LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

HR-rådgiver (Fakultet for teknologi og realfag)

Søknadsfrist: 10.08.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100% stilling som HR rådgiver, tilknyttet Fakultet for teknologi og realfag. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Grimstad, men det må også påregnes arbeid ved Campus Kristiansand. Tiltredelse snarest mulig eller etter avtale med fakultetet.

Fakultet for teknologi og realfag har over 400 ansatte, og er lokalisert i Grimstad og Kristiansand. Fakultetet er organisert i fire institutter; Institutt for informasjons- og kommunikasjonsteknologi; Institutt for ingeniørvitenskap, Institutt for matematiske fag; og Institutt for naturvitenskap inkludert Naturmuseum Botanisk hage.

Stillingen er plassert i fakultetsadministrasjonen og rapporterer til fakultetsdirektør. Det overordnede fagansvaret for HR ved UiA ligger til Personal- og organisasjons-avdelingen, og HR-rådgiverne ved fakultetene er faglig sett underlagt Personal- og organisasjonsavdelingen.

Arbeidsoppgaver

Som HR-rådgiver involveres du i daglig personaladministrasjon, saksbehandling og lederstøtte og -rådgivning. Den som ansettes vil håndtere et bredt spekter av personaloppgaver i samarbeid med ledere og fagmiljøer.

Hovedarbeidsoppgaver vil være:

 • Lederstøtte og rådgivning innenfor HR-faget
 • Saksbehandling og rådgivning knyttet til rekruttering og ansettelse i vitenskapelige stillinger, rekrutteringsstillinger, samt tekniske- og administrative stillinger
 • Saksbehandling og oppfølging knyttet til permisjonssøknader, sykefravær, forlengelser og fratredelser
 • Mottak og oppfølging av nye medarbeidere
 • Bidra i videreutvikling av HR rutiner og -arbeidsprosesser ved fakultetet
 • Øvrige oppgaver knyttet til personaladministrasjon

Nødvendige kvalifikasjoner

 • Relevant høyere utdanning på masternivå, fortrinnsvis innen HR, arbeidsrett eller organisasjon/administrasjon/ledelse. Dokumenterbar relevant realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring innen relevante fagområder som HR, personalutvikling, organisasjonsfag eller arbeidsrett
 • Gode ferdigheter i bruk av digitale arbeidsverktøy og systemer

Arbeidsmiljøet ved fakultetet er delvis internasjonalt og engelsk brukes ofte som arbeidsspråk i tillegg til norsk. Gode skriftlige og muntlige kommunikasjonsevner på engelsk i tillegg til norsk eller annet skandinavisk språk er derfor nødvendig.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring fra utviklingsarbeid knyttet til HR-faget
 • Erfaring fra større virksomheter og/eller kunnskapsbedrifter
 • Kjennskap til offentlig virksomhet/regelverk

Personlige egenskaper

Vi ser etter en relasjonsskapende person som trives med operativt HR-arbeid, og som har høy integritet og høye krav til kvalitet i saksbehandlingen. Du tar et selvstendig ansvar for oppfølging og oppgaveløsning, og har evnen til å holde oversikt og prioritere i en hektisk hverdag. Du liker å jobbe strukturert med et bredt spekter av oppgaver, er løsningsorientert og har god rolleforståelse.

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500 kode 1434 rådgiver, kr. 553 500 - 626 300. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 10.08.22

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS