjenester, Seksjon for internasjonalisering, opptak og læringsmiljø og UiA PULS.

Seksjon for utdanningskvalitet og livslang læring består av 11 medarbeidere som har oppgaver knyttet til bl.a. lokalt regelverk, kvalitetssystem for utdanning, saksbehandling for universitetsstyret, universitetets utdanningsutvalg og universitetets klagenemnd, mottak og saksbehandling av varslingssaker fra studenter, koordinering av etter- og videreutdanning og distriktsvennlige studier, søknadsstøtte ifm. eksternt finansierte utdanningsprosjekter og karrieretjenester.

Den som ansettes vil primært arbeide med saksbehandling av klage- og fuskesaker. Dette innebærer kontakt med studenter, og i noen saker deres advokater. Andre saksbehandlings- og utredningsoppgaver innenfor seksjonens saksområder vil også bli tillagt stillingen.

Arbeidsoppgaver

 • behandling av klager fra studenter, saker vedrørende mistanke om fusk ved eksamen og andre saker for universitetets klagenemnd
 • opplæring og rådgiving i forvaltningsrettslige og evt. også andre juridiske spørsmål
 • andre oppgaver etter avtale med seksjonsleder

Nødvendige kvalifikasjoner

 • embetseksamen/mastergrad i rettsvitenskap eller annen utdanning på tilsvarende nivå med tilstrekkelig innslag av juridiske emner. Relevant kompetanse/arbeidserfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • relevant arbeidserfaring
 • gode kunnskaper i forvaltningsrett. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • gode skriftlige og muntlige ferdigheter i norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • kjennskap til høyere utdanning ut over egen studieerfaring
 • erfaring med veiledning/publikumskontakt
 • saksbehandlererfaring
 • erfaring med utredningsarbeid
 • kunnskap om erstatningsrett
 • erfaring med kursing/opplæring

Personlige egenskaper

 • nøyaktig
 • effektiv
 • selvstendig
 • gode samarbeidsevner
 • evne til å kommunisere med studenter i krevende situasjoner
 • bidrar til godt arbeidsmiljø

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ kode 1434 rådgiver kr. 560 000 – 610 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 05.10.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS