LEDIG STILLING VED UNIVERSITETET I AGDER

Professor i helsefag

Søknadsfrist: 01.02.2022

Universitetet i Agder

Universitetet i Agder har over 1500 ansatte og nesten 14 000 studenter. Det gjør oss til en av Sørlandets største arbeidsplasser. Våre ansatte forsker, underviser og formidler kunnskap fra ulike fagområder. Samskaping av kunnskap er vår felles visjon. Vi tilbyr et bredt spekter av studier innenfor mange arbeidsfelt. Vi holder til på to moderne campuser i Kristiansand og Grimstad.


Vi er et åpent og inkluderende universitet preget av samarbeidskultur. UiA har som mål å videreutvikle utdanning og forskning på høyt internasjonalt nivå.

Om stillingen

Ved Universitetet i Agder, Fakultet for helse- og idrettsvitenskap er det ledig fast 100 % stilling som professor i helsefag. Stillingen er tilknyttet Institutt for helse- og sykepleievitenskap. Hovedarbeidssted er Campus Grimstad/Kristiansand etter avtale. Tiltredelse etter avtale med fakultetet.

Fakultetet har fire institutter; Institutt for helse og sykepleievitenskap, Institutt for ernæring og folkehelse, Institutt for Idrettsvitenskap og kroppsøving og Institutt for psykososial helse.

Det er fem bachelorprogrammer, seks masterprogrammer og et PhD. -program i helse- og idrettsvitenskap ved fakultetet. I tillegg har vi en rekke etter- og videreutdanningstilbud. Fakultetet har tre forskningssentra; Senter for eHelse, Senter for omsorgsforskning og Toppforskningssenteret Mat og ernæring i et livsløpsperspektiv (Lifecourse Nutrition). I tillegg har fakultetet en rekke forskningsgrupper. Forskningsgruppene Helse- og Livskvalitet i et familieperspektiv (HEIFA), Helsetjeneste-Etikk og kvalitet (HEQ) og pasientsikkerhet og kvalitet i sykehus (Q-SAFE) er knyttet til Institutt for helse- og sykepleievitenskap.

Arbeidsoppgaver

I denne stillingen skal den som ansettes sammen med instituttets øvrige ansatte ha ansvar for undervisning og forskning innen sykepleie. Veiledning av kollegaer i forhold til forskningsmetode inngår i stillingen. Det forventes at vedkommende har en forskningsportefølje som er relevant for instituttets forskning og også involverer seg i relevante prosjekter. Det forventes at vedkommende tar ansvar for veiledning av studenter på ulike nivåer. I tillegg forventes det involvering i allerede etablerte satsninger innen omsorgsforskning og avansert klinisk allmennsykepleie.

Nødvendige kvalifikasjoner

 • PhD innenfor sykepleievitenskap, helsevitenskap eller tilsvarende
 • Bred kompetanse innenfor forskningsmetode
 • Prosjekterfaring fra forskningsprosjekter innenfor sykepleie, helsevitenskap eller tilsvarende
 • Undervisningserfaring fra høgskole/universitet innenfor sykepleie og helsefag

Kriterier for ansettelse fremgår av Forskrift om ansettelse og opprykk i undervisnings- og forskerstillinger.

For stillinger som professor har UiA kriterier for ansattes utdanningsfaglige kompetanse.

Arbeidsspråket ved Universitetet i Agder er norsk. Den som ansettes må beherske norsk eller et annet skandinavisk språk, skriftlig og muntlig.

Dersom det ikke melder seg søkere som er klart kvalifisert for fast tilsetting, kan det være aktuelt med midlertidig ansettelse av eventuelle kandidater som antas å ha forutsetninger for å skaffe seg nødvendige kvalifikasjoner i løpet av tilsettingsperioden. Det vises i denne forbindelse til § 6-5 (1) i Universitets og høgskoleloven. Tilsettingsmyndigheten fastsetter i slike tilfeller varigheten av tilsettingsperioden, som ikke skal overstige tre år. Søkere må opplyse om de også søker slikt kvalifiserende engasjement.

Ønskede kvalifikasjoner

 • Master i avansert klinisk allmennsykepleie, sykepleievitenskap eller tilsvarende
 • Faglig fordypning innen vitenskapsteori og forskningsetikk
 • Veiledererfaring på doktorgradsnivå
 • Erfaring med utvikling og bruk av digitale undervisningsopplegg
 • Internasjonalt kontaktnettverk

Personlige egenskaper

 • Gode samarbeidsevner og en inkluderende holdning
 • Gode pedagogiske formidlingsevner
 • Gode lederegenskaper og evene til å samarbeide på tvers av traisjonelle faggrenser

Personlige egenskaper og egnethet for stillingen vil bli vektlagt.

Vi tilbyr

 • Spennende og varierte arbeidsoppgaver i en stor, spennende organisasjon med et viktig samfunnsoppdrag
 • En stilling med utviklingsmuligheter i et mangfoldig miljø
 • Moderne lokaliteter og et allsidig velferdstilbud
 • Medlemskap i Statens pensjonskasse

Mer om UiA som arbeidsplass.

Stillingen lønnes etter Statens lønnsregulativ, lønnsplan 17.510, kode 1013 professor, kr 752 800 – 873 400 bto pr år, For spesielt kvalifiserte søkere kan høyere lønn vurderes. Fra lønnen går det lovfestet innskudd til Statens pensjonskasse.

Generell informasjon

UiA er et åpent og inkluderende universitet. Vi har tro på at mangfold beriker arbeidsplassen og gjør oss bedre. Vi oppfordrer derfor kvalifiserte kandidater til å søke uavhengig av kjønn, alder, kulturell bakgrunn, nedsatt funksjonsevne eller “hull i CV-en".

Menn oppfordres spesielt til å søke stillingen.

Den som ansettes, har rettigheter og plikter etter de regler som til en hver tid gjelder for stillingen, og man må påregne endring i organisering og oppgaver. Ansettelse foretas av Ansettelsesutvalget for undervisnings- og forskningsstillinger ved Universitetet i Agder.

Aktuelle kandidater vil bli innkalt til intervju og prøveforelesning. Det vil også bli innhentet referanser etter nærmere avtale med søkeren. Den endelige innstillingen vil være en helhetsvurdering basert på sakkyndig vurdering, prøveforelesning, intervju og referanser. Mer om ansettelsesprosessen.

I henhold til offentlighetsloven § 25, 2.ledd kan søker be om ikke å bli oppført på den offentlige søkerlista. Universitetet kan likevel beslutte at navnet på søkeren skal offentliggjøres. Søker vil bli varslet i forkant ved eventuell offentliggjøring.

Søknad

Søknaden og nødvendige opplysninger om utdanning og erfaring (inkludert vitnemål og attester) sendes elektronisk, benytt linken "Søk stillingen".

Følgende må lastes opp elektronisk:

 • cv
 • attester og vitnemål
 • liste over publikasjoner
 • Inntil 15 vitenskapelige arbeider
 • ev. dokumentasjon av utdanningsfaglig kompetanse

Søkeren har selv ansvar for å levere fullstendig dokumentasjon digitalt innen søknadsfristen. All dokumentasjon må foreligge på et skandinavisk språk eller engelsk.

Søknadsfrist: 1. februar 2022.

Kontaktinformasjon

For spørsmål om stillingen:

For spørsmål om søknadsprosessen:

 • Seniorrådgiver Turid Ervik tlf. tlf. 37 23 37 71 / 90 94 35 27, e-post [email protected]

Søk stillingen

Powered by Labrador CMS