LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Controller - Fakultet for teknologi og realfag

Søknadsfrist: 31.01.2021

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1400 ansatte og 13 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder er det ledig en fast 100 % stilling som rådgiver/seniorrådgiver med ansvar for økonomifunksjonen ved Fakultet for teknologi og realfag. Arbeidssted er for tiden Campus Grimstad, men det må også påregnes arbeid ved Campus Kristiansand. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Stillingen er plassert i fakultetsadministrasjonen og skal ivareta fakultetets økonomifunksjon når det gjelder regnskap- og budsjettrapportering, ressurs-planlegging, samt dekke fakultetets behov for analyser. Den som ansettes vil rapportere til fakultetsdirektør ved Fakultet for teknologi og realfag og arbeide nært sammen med fakultetsdirektør, dekan, instituttledere, sentral økonomiavdeling og forskningsadministrativ avdeling, samt kolleger ved fakultetet og på UiA.

Arbeidsoppgaver

 • Fakultetets budsjett- og regnskapsarbeid
 • Analysearbeid innen virksomhetsstyring og studiedata
 • Regnskapsoppfølging og økonomisk rapportering internt og eksternt
 • Koordinering av økonomifunksjonen ved fakultetet
 • Bidra med økonomikompetanse og kontroll og oppfølging av budsjett- og prosjektregnskap blant annet i forbindelse med søknad om, og oppfølging av, forskningsprosjekter
 • Videreutvikling og effektivisering av fakultetets økonomiske planverktøy
 • Være pådriver i fakultetets internkontrollarbeid
 • Være en pådriver til å utvikle effektive og gode arbeidsrutiner og prosesser innen økonomifeltet

Nødvendige kvalifikasjoner

 • For stilling som rådgiver kreves det relevant utdanning innen økonomisk-administrative fag eller tilsvarende på̊ masternivå̊, samt realkompetanse innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan kompensere for deler av utdanningskravet
 • For stilling som seniorrådgiver kreves det relevant utdanning innen økonomisk-administrative fag eller tilsvarende på̊ masternivå̊ med tilleggsutdanning og praksis innen fagfeltet. Dokumenterbar realkompetanse kan i spesielle tilfeller kompensere for deler av utdanningskravet
 • Erfaring fra budsjett- og regnskapsarbeid
 • Universitetets økonomistyringssystem er for tiden UBW, og erfaring fra tilsvarende økonomisystemer er nødvendig
 • Svært gode kunnskaper i Excel og analysearbeid
 • Gode kommunikasjonsevner på norsk og engelsk, både muntlig og skriftlig

Den som tilsettes vil få opplæring i universitetets økonomiforvaltning.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Erfaring med større økonomisystemer
 • Erfaring med større prosjekter, gjerne EU- og NFR-prosjekter
 • Kunnskap om statlig økonomiforvaltning

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner
 • Strukturert og selvstendig arbeidsform
 • God skriftlig og muntlig formidlingsevne

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende og samfunnsviktig organisasjon
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Fleksibel arbeidstid
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ lønnsplan 90.500, kode 1435 rådgiver, NOK 507 400-586 500 brutto pr. år eller kode 1364 seniorrådgiver, NOK 555 800-643 000 brutto pr. år. For spesielt godt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller hull i CV-en.

Den som ansettes har rettigheter og plikter etter de retningslinjer som gjelder for tekniske og administrative stillinger ved Universitetet i Agder, og må påregne endringer i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesrådet for tekniske-/administrative stillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på kandidaten skal offentliggjøres. Søker vil i forkant av eventuell offentliggjøring bli varslet.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkl. vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Søknadsfrist: 31.01.21

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

 • Fakultetsdirektør Jorunn Gislefoss, tlf. +47 913 60 466, e-post [email protected]
 • Assisterende fakultetsdirektør Heidi Kristensen, tlf. +47 38 14 13 79, e-post [email protected]

For spørsmål om søknadsprosessen:

Powered by Labrador CMS