Ledig stilling ved Universitetet i Agder

HR-rådgiver / seniorrådgiver - Personal- og organisasjonsavdelingen

Søknadsfrist: 25.09.2020

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en midlertidig 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver ved Personal- og organisasjonsavdelingen for ett år fra tiltredelse, med mulighet for forlengelse. Hovedarbeidssted er for tiden Campus Kristiansand, men tilstedeværelse på Campus Grimstad må påregnes.

Avdelingen består av 16 medarbeidere og vi jobber teamorientert i et hyggelig og hektisk arbeidsmiljø. Vi arbeider for at Universitetet i Agder når sine strategiske mål gjennom å rekruttere, utvikle og beholde dyktige medarbeidere.

Personal- og organisasjonsavdelingen gir HR-faglig bistand til universitetets ledere, og samarbeider tett med personalrådgiverne på de enkelte fakultetene. Avdelingen har også ansvaret for regelverk, retningslinjer og utviklingen på personal- og organisasjonsområdet, herunder samarbeidet med tillitsvalgte og vernetjenesten.

Arbeidsoppgaver

Stillingens innhold og ansvar vil være knyttet til HR-faglig oppfølging, støtte og saksbehandling, og vil blant annet omfatte:

 • saksbehandling, rådgivning og utredning knyttet til regelverk og retningslinjer på personalområdet
 • arbeidsmiljøutvikling og arbeids- og klimaundersøkelser (ARK)
 • sykefraværsoppfølging
 • oppfølging av personalsaker
 • konflikthåndtering
 • HMS-rutiner, primært det som omhandler arbeidsmiljø: Akan, mobbing/trakassering, konflikter

Nødvendige kvalifikasjoner

 • for ansettelse som rådgiver; relevant utdanning på masternivå og realkompetanse innen fagfeltet, men dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • for ansettelse som seniorrådgiver; relevant utdanning på masternivå, med tilleggsutdanning og praksis innen fagfeltet, men dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet
 • bred relevant erfaring fra HR-arbeid
 • gode evner til å uttrykke seg muntlig og skriftlig på norsk og engelsk

Ønskede kvalifikasjoner

 • erfaring fra større virksomheter og/eller kunnskapsbedrifter, fortrinnsvis fra UH-sektoren
 • kunnskap om offentlig virksomhet/regelverk
 • erfaring som rådgiver/prosessveileder
 • erfaring fra kursing/opplæring

Vi ser etter deg som

 • liker operativt HR-arbeid
 • er relasjonsskapende, utadvendt og løsningsorientert
 • har stor arbeidskapasitet, jobber strukturert og evner å prioritere
 • kan jobbe både selvstendig og i team
 • er proaktiv og trives med et saksfelt under utvikling
 • har høy integritet, og høye krav til kvalitet i saksbehandlingen

Vi tilbyr

 • varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • en stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • fleksibel arbeidstid
 • medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen er plassert i Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1434 rådgiver, kr. 523 200 - 573 100 brutto pr. år eller kode 1364 seniorrådgiver, kr. 573 100 – 615 900 brutto pr. år. For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2. ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken «Søk stillingen».

Søknadsfrist: 25.09.20

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

Søk stillingen